Simvastatin är ett kolesterolsänkande läkemedel som effektivt kan hämma kolesterolproduktionen i kroppen. Det tillhör gruppen av statiner som är en av de vanligaste typerna av kolesterolmedicin. För högt blodkolesterol har inga omedelbara symtom och är inte farligt i sig. Men obehandlad det kan orsaka åderförkalkning som kan få allvarliga konsekvenser som exempelvis blodproppar. Vanligtvis försöker du sänka ditt kolesterol genom att ändra din livsstil. Om livsstilsförändringar inte ger det önskade resultatet för att minska kolesterolet krävs medicinsk behandling. Simvastatin är ett mycket vanligt läkemedel för behandling för högt kolesterol. Läs mer om medicinen här och hur du börjar med behandlingen.

Information på den här sidan

Hur fungerar Simvastatin?

Den aktiva substansen i medicinen är precis som produktnamnet Simvastatin. Det tillhör gruppen läkemedel som kallas statiner som tränger in och hämmar produktionen av kolesterol i kroppen.

Medlet kommer in och hämmar enzymet som bestämmer mängden kolesterolbildning i kroppen. När enzymet hämmas, kommer produktionen av kolesterol att hämmas. Statiner kan sänka den totala blodkolesterolnivån samtidigt som effekten av ”dålig” LDL-kolesterol reduceras. Upp till 50% reduktion kan ses i blodkolesterol efter en lång tids behandling

Användningen av läkemedel i Statin-gruppen är en av de mest effektiva metoderna för att sänka LDL-kolesterol. För vissa kommer det till och med att öka nivån på HDL-kolesterol, även känt som det goda kolesterolet.

LDL – kolesterolet är farligt att ha för mycket eftersom det kan ackumuleras i blodkärlen. Det kan därför orsaka arterioskleros, vilket kan orsaka blodproppar. Därför är det viktigt att interaktionen mellan de olika fetterna i blodet är optimal.1

När ska medicinsk behandling väljas?

Om du upptäcker att du har för högt kolesterol är det viktigt att du påbörjar någon typ av behandling. Läget är inte farligt i sig, men det ökar risken för ateroskleros, vilket kan leda till allvarlig hjärt-kärlsjukdom.

Ju mindre av medicinen du måste använda, desto bättre är det så därför är det alltid bäst att försöka sänka kolesterolnivåerna med kolesterolsänkande med livsstilsförändringar som exempelvis en annan diet, och motion. Vi behöver fett för att kroppen ska fungera, men helst ska det vara av den friska typen vi hittar i nötter, avokado, vegetabilisk olja och fisk. Å andra sidan måste du minska intaget av mejeriprodukter samt fett från kött och smör.

Om livsstilsförändringar inte räcker till för att sänka kolesterolnivåerna till en acceptabel nivå krävs medicinsk behandling. Du bör dock fortsätta med förändringar i livsstilen medan du tar medicinen. Det är en generell total insats som behövs för att balansera kroppen. I vissa fall kommer din läkare att skriva ut medicinsk behandling omedelbart. Detta kan till exempel vara i fall av ärftligt högt kolesterol.

Hur används Simvastatin?

Läkemedlet finns som tabletter som är enkla att ta. Tabletterna kommer i olika doser. Det är viktigt att du alltid följer den dos din läkare ordinerat dig. Startdosen är ofta 10 mg som en engångsdos som tas på kvällen. Efter ungefär fyra veckor kan effekten av behandlingen mätas och din läkare kan då justera din dos.

Underhållsdosen är ofta mellan 20 mg och 40 mg dagligen. Maximalt 80 mg dagligen kan tas, och detta är endast för patienter som har svåra kolesterolproblem.

Om du glömmer att ta en dos ska du ta det så snart du kommer ihåg det. Du ska dock inte ta en dubbel dos som kompensation för den du missat.

Hur länge varar behandlingen?

Det är olika från person till person hur lång tid en behandling med Simvastatin varar. Ofta är det en långsiktig behandling som tillsammans med kostförändringar och ökad motion kan hjälpa till att sänka kolesterolnivåerna. Beroende på olika faktorer kommer behandlingen att justeras kring detta. Du bör alltid konsultera med en läkare och mäta din nuvarande kolesterolnivå innan behandlingen avslutas.

Simvastatin biverkningar

Med alla läkemedel finns en risk för biverkningar och så är fallet även med Simvastatin. I jämförelse med andra kolesterolminskande läkemedel är det dock sällsynt att få allvarliga biverkningar av Simvastatin. De flesta kommer därför att ha problemfri behandling. För en lista över möjliga biverkningar, läs bipacksedeln som följer med medicinen.

  • muskelvärk, -ömhet, -svaghet eller -kramper
  • allergiska reaktioner
  • inflammation i levern
  • inflammation i bukspottkörteln

Om du upplever svåra eller irriterande biverkningar, kontakta din läkare.2

Vem passar Simvastatin för?

Har du försökt sänka kolesterolnivåerna med ökad träning och kostförändringar men inte fått de resultat du behöver? Då kan Simvastatin vara nästa steg på din väg för att uppnå en hälsosam nivå av kolesterol. Även om du börjar behandla Simvastatin, måste du fortfarande fortsätta med träning och diet för att förhindra hjärt-kärlsjukdomar.

De flesta människor är lämpliga för behandling med Simvastatin dock kan vissa inte använda det på grund om du:

  • har en mycket dålig fungerande lever eller har ökad risk att utveckla diabetes.
  • tar läkemedel som inte passar att ta i kombination med Simvastatin

Rådfråga alltid din läkare som ordinerar läkemedlet och läs alltid bipacksedeln noga innan behandlingen påbörjas. Om denna behandlingen inte passar dig finns det ett antal andra läkemedel så som Crestor och medicinen Atorvastatin

Hur börjar jag behandlingen?

Simvastatin är ett receptbelagt läkemedel så du måste få recept från en läkare. Du kan gå till din egen läkare eller du kan göra det via en godkänd internetklinik. Här får du en medicinsk bedömning, recept och leverans direkt till dig i posten. Naturligtvis kräver det att du har uppmätt din kolesterolnivå i blodet eftersom det inte kan mätas online.

Du kan också använda det här alternativet om du är van att använda medicinen men har slutat med medicin och har ingen tid eller möjlighet att gå till läkare och apotek.

Rådfråga alltid en läkare om du behöver byta dos, sluta behandlingen eller kontrollera om den har den önskade effekten.

Källor:

  1. Höga blodfetter – 1177 Vårdguiden
  2. Läkemedel för sjukdomen – 1177 Vårdguiden