Crestor är ett läkemedel som använd som behandling av högt kolesterol. Det är ett av de vanligaste kolesterolsänkande läkemedlen. För högt kolesterol kan uppkomma av olika anledningar och i vissa fall är läkemedlet nödvändigt för att hålla nivåerna under kontroll. Läkemedel används ofta över hela världen och kommer i olika doser efter behov så att behandlingen kan skräddarsys för individen.

Information på den här sidan

Varför använda Crestor?

Högt kolesterol kan vara en bidragande orsak till hjärt-kärlsjukdomar såsom stroke och blodpropp. Detta för att när det finns för mycket fett i blodet, vilket kan vara fallet med högt kolesterol, kan det ackumuleras i blodkärlen. Det betyder att blodet inte går igenom ordentligt.

Crestor kan hjälpa till att sänka blodkolesterolnivåerna så att risken för fettackumulering blir lägre. Det kan därför hjälpa dig att återfå balans i kroppen och minska risken för allvarliga komplikationer.

Kolesterolhalten i blodet kan i vissa fall sänkas av livsstilsförändringar, men om dessa förändringar har inte givit resultat krävs ofta medicin. Crestor används som ett av flera behandlingar för att sänka kolesterolvärdet.1

Hur fungerar Crestor?

Crestor innehåller den aktiva substansen Rosuvastatin som hämmar kroppens kolesterolbildning. Detta medför en reducering av blodkolesterolet och kolesterolnivåerna faller. När du har mindre fett i blodet minskar risken för blodproppar i hjärtat eller andra organ och risken för plötslig hjärtinfarkt eller stroke minskas. Det tar ungefär fyra veckor innan läkemedlet har uppnått sin fulla effekt i kroppen. Dessutom ska läkemedlet tas med en hälsosam diet.

Hur använder jag medicinen?

Läkemedlet är tillgängligt som tabletter och är därför lätta att ta. Vilken dos du ska använda beror på ditt hälsotillstånd och syftet med behandlingen. Det vill säga, det varierar från person till person baserat på bland annat hur högt ditt kolesterol är.

De flesta kommer att börja med en dos Crestor 5 mg eller Crestor 10 mg en gång om dagen. Detta kan sedan justeras till 10-20 mg per dag. Det är viktigt att notera att du inte kan använda mer än 40 mg per dag. Efter fyra veckors behandling kommer effekten att vara högst. Därför kan du justera dosen så att den passar just dig. I vissa fall börjar du med en lägre dos av 5 mg. Detta gäller till exempel personer över 70 år och personer med dåliga njurar eller risk för muskelsvaghet.2

Crestor biverkningar

Det skiljer sig från person till person hur man svarar på de olika ingredienser i läkemedlet. Som med alla läkemedel kan det finnas biverkningar när du använder Crestor. Många får en helt symtomfri behandling medan andra kan få några biverkningar. Om många biverkningar inträffar kan en annan läkemedel mot högt kolesterol vara en lösning.

De vanligaste biverkningarna med detta läkemedel, som påverkar högst 10 av 100, är:

 • utmattning
 • förstoppning
 • illamående
 • buksmärta
 • diabetes
 • huvudvärk
 • yrsel
 • skum i urinen

I sällsynta fall kan allvarligare biverkningar uppstå. Detta kan vara inflammation i bukspottkörteln, muskelsjukdomar eller allergiska reaktioner. Läs alltid bipacksedeln före behandling.3

Vem passar behandling för?

Om du diagnostiserats för högt blodkolesterol och livsstilsförändringar inte hjälpt tillräckligt, kan Crestor hjälpa till att minska kolesterolet. Det ska tas samtidigt som du gör livsstilsförändringar som kan hjälpa till att sänka kolesterol.

Om du riskerar att utveckla diabetes ska läkemedlet användas med försiktighet. Medicinen ger ökad risk att utveckla diabetes, och om du redan är i riskgruppen är det viktigt att vara medveten om det.

Utöver detta finns det olika sjukdomar och tillstånd som du bör vara medveten om kan påverkas innan du påbörjar behandlingen crestor. Detta gäller till exempel nedsatt leverfunktion, tidigare leversjukdom eller stort alkoholmissbruk.

Dessutom ska vissa läkemedel inte användas i kombination med kolesterolsänkande medicin. Därför ska du alltid ge all information till din läkare om de sjukdomar du har samt de läkemedel som du redan använder. Om du är gravid eller ammar, ska du inte använda medicinen.

Det finns även andra behandlingar för högt kolesterol som Simvastatin och Atorvastatin. I vissa fall kan också Ezetrol ordineras för att hjälpa absorbtion av kolesterolet. Det är viktigt att göra en medicinsk rådgivning av en legitimerad läkare online för att se vilken behandling som passar dig bäst.

Hur börjar jag behandlingen? Kan jag köpa Crestor receptfritt online i Sverige?

Om du har fått diagnosen för högt kolesterol och om dina livsstilsförändringar inte har räckt för att sänka det för höga kolesterolvärdet, kan du gå till doktorn och få en recept på Crestor. Din läkare måste först genomföra en undersökning för att klarlägga lämpligheten för behandling. Du kan även snabbt och enkelt besöka en onlineklinik för att göra en undersökning och sedan enkelt kan beställa hem läkemedlet online.

När du börjar behandlingen ska du alltid ta den dos som din läkare ordinerat. Det kan justeras senare. Om du upptäcker obehag eller allvarliga biverkningar, kontakta en läkare.

Källor:

 1. Höga blodfetter – 1177 Vårdguiden
 2. Läkemedel för sjukdomen – 1177 Vårdguiden
 3. Information om läkemedlet – FASS