Borrelia, även kallad Lymes-sjukdom, är en bakteriell infektion som kan överföras från djur till människor via bett från en fästing. I värsta fall kan sjukdomen utvecklas till mycket allvarliga komplikationer och orsaka till exempel ansiktsförlamning och hudproblem. Därför är det viktigt att behandla sjukdomen så snabbt som möjligt så att den inte utvecklas. Behandlingen av infektionen görs med antibiotika, som dödar bakterierna så att sedan kan bli frisk.

Information på den här sidan

Vad är borrelia?

Borrelia eller borrelios är en sjukdom som orsakas av infektion med bakterien borrelia. Bakterier kan överföras från djur till människor via fästingar från naturen, som lever i högt gräs och på slätter. Borreliainfektion uppträder när en fästing är bärare bär infektionen, biter sig fast i människor på huden och suger blod. I denna process kan bakteriens infektion överföras från fästingen till människan. Man vet inte exakt hur lång tid det tar innan infektionen överförs, men vissa studier tyder på att det kan ta upp till 24 timmar.

Det är därför viktigt att ta bort fästingen så snart som möjligt om du har blivit biten. Detta minskar risken för komplikationer avsevärt. .

Det är dock långt ifrån alla fästingar som bär infektionen. Det antas vara ca 15% av Sveriges fästingar som är bärare av borreliainfektionen. Fästingar i sig är inte problemet, det är den bakterie som fästingar eventuellt bär.

Borrelia symtom

Borrelios kan orsaka symtom på olika delar av kroppen. Detta kan inkludera i hud-, hjärta-, led- och nervsystemet. Borreliasymtomen kategoriseras på kort- och lång sikt. Här kan du få en översikt över vad du behöver veta.

Fas 1: Borrelia utslag

Om du har smittats med borrelia-bakterier är de första tecknen ett karaktäristiskt hudutslag, även kallat erytem migrans. Det är ett rött cirkelformat utslag, vilket ofta är mycket väldefinierat i uttrycket, men kan ha olika intensiteter. Det verkar 1-4 veckor efter att du har blivit biten.

Den karaktäristiska ringen har sitt ursprung runt den plats där du har blivit biten av fästingen, och kan variera från denna punkt till en cirkel av 1 meter i diameter. Utslaget växer ofta i omkrets och kan ha ett blekt område i mitten. I vissa fall kan utslag också förekomma på andra platser på kroppen än där du blivit biten.

Om du märker detta utslag, kontakta en läkare omedelbart för att behandla infektionen. Om det inte behandlas kan det systematiskt utvecklas i kroppen och utvecklas till fas 2.

Fas 2: Borreliainfektionen sprider sig

Om infektionen inte behandlas i fas 1, där det bara är hudutslaget som symtom, kan det vidareutvecklas till mer allvarliga komplikationer.

Symtom kan uppstå några veckor till månader efter infektion och kan innefatta:

 • huvudvärk
 • trötthet
 • feber
 • muskler
 • ledvärk
 • svullna lymfkörtlar

I värsta fall kan infektionen leda till allvarliga komplikationer som:

 • Störningar i nervsystemet, kan leda till ansiktsförlamning
 • Infektion av hjärnvävnaden, som kan orsaka hjärtarytmi och svimning
 • Svullnad i leder och artrit1

Hur ser en fästing ut?

Om du har blivit biten av en fästing betyder det inte nödvändigtvis att du har smittats med borrelia, som sagt är det ca 15% av fästingarna i Sverige som bär på smittan. Men det är viktigt att veta hur en fästing ser ut som om du vet vad du ska leta efter.

De flesta människor kommer upptäcka att de har blivit biten av en fästing eftersom de sätter sig fast på huden för att suga blod. Fästingen är liten och svart / mörkbrun, men blir större och rundare när de har sugit blod från en människa (eller ett djur).

Det kan redan nu finnas ett rött utslag runt fästingen eftersom huden reagerar på bettet. Detta betyder inte att du har smittats med borrelia. Detta kan bara vara en reaktion på själva bettet. Kanske har fästingen bitit och sedan släppt utan att du märkt det, då kan du få ett rött utslag där fästingen suttit.

Vad du behöver störst uppmärksamhet är om du får de karakteristiska röda utslaget som visar sig vara en ring runt biten som inträffar 1-4 veckor efter bettet självt. Det kan vara ett tecken på borrelia. Att det bara finns lite irritation på huden efter ett bett är ofta bara irritation av huden. Om utslag kvarstår eller växer, kontakta en läkare.

Är det farligt att bli biten av en fästing?

Många vet inte så mycket om borrelia, och därför kan det bli panik om de har blivit biten av en fästing. Det finns dock ingen anledning till det för det inte samma sak att bli biten av en fästing som att få borrelia. Inte alla fästingar bär bakteriell infektion, och därför är det inte farligt att bli biten. Endast cirka 15% av fästingarna har infektionen.

Om du har blivit biten av en fästing, bör du ta bort den så fort som möjligt. Kom ihåg att även ta bort huvudet då ibland bara kroppen följer med när du plockar bort den. Om fästingen bär på borrelia kan det ta tid att överföra infektionen. Det innebär att ju snabbare du tar bort den, desto lägre risk för infektion.

Skulle du ha oturen att faktiskt få infektionen, kan den botas med en antibiotikabehandling. Därför är det viktigt att du besöker en läkare så snart som möjligt om du upplever något av symtomen på borrelia, inklusive karakteristiska borreliautslaget. Både fas 1 och fas 2 av borrelia kan behandlas med antibiotika. Därför finns det ingen anledning att få panik. Det är bara om du har mycket allvarliga symtom och har inte fått snabb behandling är möjligt för långvariga men.  

Borrelia test

Om du har blivit biten av en fästing och senare upplever den karakteristiska utslag, kontakta läkare. 90% av dem som får borrelia kommer att uppleva infektionen går bort, men på grund av de mer allvarliga komplikationer såsom nerv- och hjärtsjukdomar, bör du alltid söka behandling så snart som möjligt.

Den karakteristiska utslaget och din berättelse är ofta tillräckligt för läkaren att diagnostisera. Ett blodprov kan också visa om det finns antikroppar i blodet för borrelia, vilket tyder på en infektion. Antikropparna kan emellertid också härröra från tidigare infektioner.

Borrelia behandling

Om du har haft infektionen är behandlingen ganska enkel att genomföra. Det spelar ingen roll hur långt sjukdomen har gått.

Om du har haft de karakteristiska utslagen kallas, men inte andra symtom, kan en 10-dagars antibiotikabehandling vara tillräcklig för att minska infektionen. Den behandling som ofta används är doxycyklin, som också arbetar mot många andra infektioner som exempelvis könssjukdomen som är den vanligaste i Sverige – klamydia.2

Om du har symtom på fas 2 i Lymes sjukdom, såsom muskelvärk eller ansiktsförlamning, så behövs även då en antibiotikabehandling. I detta läget kan det dock ta längre tid innan du blir av med symtomen. I sällsynta fall finns det en risk att få permanenta men, så som ansiktsförlamning. Därför är det viktigt att behandlas så tidigt som möjligt för att undvika dessa komplikationer.

Genom en snabb behandling, kan de flesta återhämta sig direkt och inte har långvariga problem av sjukdomen.

Hur undviker man borrelia?

Det enklaste sättet att undvika sjukdomen är att undvika att bli biten av en fästing. För att undvika detta, gör följande försiktighetsåtgärder:

 • Undvik att passera genom skog eller högt gräs
 • Bär långbyxor och stängda skor om du är i områden med hög tillväxt av fästingar (särskilt under våren)
 • Kontrollera din hud mycket ofta
 • Ta bort fästingen så snart som möjligt om du hittar en på din hud
 • Var uppmärksam på hudutslag
 • Om du får utslag, kontakta din läkare genast3

Källor:

 1. Information om sjukdomen – 1177 Vårdguiden
 2. Borrelia – FASS
 3. Information om infektionsjukdomen – FASS