Lisinopril är ett läkemedel som tillhör så kallade ACE inhibitorer. Dessa används ofta som behandling av högt blodtryck. Eftersom det ären generisk version av den någorlunda mer kända Zestril är denna behandling baserad på samma aktiva ingrediens. Denna lättanvända medicin kommer i tablettform och ska tas en gång om dagen.

Information på den här sidan

Zestril är väldigt bra på att sänka blodtrycket och minska risken för relaterade sjukdomar.

Högt blodtryck: en kort introduktion

Högt blodtryck, även känt som hypertension, är ett väldigt vanligt tillstånd. Detta tillstånd är väldigt lätt att upptäcka om man väl väljer att leta efter det och kan bara bli fastställt om man genomför en mätning av blodtrycket med en kvicksilver-driven och millimeter-märkt mätare. Avläsningarna ges vanligtvis i millimeter per kvicksilverenheter.

Under denna mätning kommer operatören av enheten att få två siffror – de första kallas systoliskt tryck och det bestämmer det tryck som blodet utövar på blodkärlen när det pumpas från hjärtat under ett slag. Det andra, kallat diastoliskt tryck, mäter blodtrycket mellan hjärtslag, vilket ger användaren det antal som anger själva trycket i blodet på artärerna. När man läser resultaten talar läkaren vanligtvis i form av ”systolisk över diastolisk tryck”. Högt blodtryck diagnostiseras om två separata mätningar ger resultatet 140 över 90 eller högre.

Har jag högt blodtryck?

Medan högt blodtryck lätt kan diagnostiseras efter blodtrycksmätningarna kommer många människor inte ens att tänka på att problemet eventuellt är relaterat till hjärt-kärlsystemet. Detta beror på att högt blodtryck kan vara asymptomatisk, och även när vissa tecken uppenbarar sig kan de vara ganska ospecificerade och involvera saker som huvudvärk eller näsblod.

Men människor som är överviktiga, konsumenterna har stora mängder koffein eller alkohol, har en högsaltig diet, rök eller inte fysiskt aktiva har en signifikant högre risk att utveckla detta tillstånd. Slutligen är detta villkor direkt relaterat till ålder, med personer över 65 år som anses vara en mycket högriskgrupp.

Om det lämnas obehandlat kan högt blodtryck leda till allvarligare hälsoförhållanden och komplikationer, inklusive:

 • Hjärtsjukdom
 • Njursvikt
 • Arteriella problem
 • Olika tillstånd som påverkar det kardiovaskulära systemet

Handskas med och behandla högt blodtryck

I mildare fall kan högt blodtryck hanteras med vissa förändringar i skadliga livsstilsvanor. Dessa kan innebära minskad alkoholkonsumtion, sluta röka, ändra kost och introducera lite lätt träning i din dagliga rutin. Dessa steg rekommenderas vanligtvis även i de allvarligare fallen som en form av tillskott till receptbelagda läkemedel.

Lisinopril för behandling av högt blodtryck

Om livsstilsförändringar helt enkelt inte räcker för att minska symtomen på högt blodtryck, kommer läkaren att rekommendera receptbelagda läkemedel. Lisinopril kan ordineras i detta scenario. Detta läkemedel som tillhör ACE-hämmar klassen av farmaceutiska föreningar fungerar genom att, som namnet antyder, hämma funktionen av ACE-enzym i kroppen. Detta enzym spelar en avgörande roll för omvandling av ett hormon som kallas angiotensin i angiotensin II. Denna förening som bildas som ett resultat av den nämnda transformationen spelar en avgörande roll för åtdragning och förminskning av blodkärl. Genom att blockera omvandlingen kommer Lisinopril att minska trycket på artären och därmed bidra till sänkning av blodtrycket.

Kan jag köpa Lisinopril på nätet i Sverige?

Först och främst är det viktigt att notera att Lisinopril är en generisk version av den något bättre kända Zestril-medicin och som sådan produceras och marknadsförs det av ett antal olika tillverkare. För att säkerställa att du köper den riktiga medicinen, ska du bara beställa den från en certifierad onlineklinik.

Eftersom Lisinopril är en receptbelagd medicin, precis som den ursprungliga Zestril, måste du fortfarande ha ett giltigt recept eller skaffa ett för att få rätt till behandling. Lyckligtvis erbjuder de flesta onlinekliniker dig möjligheten att konsultera med en läkare online via en live chat eller ett anpassat medicinsk frågeformulär som gör det möjligt för hen att få insikt i din medicinska profil och historia.

Om allt är okej och läkaren anser att du är lämplig för behandling kommer ett recept skrivas ut på en gång och medicinen skickas direkt hem till dig.

Hur använder jag Lisinopril?

Att följa riktlinjerna från din läkare är absolut nödvändigt för att du ska få det bästa resultatet med Lisinopril. Detta innebär både att optimera resultaten av behandlingen och minimera risken för biverkningar. Om du har några ytterligare frågor, kontakta din läkare eller hänvisa till den officiella informationen i bipacksedeln som utfärdas i varje förpackning i läkemedlet.

Här kommer vi att ge dig några av de vanligaste riktlinjerna för behandling med Lisinopril. Det här är inte en omfattande guide, utan bara en illustration som syftar till att ge dig den mest allmänna idén om vad du bör förvänta dig.

 • Ta alltid exakt som föreskrivet
 • I de flesta fall kommer startdosen att vara en 10 mg tablett per dag
 • Doktorn kan öka dosen efter en viss period
 • Den maximala dagliga dosen är 80 mg
 • Om du börjar behandling med Lisinopril efter hjärtinfarkt, kommer doserna att vara olika
 • Ta tabletten hel och med vatten
 • Det rekommenderas, men är inte nödvändigt, att ta tabletten samtidigt varje dag
 • Överstig aldrig det föreskrivna beloppet
 • Om du glömt att ta en dos ska du bara hoppa över den och fortsätta med behandlingen som vanligt

Vilka är biverkningarna av Lisinopril?

Liksom alla andra receptbelagda läkemedel kommer Lisinopril också med en rad möjliga biverkningar. Naturligtvis påverkas inte alla som använder detta läkemedel, men det är fortfarande viktigt att bekanta sig med olika alternativ så att du kan kontakta din läkare om det behövs.

När vi tar hänsyn till hur ofta förekomsten av dokumenterade biverkningar kan beskrivas, kan vi beskriva dem på följande sätt:

Förekomstfrekvens Biverkningar
Vanliga (1 av 10 användare) Huvudvärk, yrsel, lågt blodtryck, hosta, diarré, ökade leverenzymer
Ovanliga (1 av 100 användare) Humörsvängningar, stickningar, smakstörningar, hjärtklappningar, stroke, domningar, erektil dysfunktion, trötthet, svaghet, yrsel
Sällsynt (1 av 1000 användare) Fall av hemoglobin, mental förvirring, muntorrhet, nässelfeber, håravfall, psoriasis, njursvikt, ökning av bilirubinnivåer, minskning av natriumnivåer

Kom ihåg att detta inte är en komplett lista över alla dokumenterade biverkningar. För en mer detaljerad lista, läs bipacksedeln som kommer med varje paket.

Är det säkert för mig att använda Lisinopril?

Naturligtvis är Lisinopril inte lämplig för alla. I vissa scenarier kan läkaren till och med råda dig mot att använda denna behandling. Detta kan vara fallet om du för närvarande använder något av följande läkemedel:

 • Diuretika
 • Kaliumsparande diuretika
 • Anestesi
 • Litium
 • Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel
 • Tricykliska antidepressiva medel
 • Diabetiska tabletter
 • Insulin
 • Nitrat
 • Muskelavslappnande medel
 • Antipsykotika

Alternativt ska Lisinopril inte användas av personer som drabbas eller nyligen har påverkats av följande medicinska tillstånd:

 • Dehydrering på grund av sjukdom eller diarré
 • Ischemisk hjärtsjukdom
 • Hjärtsvikt
 • Förminskning av öppningen av aorta- eller mitralventilen
 • Förstorat hjärta
 • Kardiogen chock
 • Komprimerad njurfunktion

Slutligen ska Lisinopril aldrig användas under de sista månaderna av graviditeten eller när du ammar.