Amlodistad är ett läkemedel som kan hjälpa till att sänka blodtrycket. Det tillhör gruppen kalciumblockerare som gör att brosket i blodådrorna expanderar, vilket får blodtrycket att falla till en normal nivå.

Läkemedlet är ett effektivt sätt att sänka ditt blodtryck så att du förhindrar allvarliga komplikationer som hjärt- och kärlsjukdomar. Den kommer i två doser av antingen 5 eller 10 mg och kan därför anpassas efter individens behov.

Information på den här sidan

Hur fungerar Amlodistad?

Läkemedlet innehåller den aktiva substansen Amlodipin som verkar för att blockera tillströmningen av kalcium i cellerna som finns i blodkärlens väggar. När kalcium hämmas kommer blodkärlen att expandera vilket innebär att trycket inuti blodkärlen kommer att minska. Det finns helt enkelt mer utrymme för blodet i blodkärlen, och trycket kommer då att falla till en lägre nivå.

När blodtrycket har fallit till en normal nivå kommer risken för allvarliga konsekvenser på grund av högt blodtryck att minska. Dessa inkluderar blodproppar, hjärnblödning och ateroskleros. Blodflödet till hjärtat ökar så att det fungerar optimalt.1

Hur använder jag min behandling?

Behandlingen är lätt att använda eftersom det bara är en tablett som tas en gång om dagen. Effekten av läkemedlet varar i minst 24 timmar, och därför är en dos per dag tillräckligt.

Normalt är startdosen 5 mg per dag, men det kan höjas till 10 mg om dagen om det behövs. Detta ska alltid ske i samråd med en läkare, och du bör alltid följa läkarens instruktioner när det gäller hur du ska ta behandlingen.

Du ska ta tabletten samtidigt varje dag med ett glas vatten. Det spelar ingen roll om du tar tabletten med mat eller inte.

Du ska dock inte äta grapefrukt eller grapefruktjuice när du behandlas med Amlodistad. I vissa fall kan det finnas en ökad effekt av den aktiva substansen i blodet, vilket kan ge en oförutsägbar effekt på blodtrycket.

Hur länge du ska ta behandlingen beror på din läkares bedömning av ditt tillstånd. Det är ofta en långsiktig behandling, men exakt hur lång tid det tar beror på din situation och hur du svarar på behandlingen. Därför är det viktigt att du ofta kontrollerar ditt blodtryck för att se hur medicinen fungerar och vilken effekt den har på kroppen.

För vem passar Amlodistad?

De flesta människor som lider av högt blodtryck kan ta detta läkemedel för att kontrollera blodtrycket. Det finns dock vissa människor som inte kommer att vara lämpliga för behandling och måste därmed hitta alternativa behandlingar.

Detta gäller till exempel om du har visat allergiska reaktioner på den aktiva substansen. Personer med hjärtproblem eller personer som nyligen haft blodproppar i hjärtat borde också undvika behandlingen. Om du lider av mycket lågt blodtryck eller dåligt fungerande lever bör du vara försiktig när du tar behandlingen.

Om du är gravid eller ammar bör du fråga vårdpersonal om råd för behandlingsalternativ. Det finns inte tillräckligt med information om säkerheten vid användning av amlodistad hos gravida eller ammande kvinnor. En läkare kan utvärdera vilken behandling som är optimal.

Amlodistad kan orsaka problem om det tas med vissa andra läkemedel. Därför är det viktigt att du alltid informerar läkaren om de läkemedel du redan tar.

Växtbaserade läkemedel kan minska läkemedlets effekt och bör därför användas med försiktighet.

Vilka är fördelarna med Amlodistad?

Amlodistad kan effektivt hjälpa dig att sänka ditt blodtryck så att det når en normal nivå. För högt blodtryck är inte farligt i sig självt, men om det lämnas obehandlat kan det leda till svår hjärt- och kärlsjukdom. Genom att sänka ditt blodtryck till en normal nivå kommer du att göra en stor insats för att förhindra dessa sjukdomar.

Det är en lätt behandling att ta eftersom du endast behöver ta en tablett om dagen. Eftersom det kan tas med eller utan mat, är det lätt att implementera i din vardag och behandling kräver knappt någon planering.

Finns det några biverkningar?

Alla läkemedel kan vara i leda till biverkningar, men om du tar läkemedlet enligt instruktioner från din läkare och anses vara lämplig för medicin kommer risken att vara låg. Det är dock fortfarande viktigt att bekanta sig med de biverkningar som du riskerar drabbas av.

Den vanligaste biverkan som mer än 1 av 10 upplever är svullnad i kroppen.

Lite mindre vanliga är biverkningar är:

  • Svaghet
  • Trötthet
  • Diarré
  • Magproblem
  • Illamående
  • Hjärtklappning
  • Andnöd
  • Muskelkramper

Huvudvärk, yrsel och visuella störningar kan också uppstå. Dessutom kan allvarligare biverkningar som hjärtarytmi och svimning och andra biverkningar ske, dock väldigt sällan.

Läs hela listan över eventuella biverkningar i bipacksedeln och fråga din vårdpersonal om du har några frågor.2

Hur börjar jag med Amlodistad?

Om du har fått diagnosen högt blodtryck är det viktigt att du gör något åt ​​det. Som redan nämnts kan högt blodtryck under lång tid bidra till allvarliga hjärt- och kärlproblem.

Eftersom det är ett receptbelagt läkemedel behöver en läkare skriva ut ett recept till dig för att du ska få hämta ut den på ett apotek. Det viktigt att rätt diagnos görs innan läkemedlet överlämnas och därför kan du inte köpa behandlingen receptfritt.

Kan jag köpa Amlodistad online?

Det är möjligt att köpa medicinen på en godkänd onlineklinik. Här bör du ge omfattande information om din hälsa som en läkare kommer att kolla över. Om du är lämplig för behandling kommer ett recept att skrivas ut och läkemedlet skickas direkt till dig på posten.

Det är självklart viktigt att du har diagnostiserats med högt blodtryck innan du får behandlingen. Det är även viktigt att du kontrollerar blodtrycket regelbundet för att sen om medicinen är effektiv eller inte.

Källor:

  1. Information om förhöjt blodtryck – Hjärt och lungfonden
  2. Information om läkemedlet – FASS