Amlodistad er et lægemiddel, der kan hjælpe med at sænke et forhøjet blodtryk. Det tilhører gruppen af calcium-blokkere, der får karvæggene til at udvide sig, hvilket medfører, at blodtrykket falder til et normalt niveau.

Lægemidlet er en effektiv måde at få sænket dit blodtryk på, så du forebygger de alvorlige hjerte-kar-lidelser et langvarigt forhøjet blodtryk kan medføre. Det kommer i to doser på enten 5 eller 10 mg, og kan derfor tilpasses den enkeltes behov.

Information på denne side

Hvordan virker Amlodistad?

Lægemidlet indeholder det virksomme stof Amlodipin, som virker ved at blokere indstrømningen af calcium i de glatte muskelceller, der findes i blodkarrenes væg. Når calcium bliver hæmmet, så vil blodkarrene udvide sig. Dette betyder, at trykket inde i blodkarrene vil falde. Der er simpelthen mere plads til blodet i blodkarrene, og trykket vil derned falde til et lavere niveau.

Når blodtrykket er faldet til et normalt niveau, så vil risikoen for alvorlige følgevirkninger på grund af forhøjet blodtryk dykke. Det gælder blandt andet blodpropper, hjerneblødninger og åreforkalkning. Blodgennemstrømningen til hjertet vil øges, så det kan fungerer optimalt.

Sådan bruger du behandlingen

Behandlingen er nem at bruge, da det blot er én tablet, der skal tages én gang i døgnet. Virkningen af medicinen varer i minimum 24 timer, og derfor er én dosis i døgnet tilstrækkeligt.

Normalt er startdosis på 5 mg i døgnet, men den kan hæves til 10 mg i døgnet, hvis det er nødvendigt. Dette skal altid gøres i samråd med en læge, og du bør altid følge lægens anvisninger i forhold til dosis.

Du bør tage tabletten på samme tid hver dag sammen med et glas vand. Det har ingen betydning, om du tager tabletten sammen med mad eller ej.

Du bør dog ikke indtage grapefrugt eller grapefrugtjuice, når du er i behandling med Amlodistad. Det kan i nogle tilfælde gøre, at der er en for høj virkning af det aktive stof i blodet, hvilket kan give en uforudsigelig effekt på blodtrykket.

Hvor lang tid, du skal fortsætte behandlingen afhænger af din læges vurdering af din tilstand. Det er ofte en længerevarende behandling, men helt præcist hvor lang tid, vil blive løbende vurderet. Derfor er det vigtigt, at du ofte får tjekket dit blodtryk for at se, hvordan medicinen virker og hvilken effekt, det har på din krop.

Hvem egner sig til Amlodistad?

De fleste der lider af forhøjet blodtryk, kan benytte dette lægemiddel til at få deres blodtryk under kontrol. Der er dog nogle personer, der ikke vil være egnede til behandlingen, og må finde alternative behandlingsformer.

Dette gælder blandt andet, hvis du har udvist allergiske reaktioner overfor det virksomme stof. Personer med hjerteproblemer eller personer, der for nyligt har haft blodpropper i hjertet, bør også undgå behandlingsformen. Lider du af meget lavt blodtryk eller dårligt fungerende lever, så bør der også udvises forsigtighed med behandlingen.

Er du gravid eller ammer du, så bør du spørge sundhedspersonale til råds om behandlingsmuligheder. Der er ikke nok information om sikkerheden ved brugen af amlodistad til gravide eller ammende kvinder. En læge kan vurdere hvilken behandling, der vil være optimal.

Amlodistad kan give problemer, hvis det tages sammen med visse andre lægemidler. Derfor er det vigtigt, at du altid oplyser lægen om hvilke lægemidler, du allerede tager.

Naturlægemidler med perikon kan nedsætte virkningen af lægemidlet, og bør derfor bruges med forsigtighed.

Hvad er fordelene ved amlodistad?

Amlodistad kan effektivt hjælpe dig med at sænke et forhøjet blodtryk, så det kommer ned på et normalt niveau. Et for højt blodtryk er ikke farligt i sig selv, men ubehandlet kan det føre til alvorlige hjerte-kar-sygdomme. Ved at sænke dit blodtryk til et normalt niveau, vil du gøre en stor indsats i at forebygge  disse sygdomme.

Det er en nem behandling at tage, da det blot er én tablet om dagen, der skal tages. Da det kan tages med eller uden mad, er det nemt at implementere i hverdagen og behandlingen skal ikke planlægges så meget.

Er der nogle bivirkninger?

Alle lægemidler kan have en risiko for bivirkninger, men tager du medicinen som anvist af lægen, og er du vurderet egnet til medicinen, så vil risikoen være lav. Det er dog stadig vigtigt at sætte sig ind i hvilke bivirkninger, der kan være risiko for.

Den mest almindelige bivirkning, som mere end 10 ud af 100 vil opleve, er hævelser i kroppen.

Lidt mindre udbredt er bivirkninger som:

  • kraftesløshed
  • træthed
  • diarré
  • maveproblemer
  • kvalme
  • rødmen
  • hjertebanken
  • åndenød
  • muskelkramper.

Hovedpine, svimmelhed og synsforstyrrelser kan også forekomme.

Derudover kan mere alvorlige bivirkninger som hjerterytmeforstyrrelser og besvimelsesanfald og andre bivirkninger forekomme i sjældne tilfælde. Læs den fulde liste over mulige bivirkninger i indlægssedlen og forhør dig hos sundhedsfagligt personale, hvis du har nogen spørgsmål.

Hvordan kommer jeg i gang med Amlodistad?

Har du fået konstateret forhøjet blodtryk, er det vigtigt, at du får gjort noget ved det. Som det allerede er nævnt, så kan et forhøjet blodtryk over længere tid være medvirkende til alvorlige hjerte-kar-problemer.

Det er et receptpligtigt lægemiddel, og du skal derfor igennem en læge for at få udleveret medicinen på et apotek. Når det er receptpligtigt, skyldes det, at der kan være nogle bivirkninger, og det derfor er et lægemiddel der ikke er egnet til alle folk med forhøjet blodtryk. Samtidig er det vigtigt, at den rigtige diagnose stilles inden lægemidlet bliver udleveret.

Kan man købe Amlodistad online?

Det er muligt at købe lægemidlet på en godkendt  online klinik. Her skal du give fyldestgøende oplysninger om din sundhedstilstand, som en læge vil vurdere. Er du egnet til behandlingen, vil en recept blive udstedt og medicinen vil blive sendt direkte hjem til dig med posten.

Det er selvfølgelig vigtigt, at du har fået konstateret forhøjet blodtryk, og blodtrykket kan du derfor få målt ved din egen læge eller anden sundhedsfagligt personale. Samtidig er det vigtigt, at du får tjekket det jævnligt for at tjekke hvorvidt medicinen er effektfuld eller ej.