Viagra är inte bara det potenspillret som funnits på marknaden längst, utan har även blivit det mest använda alternativet för män som lider av impotens. Dess popularitet har bidragit till flera studier för att identifiera möjliga biverkningar och interaktioner mellan viagra och andra läkemedel. I denna artikel kommer vi titta närmare på dessa läkemedelsinteraktioner för att du ska få en bättre förståelse för vilka kombinationer du bör se upp för under din behandling med viagra.

Information på den här sidan

Vilka typer av mediciner är farliga?

Medan både receptfria och receptbelagda läkemedel, mediciner för allvarliga sjukdomar så väl som naturläkemedel alla kan orsaka olika problem handlar de mer farliga biverkningarna främst om sildenafil’s verkningsmekanism och påverkan på hjärt- och kärlsystemet. För andra kommer den enda märkbara effekten vara en minskad effekt av viagra, vilket inte innebär någon fara men är förstås inget man önskar.

I denna artikel kommer vi att gå igenom några av de substanser som på ett eller annat sätt interagerar med viagras verkningsmekanism.

Nitrater

Nitrater är klass av farmaceutiska substanser som vanligtvis används för att behandla eller förhindra hjärtsmärta som orsakas av sjukdom i hjärt-kärlsystemet, vanligtvis av sjukdomar i artärerna i hjärtat. Några av de vanligaste receptbelagda generiska nitraterna är följande:

  • Nitroglycerin
  • Glyceryltrinitrat
  • Isosorbidmononitrat
  • Nicorandil

Observera att de här läkemedlen är generiska namn på aktiva substanser, som finns tillgängliga under olika varumärken i olika länder i världen. Du bör därmed vara försiktig och läsa igenom innehållet ordentligt om du misstänker att några av de läkemedel du använder faller inom denna grupp.

How Nitrates and Viagra Interact? Hur interagerar nitrater och Viagra?

Den farliga interaktionen mellan sildenafil, Viagra aktiva ingrediens, och nitratbaserade läkemedel har lyfts fram av Viagra-tillverkaren Pfizer samt av EMA och FDA. Orsaken till denna interaktion är att både Viagra och nitratbaserade droger gör att glatt muselatur som styr blodflödet genom artärerna att slappna av. När det händer kommer blodkärlen att expandera, blodtrycket kommer att sjunka och pulsen kommer öka för att kompensera för det minskade blodtrycket.

Om Viagra tas samtidigt som exempelvis nitroglycerin kan de kombinerade effekterna vara farliga och orsaka allvarliga hjärtproblem, inklusive hjärtinfarkt. Därför är det mycket viktigt att undvika att använda Viagra om du redan använder något nitratbaserat läkemedel för behandling av kardiovaskulära problem. Om så är fallet bör du prata med din läkare så att ni kan diskutera hur du kan använda potenspiller utan att riskera hjärtproblem.

Alfablockare och Viagra

Alfa-blockerare är en typ av farmakologiska medel som verkar på α-adrenerga receptorer. De har använts i årtionden i forskning på det autonoma nervsystemet och ges idag som behandling för ett flertal tillstånd, inklusive högt blodtryck, Raynauds sjukdom, kognestiv hjärtsvikt, erektil dysfunktion och godartad prostatahyperplasi. De alfablockerare som oftast föreskrivs idag inkluderar:

  • Doxazosin (Cardura)
  • Prazosin
  • Terazosin (Hytrin)
  • Tamsulosin (Flomax)
  • Alfuzosin (Uroxatral)
  • Silodosin (Rapaflo)

Varför är det farligt att blanda Viagra och alfa eller betablockare?

Både alfa och betablockerare påminner om nitrater och gör att glatt muskulatur slappnar av vilket gör att mindre blodkärl kan expandera. Detta sker genom att hämma receptorer i artärer och glatt muskelvävnad, vilket förhindrar hormonet noradrenalin från att dra åt dessa muskler. Det finns studier som särskilt belyser farorna med den interaktion som uppstår när dessa läkemedel används för att behandla godartad prostatahyperplasi. Denna artikel är baserad på det faktum att prostataproblem ofta hänger ihop med ED, så den här typen av interaktion är inte särskilt sällsynt.

Precis som med nitrater kan du drabbas av plötsliga och allvarliga blodtrycksfall när du använder viagra med alfablockare. Detta kan leda till att hjärtat överkompenserar med en ökad puls vilket kan leda till potentiellt livshotande konsekvenser.

Viagra och andra potenspiller

Även om det kan låta som en bra idé att blanda Viagra med andra potenspiller detta en av de farligaste interaktionerna som kan inträffa. På grund av faktumet att praktiskt taget alla tillgängliga ED-piller tillhör klassen PDE-5-hämmare och därmed har liknande verkningsmekanismer kan en blandning av flera olika potensmedel jämföras med att ta en överdos av ett märke.

Överdoseringen av PDE-5 kommer att ge samma symptom som de som beskrivits ovan – plötsligt blodtrycksfall som leder till att hjärtat överkompenserar. Det kan naturligtvis leda till samma, allvarliga konsekvenser.

Är det säkert att använda Viagra med naturläkemedel?

Detta är en knepig fråga, främst på grund av det faktum att det finns relativt lite eller ingen forskning om möjliga interaktioner mellan Viagra och ämnen som hör till kategorin naturläkemedel. Ett undantag till detta är dock Johannesört (Hypericum perforatum) som har använts i årtionden som ett milt antidepressivt medel.

Johannesört är dock också känt för att orsaka impotensproblem vid långvarig användning. Medan vissa studier tyder på att Viagra kan vara mycket framgångsrikt för att avhjälpa detta problem, är Hypericum perforatum samtidigt känt för att minska effekterna av Viagra.

Finns det någon mat eller dryck som inte bör tas med Viagra?

Det finns inte så mycket att säga när det kommer till interaktioner mellan Viagra och vissa livsmedel eller drycker. Det som är värt att nämna är det faktum att det är bäst att undvika tunga, oljiga måltider en halvtimme före och efter du tagit viagra eftersom det kan minska effekterna eller sakta igång starten.

Det finns dock  en typ av mat som bör undvikas – grapefrukt. Av orsaker som fortfarande inte är helt säkerställda kan grapefrukt interagera med dussintals olika läkemedel, inklusive Viagra.

Även om det fortfarande inte finns någon bestämd orsak bakom denna interaktion, är furanokumarin, ett ämne som finns i både grapefrukt och tangelo troligtvis boven i dramat. Denna kemikalie binder till ett specifikt enzym i tarmen, vilket förhindrar absorption av vissa ämnen, vilket förlänger och bibehåller blodnivåerna vid högre koncentration.

Hur är det med att blanda Viagra och narkotika?

Som en tumregel är det aldrig en bra idé att blanda någon substans med illegal narkotika, främst på grund av att biverkningarna som kan uppstå när dessa kombineras inte har blivit undersökta. Hursomhelst hindrar inte detta faktum en del från att ta Viagra samtidigt med andra substanser som exempelvis cannabis, alkohol eller MDMA, ibland för att motverka dessa drogers negativa påverkan på sexlusten.

Viagra och alkohol

Alkohol är förmodligen det ämne som oftast används tillsammans med Viagra men att blanda dessa är långt ifrån den bästa idén. Först och främst är alkohol känd för att bidra till erektil dysfunktion, så att dricka medan du försöker hantera din ED är verkligen inte en bra idé. Samtidigt kan effekterna av alkoholförgiftning förvärras eftersom blodtrycket sjunker av Viagra. Alkoholen kommer sedan bidra till att blodtrycket faller ytterligare vilket troligtvis kommer leda till otrevliga biverkningar.

Viagra och cannabis

Viagra och cannabis kan leda till mycket allvarliga konsekvenser. De risker som är förknippade med detta beror på det faktum att både Viagra och cannabis är kända för att sänka blodtrycket vilket gör att hjärtat slår snabbare för att kompensera detta. Detta kan i sin tur leda till mer eller mindre allvarliga konsekvenser. I ett fall drabbades en 41-årig man av en hjärtinfarkt på grund av interaktionen mellan dessa två substanser, så det är viktigt att du är medveten om vilka risker som finns innan du blandar dessa två substanser.

Viagra och MDMA, amfetaminer och kokain

En vanlig kombination, särskilt på nattklubbar och på rave, är att blanda Viagra och stimulantia vilket kan vara mycket farligt. Dessa kommer att reagera lite annorlunda jämfört med övriga droger. Viagra kommer fortfarande att sänka blodtrycket så att hjärtat blir mer benäget att arbeta fortare men när stimulantia införs i organismen kommer pulsen höjas långt över det normala och dessa två i kombination kan leda till att du drabbas av en hjärtattack eller stroke.