Lisinopril er en tabletmedicin tilhørende ACE-hæmmer-kategorien af farmaceutiske forbindelser. Det er vanligt anvendt til behandling af forhøjet blodtryk (hypertension). Det er som en generisk version af det varemærkede Cardiostad baseret på det virksomme stof af samme navn og fremstilles af en række forskellige virksomheder, hvoraf Actavis’ udgave, formentlgit er den mest fremtrædende på det danske marked. Denne enkle blodtryksmedicin kan fås i tabletform og tages én gang dagligt.

Information på denne side:

Forhøjet blodtryk overordnet set

Forhøjet blodtryk, også kendt som hypertension, er en yderst almindelig hjerte-kar-sygdom, der rammer ca. en ud af fire voksne i Danmark. Selvom det let diagnosticeres, når det undersøges, kan hypertension kun bekræftes efter blodtryksmåling med en kviksølvdrevet blodtryksmåler med millimeter-mærket måler. Resultaterne angives som regel i mmHg (millimeter kviksølv).

Under denne måling aflæser enhedsoperatøren to tal: det første kaldes det systoliske tryk (det maksimale tryk), hvilket er det maksimale tryk, som er i blodåren, når hjertet trækker sig sammen og presser blodet ud i pulsårene. Den anden måling er det diastoliske tryk (hviletrykket), som er det laveste tryk blodet udøver på pulsårevæggen, når hjertet afslappes og blodet strømmer uafbrudt. Ved aflæsning af resultaterne tager udgangspunkt i de to målinger og forhøjet blodtryk diagnosticeres, hvis to separate aflæsninger giver resultatet af 140 over 90 eller højere.1

Har jeg forhøjet blodtryk?

Mens forhøjet blodtryk nemt diagnosticeres efter blodtryksmålinger, tænker mange mennesker ikke på, at problemet muligvis er relateret til det kardiovaskulære system. Dette skyldes, at forhøjet blodtryk kan være asymptomatisk, og selv når visse tegn manifesterer sig, kan de være snarere uspecifikke, og omfatter symptomer som hovedpine eller næseblod.

Imidlertid har overvægtige mennesker, som forbruger store mængder koffein eller alkohol, indtager saltholdig kost, ryger eller der ikke er fysisk aktive, en markant højere risiko for at udvikle tilstanden (samt diabetes, som du kan læse om her). Endelig er forhøjet blotryk direkte aldersrelateret, hvor personer på 65 år og ældre betragtes som højrisikogruppe.

Hvis det forbliver ubehandlet kan et for højt blodtryk føre til mere alvorlige helbredstilstande samt komplikationer, herunder:

 • Hjertesygdom
 • Nyresvigt
 • Arterieproblemer
 • Diverse tilstande som påvirker det kardiovaskulære system

Forvaltning og behandling af hypertension

I mildere tilfælde kan forhøjet blodtryk forvaltes med visse ændringer af skadelige livsstilsvaner. Disse kan omfatte begrænsning af alkoholforbrug, rygestop, kostændringer samt indførelse af lettere fysisk aktivitet til den daglige rutine. Disse trin anbefales normalt, selv i de mere alvorlige tilfælde som en form for tillæg for receptpligtig blodtryksmedicin.

Lisinopril som behandling af for højt blodtryk

Hvis livsstilsændringer ikke viser sig at være nok til at reducere symptomerne på for højt blodtryk, da vil lægen anbefale receptpligtige lægemidler, og Lisinopril kan udstedes i disse tilfælde. Dette lægemiddel, som tilhører ACE-hæmmer-kategorien af farmaceutiske stoffer og virker ved at hæmme funktionen af ACE-enzym i kroppen. Dette enzym spiller en afgørende rolle for at hormonet angiotenisn kan omdannes til angiotensin II. Stoffet, som dannes som følge af den nævnte transformation, spiller en afgørende rolle for åreforsnævring. Ved at blokere denne omdannelse letter blodtryksmedicinen åreforsnævring og dermed bidrage til at sænke blodtrykket.2

Kan jeg købe det på nettet?

Først og fremmest er det vigtigt at bemærke, at Lisinopril er en generisk version af det varemærkede Cardiostad, og desuden produceres og markedsføres det af en række forskellige producenter. For at sikre, at du køber den rigtige blodtryksmedicin, bør du kun bestille Lisinopril fra en certificeret online klinik.

Imidlertid er det er en receptpligtig medicin, ligesom Cardiostad, og derfor skal du opnå gyldig recept for at anskaffe det. Heldigvis tilbyder de fleste online klinikker dig mulighed for at konsultere en læge online via en live chat app eller et brugertilpasset spørgeskema, som giver lægen mulighed for at få indsigt i dine sundhedsdata samt sygejournal.

Hvis alt synes i orden og lægen vurderer at du er egnet til Lisinopril, udstedes recept og medicien sendes øjeblikkeligt til den angivede adresse.

Hvordan anvendes Lisinopril?

Det er absolut nødvendigt at du overholder dig præcist til de angivede retningslinjer, som din læge har angivet, da det er helt afgørende for at sikre de bedste resultater med Lisinopril. Dette optimerer både resultaterne af behandlingen og minimerer risikoen for bivirkninger. Hvis der er yderligere spørgsmål, du måske ligge inde med, bør du kontakte din læge eller henvises til indlægssedlen, der vedlægges hver pakning indeholdende blodtryksmedicinen.

Her vil vi give dig nogle af de mest generelle retningslinjer for behandling med Lisinopril. Dette er imidlertid ikke en omfattende vejledning, men blot en illustration, der har til formål at give dig den mest generelle idé om, hvad du bør forvente.

 • Anvend altid som foreskrevet
 • I de fleste tilfælde vil startdoseringen være én 10 mg tablet dagligt
 • Din læge øger muligvis doseringen indenfor en vis periode
 • Den maksimale daglige dosis er 80mg
 • Doseringen justeres i tilfælde af, at du påbegynder Lisinopril behandlingen efter at have været berørt hjerteanfald
 • Indtag tabletten i helt stykke i ledtog med vand
 • Det anbefales, omend det ikke er nødvendigt, at indtage tabletterne på samme tidspunkt hver dag
 • Overskrid aldrig den foreskrevede mængde
 • Hvis du glemmer at indtage en dosering, da spring blot denne over og fortsæt behandlingen som hidtil

Er der bivirkninger involveret?

Som alle andre receptpligtige lægemidler kommer Lisinopril også med en række mulige bivirkninger. Naturligvis er det ikke alle, der anvender Lisinopril, som bliver påvirket, men det er stadig vigtigt at blive fortrolig med forskellige muligheder, så du kan kontakte din læge hvis om nødvendigt.

Hvis man tager højde for hyppighed af forekomsten af de dokumenterede bivirkninger, kan de beskrives på følgende måde:

Hyppighed af forekomst Bivirkninger
Almindelig (1 af 10 patienter) Hovedpine, svimmelhed, lavt blodtryk, hoste, diarré, øget leverenzymer
Ikke-almindelig (1 af 100 patienter) Humørsvingninger, prikkende fornemmelser i huden, smagsforstyrrelser, hjertebanken, slagtilfælde, følelsesløshed, impotens, træthed, svækkelse, svimmelhed
Rare (1 in 1000 users) Fald i hæmoglobin, mental forvirring, mundtørhed, nældefeber, hårtab, psoriasis, nyresvigt, stigning i bilirubinniveauer, fald i natriumniveauer

 

Husk på, at ovenstående liste med bivirkninger ikke er udtømmelig. Hvis du ønsker et dybere indblik i den henseende, bør du henvises til indlægssedlen, som er vedlagt pakken indeholdende medicinen.

Er det sikkert for mig at anvende Lisinopril?

Lisinopril er selvfølgelig ikke sikkert at anvende for alle. I nogle scenarier vil din læge endda anbefale dig mod at bruge behandlingen. Dette gør sig måske gældende hvis du for tiden anvender følgende typer medicin:

 • Diuretika
 • Kaliumbesparende diuretika
 • Anæstetika
 • Lithium
 • Ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler
 • Tricykliske antidepressiva
 • Diabetiske tabletter
 • Insulin
 • Nitrater
 • Muskelafslappende midler
 • Antipsykiotika

Alternativt bør Lisinopril ikke anvendes af personer, der er berørt eller for nyligt har været berørt af følgende sygdomstilsande:

 • Dehydrering på grund af sygdom eller diarré
 • Iskæmisk hjertesygdom
 • Hjertesvigt
 • Indsnævring af åbningen af aorta- eller mitralklap
 • Forstørret hjerte
 • Kardiogent chok
 • Kompromitteret nyrefunktion

Til sidst skal nævnes, at Lisinopril ikke bør anvendes, hvis du befinder dig i de afsluttende stadier af graviditet, eller hvis du for tiden er ammende.

Hvis Lisinopril imidlertid viser sig uegnet som behandling for dig, forekommer der selvfølgelig andre behandlingsformer, som Amlodistad (læs mere her).

Kilder:

 1. Information om forhøjet blodtryk – Den offentlige sundhedsportal
 2. Information om blodtryksmedicin – Min medicin