Ezetrol är en kolesterolsänkande medicin utan statiner som klassas i gruppen kolesterolabsorptionshämmare. Det skrivs ut av läkare över hela Europa för att hjälpa patienter att sänka sina kolesterolnivåer om livsstilsförändringar så som hälsosammare diet och regelbunden fysisk aktivitet inte har hjälpt. I många fall skrivs det ut tillsammans med en annan medicin mote högt kolesterol vid namn statiner. De finns tillgängliga på marknaden i form av tabletter och utvecklas av det farmaceutiska företaget Merk Sharp & Dome (MSD).

Information på den här sidan:

Högt Kolesterol: Vad du behöver veta

Kolesterol är en substans som finns i diverse matgrupper, men det produceras även av kroppen i levern. Trots att det har ett ’dåligt rykte’ så är kolesterol absolut nödvändigt för att cellerna och vissa kroppsfunktioner ska fungera optimalt. I större mängd kan det dock inte absorberas där det behövs och kommer istället att samlas i blodkärlen, vilket får dem att förträngas. I kroppen färdas kolesterol genom artärerna efter att lipiderna har förenats med proteiner och format föreningen lipoproteiner.

Medicinska experter skiljer mellan två sorters lipoproteiner – de med hög densitet (HDL) och de med låg densitet (LDL), till vardags benämnda som bra kolesterol och dåligt kolesterol. Medan LDLs roll är att transportera lipiderna till diverse delar av organismen där de används av cellerna transporterar istället HDL dem tillbaks till levern där de bryts ner och sedan utsöndras.

En hög halt av LDL är det som orsakar tillståndet som vi känner som högt kolesterol. Så snart den här substansen börjar ackumuleras i artärerna kommer de att förträngas, vilket gör det svårare för blodet att strömma och får hjärtat att arbeta hårdare för att pumpa runt blodet. Om detta sker bidrar det till ökad risk för hjärtattack, kärlkramp, stroke eller andra allvarliga kardiovaskulära tillstånd och komplikationer.

Vad orsakar högt kolesterol?

För tillfället finns det ingen konsensus på det här ämnet mellan medicinska experter. De är dock överens om att anlag för att utveckla högt kolesterol spelar en viktig roll, vilket gör tillståndet åtminstone delvis ärftligt. Däremot spelar en skalig livsstil och vardagliga vanor en mycket större roll. Dålig diet, lite fysisk aktivitet, rökande och alkoholism ökar alla risken för att utveckla högt kolesterol även hos människor som inte har anlag för det. Utöver detta kan underliggande medicinska tillstånd så som diabetes eller högt blodtryck bidra till höga kolesterolhalter.1

Läs mer om tillståndet här.

Hantera och behandla för högt kolesterol

Så snart det här tillståndet har diagnostiserats kommer läkaren vanligtvis att rekommendera omedelbara livsstilsförändringar så som:

 • Förbättra ens diet
 • Minska alkoholkonsumtion
 • Eliminera tobakskonsumtion
 • Förbättra ens fysiska tillstånd genom lätt träning

Om sjukdomen har utvecklats nog för att vara en risk för vidare komplikationer kommer läkaren att ordinera mediciner som hjälper dig att få ner kolesterolnivåerna. Statiner (Till exempel Pravastin, Zocor eller Somvastatin) är de vanligaste medicinerna, men i vissa fall kan de vara ineffektiva. I sådana scenarier kommer mediciner liknande Ezetrol att användas.

Ezetrol som behandling av högt kolesterol

Den aktiva ingrediensen i Ezetrol är en kolesterolabsorptionshämmare som kallas ezetimin som fungerar genom att störa processen av att ta upp kolesterol från mat i tunntarmen. Samtidigt kommer det effektivt att hindra kolesterol som förs från gallgången till tunntarmen från att tas upp i blodomloppet. När de här mekanismerna är verksamma är Exetrol framgångsrikt i att minska koncentrationen av LDL i blodet, och minskar därmed sannolikheten för tilltäppta kärl eller andra komplikationer.

Hur använder jag Ezetrol?

Här kommer vi att lista några av de mer generella sakerna som du bör känna till när du använder Ezetrol. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta inte ska ses som en komplett guide – för en mer komplett instruktion bör du se till den officiella patientinformationen som kommer som bipackssedel med varje paket av Ezetrol2. Utöver detta kommer personen som ger dig receptet att ge dig detaljerade instruktioner för hur du använder medicinen.

 • Ta alltid som ordinerat
 • Ezetrol bör endast användas parallellt med en kolesterolsänkande diet
 • Den typiska dosen är en tablett om dagen
 • Tabletten kan tas med eller utan mat
 • Om du också tar statiner kan du ta båda medicinerna samtidigt
 • Om du också tar gallsyra-sekvestranter bör du ta Ezetrol antingen två timmar innan eller fyra timmar efter att du tagit den andra medicinen
 • Överskrid aldrig den ordinerade dosen
 • Om du missar en dos, försök inte att kompensera för den utan fortsätt istället behandlingen som vanligt

Ger Ezetrol biverkningar?

Innan du påbörjar Ezetrolbehandlingen bör du bekanta dig med möjligt biverkningar, som med alla receptbelagda mediciner. Genom att göra detta kommer att kunna skilja mellan potentiellt farliga biverkningar som kan kräva direkt medicinsk vård från de biverkningar som kanske är obehagliga, men godartade.

Det är också viktigt att nämna att biverkningar kan variera beroende på om du tar statin så som Simvastatin eller Atorvastatin samtidigt som Ezetrol.

Endast Ezetrol

Förekomstfrekvens Biverkningar
Vanliga (1 av 10 användare) Magsmärta, diarré, gas och trötthet
Ovanliga (1 av 100 användare) Onormal lever- eller muskelfunktion, hosta, matmältningssvårigheter, halsbränna, ledsmärta, muskelspasmer, värmesvallningar, nacksmärta, minskad aptit, högt blodtryck

Ezetrol tillsammans med statiner

Förekomstfrekvens Biverkningar
Vanliga (1 av 10 användare) Onormal leverfunktion, muskelsmärta, huvudvärk
Ovanliga (1 av 100 användare) Stickande känsla, muntorrhet, klåda, utslag eller nässelfeber, ryggsmärta, svullnade fötter eller händer

Kom ihåg att detta bara är en snabb översikt och inte en fullständig lista över alla kända biverkningar. För en mer översiktlig guide, läs bipackssedeln som kommer med medicinen.

Är Ezetrol farligt?

Det finns vissa scenarier då användningen av Ezetrol kan vara kontraindikerat av din läkare. Vanligtvis är detta om du skulle ha vissa mediciner som är känsla för att ge negativa reaktioner tillsammans med Ezetrol, till exempel:

 • Ciklosporin
 • Antikoagulantia
 • Warfarin
 • Fenprokumon
 • Acenokumarol
 • Fluindion
 • Fibrater

Utöver detta kan vissa mediciner göra dig olämplig för den här behandlingen. Det kan vara om du har:

 • Leverproblem
 • Laktosintolerans
 • Allergier för någon av ingredienserna

Den här medicinen är inte rekommenderad för kvinnor som är eller försöker att bli gravida och bör inte heller användas av den som för tillfället ammar.

Källor:

 1. Mer om tillståndet – 1177 Vårdguiden
 2. Bipackssedel – FASS