Många människor drabbas av klåda och utslag på huden. För att bli av med problemen kan du använda Eurax. Eurax används för klåda av olika orsaker, till exempel klåda i ändtarmen och könsorganen hos äldre samt kliande från allergier och insektsbett.

Information på den här sidan

Vad används Eurax för?

Eurax innehåller den aktiva substansen krotamiton och är ett cancermedel. Eurax används för klåda av olika orsaker, till exempel klåda i ändtarmen och könsorganen hos äldre, kliande av allergier och insektsbett. Du bör kontakta en läkare om du inte känner dig bättre eller om du känner dig värre efter 7 dagars behandling.

Observera att din läkare kan ordinera medicinen för en annan användning och / eller med en annan dos än den som anges i bipacksedeln. Följ alltid din läkare ordination.1

Varningar och försiktighetsåtgärder

Det finns olika varningar och försiktighetsåtgärder att tänka på när du ska använda Eurax. Du kan till exempel inte använda Eurax om du är allergisk mot krotamiton eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel.

Andra varningar och försiktighetsåtgärder:

 • Eurax är endast avsedd för extern användning
 • Eurax ska inte komma i kontakt med slemhinnor i munnen, ögonen eller området runt ögonen, vätskessår eller akut eksem. Tvätta händerna när du använder Eurax. Vid oavsiktlig kontakt med ögonen eller matstrupen, skölj noggrant med rinnande vatten
 • Vid allergiska hudreaktioner måste behandlingen avbrytas
 • Rådfråga en läkare om klåda fortsätter efter 7 dagars behandling

Hur använder jag Eurax?

Använd alltid detta läkemedel precis som beskrivet i bipacksedel eller som din läkare eller apotekspersonal har sagt till dig. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Om du har tagit för mycket medicin eller om ditt barn oavsiktligt har tagit ett läkemedel kontakta läkare eller sjukhus.

Biverkningar

Precis som med alla läkemedel kan även denna medicin orsaka biverkningar, dock kommer inte alla att drabbas. Några biverkningar:

 • Problem med andning eller att svälja
 • Svullnad i ansikte, läppar, tunga eller hals
 • Allvarlig klåda i huden, med rött utslag eller förhöjd ojämnhet

Dessa kan vara ett tecken på en allvarlig allergisk reaktion. Om du upplever något av detta, sluta ta din medicin och kontakta din läkare omedelbart.

Allvarliga biverkningar:

 • Kontaktallergi

Några andra biverkningar, dock okänt hur vanliga:

 • Kli
 • Överkänslighetsreaktioner som utslag
 • Hudirritation
 • Rödhet i huden
 • Eksem

Försiktighetsåtgärder

Använd inte Eurax om du är allergisk mot krotamiton eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel. Eurax ska inte komma i kontakt med slemhinnor i munnen, ögonen eller området runt ögonen, varsår eller akut eksem. Tvätta händerna efter att ha applicerat Eurax. Vid oavsiktlig kontakt med ögonen eller matstrupen, skölj noggrant med rinnande vatten. Vid allergiska hudreaktioner måste behandlingen avbrytas. Krämen ska inte användas för att behandla inflammerade, vätskehudsjukdomar. Rådfråga en läkare om klåda fortsätter efter 7 dagars behandling. Läs bipacksedeln noggrannt 2

Källor:

 1. Cream for itchy skin – WebMD
 2. Eurax – Medicines