I fysiologisk mening orsakas astmasymtom av inflammation i de sköra luftrören, luftvägar som transporterar syre som vi andas in i lungorna, även kända som bronkier. När en person utsätts för olika ämnen, vanligen kallad triggers, kommer luftvägarna att bli irriterad och inflammerad, vilket leder till begränsad luftflöde. Allergens, infektioner och miljöstimuli kan alla spela en viktig roll i denna process.

När luftvägarna är smala och obstruerade kommer ofta dessa tecken att visas:

 • Andnöd
 • Hosta
 • Väsande
 • Tryck över bröstet

Information på den här sidan

Wad är orsaken till astma?

Fram tills idag finns det ingen övertygelse bland forskarna och medicinska experter om de exakta orsakerna till astma. Men olika forskare har  teorier som kopplar detta tillstånd till både genetiska, ärftliga faktorer och miljöfaktorer. Även om det inte finns något slutgiltigt svar ännu har mestadels statistisk forskning gjort det möjligt för oss att göra en lista över riskfaktorerna. Med andra ord är en person mer sannolikt att utveckla astma om:

 • Det finns en familjehistoria av astma
 • Personen har blivit diagnostiserad med eksem
 • Personen föddes för tidigt och behövde användningen av en ventilator
 • Personen utsattes för tobaksrök som barn eller modern har rökt under graviditeten
 • Personen hade låg födelsevikt

Före 15 års ålder är pojkar något mer belägna att utveckla astma, i motsats till tjejer. Men efter puberteten är kvinnor signifikant mer benägna att drabbas än män, och detta brukar hänföras till förändringar i hormoner, speciellt precis före och efter klimakteriet uppstår.

Astma är också mer sannolikt att uppstå när någon har en genetisk predisposition och utsätts för allergener som tenderar att orsaka en reaktion. Enligt WHO är utgångspunkten att astma är som många andra tillstånd 50% orsakad av ärftliga faktorer och 50% av miljöfaktorer.1

Miljöfaktorer

Det råder ingen tvekan om att våra levnadsvillkor har en djupgående inverkan på vår hälsa och vård. Samma sak gäller astma, eftersom exponering för vissa miljöstimuler ökar risken för att utveckla detta tillstånd – vilket framgår av det faktum att det finns en betydligt mer uttalad förekomst av astma i urbaniserade västliga samhällen, i motsats till mindre utvecklade länder.

En kombination av inomhus- och utomhusfaktorer kan i tandem orsaka en allergisk reaktion som resulterar i astmatisk respons. De vanligaste faktorerna av detta slag är:

 • Luftförorening
 • Djurhår
 • Dammkvalster
 • Rök
 • Kemiska rök och ångor

Med detta i åtanke är det inte överraskande att astma är mycket vanligare i urbana i motsats till landsbygdsområden där barn har större chans att komma i kontakt med husdjur och parasiter. Det här konstaterandet stödde faktiskt den så kallade hygienhypotesen som säger att exponering för ett varierat antal mikroorganismer i tidig barndom har en positiv effekt på att bygga och stärka barnets immunförsvar, men även dess immunitet mot astma och allergier.

Ärftlighet och astma

Som nämnts spelar ärftliga eller genetiska faktorer lika viktig roll i utvecklingen av detta tillstånd som miljöfaktorerna. De pågående Genome Wide Association Studies (eller GWAS förkortat) söker efter en länk mellan specifika genomer av vår biologiska kod och astma. Ideellt kommer studierna att klara av att visa vilka specifika gener som gör en person mer eller mindre sannolikt att utveckla detta tillstånd .

I vissa familjer är permanensen av astma ganska uttalad. Detta är förståeligt eftersom föräldrar kan överföra astma till sina barn. Vad det innebär är att med gener som spelar en så viktig roll, kan du vara predisponerad för att utveckla astma från födseln.

GWAS har hittills resulterat i identifiering av cirka 100 gener som har kopplats till astma. Inte alla dessa är relaterade till mottagligheten hos en individ, vissa av dem bidrar också till faktorer som tillståndets allvar, behandlingssvar och eventuella förändringar av lung- eller immunfunktionerna.

Vad kan förvärra astmasymtom?

Om du känner dig nedslagen av läsningen hittills, här kommer några bra nyheter – du kanske har genetisk predisposition för att utveckla astma, men det finns några saker du kan göra som gör ditt tillstånd mycket lättare att hantera. Korrekt behandling, mediciner och vissa försiktighetsåtgärder kan minimera risken att uppleva astmaattack eller tillbringa tid på sjukhuset.

En av de viktigaste sakerna att nämna är att du måste ta din medicin regelbundet i enlighet med läkarens rekommendation. Underlåtenhet att göra det kan väsentligt förvärra astmasymtom. Närmare bestämt bör du använda din inhalator på ungefär samma tid varje dag, så det blir en del av din dagliga rutin. På så sätt hjälper du din kropp att hantera sin första reaktion på potentiellt farliga allergener.

Att inte delta i regelbundna kontroller hos läkaren kan vara skadligt, eftersom det kan vara några förändringar i ditt tillstånd att du troligen kommer att sakna dig själv, men som inte skulle undvika ett försiktigt öga hos en expert.

Dessutom är du säker på att använda dessa möten för att diskutera ditt dagliga liv med din läkare så att du kan säkerställa optimal effektivitet i din astmahandlingsplan.2

Kan jag förhindra utveckling av astma?

Tyvärr, även med modern medicinsk kunskap, är det fortfarande omöjligt att 100% förhindra att astma utvecklas. Det bästa du kan göra är att försöka undvika triggerna och vidta alla försiktighetsåtgärder. Om du har förutsättning för att utveckla detta tillstånd, kommer i kontakt med en utlösare som kommer att orsaka en hyper-responsiv reaktion, är detta tillstånd tyvärr mycket tydligt att manifestera.

När tiden går, börjar du kanske märka förändringar i ditt tillstånd, både för det bättre och för det värre. Men du kan öka chanserna att leva fritt från de vanliga astmasymtomen genom att ta vissa försiktighetsåtgärder och leva en hälsosam livsstil. Dessa inkluderar:

 • Tar din medicin enligt doktors föreskrift
 • Få hjälp att sluta röka om det behövs
 • Går regelbundna kontroller hos läkaren
 • Vaccination mot nya influensautbrott

Med en kombination av korrekt behandling, receptbelagd medicinering som exempelvis Ventoline, miljömedvetenhet och hälsosam livsstil kan de flesta astmatiker hantera sitt tillstånd tillräckligt bra för att leva ett vanligt liv.

Källor:

 1. Ärftlighet och andningssjukdomen – World Health Organization
 2. Information om tillståndet – 1177 Vårdguiden