Tillverkad av läkemedelsföretaget GlaxoSmithKline är Seretide en högeffektiv förebyggande inhalator tillgänglig i två former, eller två olika enheter. Medan Seretide evohaler är en konventionell kapselinhalator, består ackuhaler-versionen av torrt pulver istället. Båda versionerna är bestående av de aktiva ingredienserna flutikason och salmeterol och klassificerade som förebyggande läkemedel.

Denna astmamedicin är både mycket effektiv och mycket populär i Sverige där den används av otaliga astmatiker för att på ett säkert sätt  hantera deras tillstånd och förhindra försämring av symtom som leder till astmaanfall.

Information på den här sidan

Hantering och behandling av astma i Sverige

Det är otaligt många individer i Sverige som är drabbade och drabbas varje år av astma. Detta tillstånd är en långvarig, kronisk andningssjukdom som vanligtvis uppträder på en relativt ung ålder. För en betydande andel astmatiker växer lyckligtvis andningssjukdomen bort under uppväxten medan tyvärr vissa får hantera och behandla sjukdomen under hela sitt liv. De flesta känner igen symtomen på astma, hosta, väsande andning, andfåddhet och ibland en känsla av tryck över bröstet.

Medan dessa symtom kan påverka astmatiker från tidigt på morgonen till sena kvällen i måttlig intensitet, är det den akuta försämring av symtomen som gör det ett farligt hälsotillstånd, detta kallas astmaattack eller astmaanfall. Attacken är sällan ”slumpmässig”, utan orsakas oftast av exponeringen för så kallade ”triggers” – olika stimuli som kan förvånansvärt varieras, allt från vanliga allergener som damm och mögel, träning, kall luft eller sub- optimala fuktnivåer i miljön.1

Typer av astmabehandlingar

Det finns två huvudtyper av astmamedicin – förebyggande och direkt lindrande astmamediciner. Den tidigare, är i klassen farmaceutiska föreningar, där även Seretide hör till, minskar risken för att symtom när de uppstår och lindrar genom att lätta inflammationen i bronkierna. I jämförelse används den senare typen när en astmaattack uppstår för att snabbt mildra symptomen och tillåta andningen att fortsätta som vanligt.

Förebyggande behandlingar är utformade för daglig användning i den dos som föreskrivs av läkaren som utfärdar receptet. De syftar till att minska tecken på inflammatoriska processer i luftvägarna, vilket leder till efterföljande avslappning av muskelvävnad som foder dem. Detta bidrar i sin tur till den ytterligare utvidgningen av bronkierna, vilket effektivt eliminerar farorna med att ett astmaanfall uppstår.

De aktiva ingredienserna i Seretide, flutikason och salmeterol lindrar även detta på ett någorlunda sätt. Flutikason klassificeras som en kortikosteroid vilket innebär att det fungerar genom att begränsa immunsystemets aktivitet när en ”trigger” uppträder. Medan de grundläggande orsakerna till astma inte är kända än, finns det många fakta som tycks bevisa avhandlingen att symtomen är direkt kopplade till onormalt ökat respons hos immunsystemet. Detta leder till att inflammationsprocesser i den redan nämnda minskningen av bronkierna, men de bidrar också till att producera överskott av slem som i sin tur ytterligare hindrar luftvägarna. Detta är precis vad flutikason är utformat för att förhindra.

Å andra sidan är salmeterol en långverkande beta-2-agonist, vilket innebär att den direkt påverkar muskelvävnaden som leder till luftstrupen och bronkierna genom att stimulera specialiserade receptorer i kroppen. Denna process kommer att lindra spänningen i musklerna och bidra till ytterligare utvidgning av luftvägarna, vilket underlättar andningen. Det är viktigt att notera att detta skiljer sig något från verkningsmekanismen hos kortverkande, konventionella beta-2-agonister som vanligtvis används i direkt lindrande läkemedel. I motsats till deras kortsiktiga effekter kan salmeterol hålla luftvägarna öppna så länge som 12 timmar.

Hur använder jag Seretide?

De exakta och detaljerade instruktionerna frö användning av Seretide vid astmabehandling kommer att beskrivas under samrådet med en läkare i en konsultation för att få tillgång till recept på läkemedlet. Ytterligare uppgifter finns i den officiella bipacksedeln på förpackningen. Genom att helt enkelt följa dessa riktlinjer kan du minimera risken för biverkningar samtidigt som du garanterar säkerhet och lyckat resultat av behandlingen.

Hur använder jag Seretide Evohaler?

Beroende på din individuella karaktär och svårighetsgrad på astma är startdosen antingen en eller två puffar två gånger dagligen. För de som drabbas av särskilt allvarlig typ av astma, kan dosen vara så hög som fyra puffar två gånger per dag.

Seretide Evohaler är relativt enkel att använda:

 • Ta bort skyddskåpan och se till att det inte finns några skräp eller andra föroreningar på enheten
 • Skaka inhalatorn i några sekunder
 • Andas ut djupt
 • Placera munstycket mellan tänderna och tryck på dina läppar runt det så att det är stabilt
 • Andas in djupt och stadigt samtidigt som du trycker ner behållaren för att frigöra medicinen
 • Håll andan i cirka 10 sekunder (eller så nära 10 sekunder som möjligt)
 • Om din dos innehåller mer än en puff, vänta minst en minut innan du upprepar processen
 • Skölj din mun med vatten för att minimera risken för ont i halsen (en vanlig bieffekt) efter att du har tagit den föreskrivna dosen2

Hur använder jag Seretide diskus?

Diskusversionen av Seretide är även den enkel att använda. Startdosen är vanligtvis mindre jämfört med evohaler-versionen, vanligen en användning, två gånger dagligen. Om tillståndet är kontrollerat och symtomen inte lika framträdande, kan läkaren rekommendera att minska dosen till en puff per dag.

Användningen av enheten:

 • Skjut ytterkåpan tills munstycket är synligt
 • Tryck på spaken och du bör höra ett klick
 • Andas djupt ut
 • Placera munstycket mellan dina läppar
 • Ta ett djupt och stadigt andetag genom enheten
 • Håll andan i 10 sekunder (om möjligt)
 • Andas långsamt ut
 • Stäng ytterkåpan
 • Skölj munnen med vatten för att förhindra irritation i halsen3

Oavsett vilken version du använder, är det viktigt att du aldrig överskrider den föreskrivna dosen. För att säkerställa maximal effektivitet av behandlingen, måste du följa läkarens instruktioner exakt. Om du känner att vissa förändringar behövs göras till din behandling, diskutera det med en medicinsk professionell och introducera aldrig förändringarna själv.

Om du missat att ta en dos, ta inte en dubbel dos för att kompensera – fortsätt bara med din vanliga behandling.

Är Seretide säkert för mig att använda? Vilka är kontraindikationerna och biverkningarna?

Varje receptbelagt läkemedel kommer med potentiella biverkningar, men inte alla kommer att uppleva dem naturligt. Dessutom, om du avslöjar all relevant information till din läkare, borde det vara lätt att avgöra om denna behandling är lämplig för dig.

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna av Seretide inkluderar muskelkramper och hjärtklappningar, medan de sällsynta kan inkludera utslag, ökad hjärtfrekvens, yrsel, sömnlöshet och nedsatta kaliumnivåer i blodet. Svullna leder och bröstsmärta anses vara mycket sällsynta.

Det är viktigt att notera att om du märker symtom som liknar allergisk reaktion eller förvärrade astmasymtom bör du omedelbart kontakta akuten.

Vem kan använda Seretide?

Denna förebyggande astmamedicin ska inte användas hos astmatiker som också lider av någon av följande tillstånd:

 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Oregelbunden hjärtrytm
 • Giftstruma (ökad aktivitet i sköldkörteln)
 • Högt blodtryck
 • Lågt kaliumnivå i blodet
 • Tuberkulos

Dessutom, om du är laktosintolerant, kan detta läkemedel också orsaka vissa problem för dig då den innehåller laktos, så var noga med att nämna detta till din läkare.

Slutligen kan Seretide interagera med vissa andra läkemedel som inte bör tas i kombination, dessa är:

 • Anti-svamp mediciner
 • Läkemedel för virusinfektioner
 • Betablockerare
 • Steorider

Källor:

 1. Information om tillståndet – 1177 Vårdguiden
 2. Upplysning om medicinen – FASS
 3. Information om läkemedlet – FASS