Det tog inte alltför lång tid för Pfizers Viagra att sprida sig till alla hörn och kanter av världen. Baserat på den nyupptäckta aktiva ingrediensen sildenafil, den första PDE-5-hämmaren som upptäcktes, revolutionerade ”det lilla blå pillret” potensbehandlingen, och därmed satte standarden för alla läkemedel som följde. Det stormade säkerligen på både de europeiska och amerikanska marknaderna i slutet av 1990-talet efter att det godkändes av både EMA och FDA, och så småningom hittade sig till Skandinavien.

Som en del av våra allvarliga artiklar om statistiken över användningen av Viagra i Norden kommer vi att undersöka hur världens mest kända potenspiller förändrades på de svenska marknaderna under det senaste decenniet. Från och med 2007 och fram till 2017 kommer vi att titta på förändringarna i förekomsten av användningen i Sverige och fördelningen av denna ED-behandling bland olika åldersgrupper.

Information på den här sidan

Användningen av Viagra i Sverige mellan 2007-2017

Genom att förlita sig på de officiella uppgifterna från Socialstyrelsen försöker vi upptäcka trender och mönster i förändringarna i antalet patienter som använder ”det lilla blå pillret” under det senaste decenniet. Samtidigt använder vi dessa data för att exakt beräkna förändringar i förekomsten av användningen av Viagra.  Resultaten kan visas i följande tabell:

År Antal Patienter Skillnaden i Procent
2007 57.856 N/A
2008 60.375 +4.35%
2009 61.475 +1.82%
2010 63.413 +3.15%
2011 65.404 +3.14%
2012 64.564 -1.28%
2013 67.845 +5.08%
2014 83.586 +23.2%
2015 98.978 +18.41%
2016 107.183 +8.29%
2017 115.168 +7.45%

Det är uppenbart att efterfrågan på Viagra i Sverige ständigt ökar under det senaste decenniet (med undantag för 2012 när användningen minskade med 1,28%). Denna trend ligger i linje med de som noteras i de flesta andra europeiska länder och förklaras ofta av interaktion av ett antal olika faktorer. För att ge en mer exakt analys kommer vi dock att dela upp den här tioårsperioden i två separata segment, med 2013 som punkten där vi  räknar från.1

Viagra i Sverige innan 2013

Före 2013 ökade Viagra-konsumtionen i Sverige, liksom i övriga Europa. Detta förklaras vanligen av flera faktorer. Först och främst var Viagra inte alltid en sådan ikon för populärkulturen som den är nu. Impotens och olika problem som är nära relaterade till erektil dysfunktion, har länge stigmatiserats och människor valde ofta att inte söka medicinsk hjälp på grund av förlägenhet. Ännu idag är detta ämne något besvärligt att prata om, men människor är betydligt mer redo att söka hjälp, särskilt när lösningar är lika effektiva som Viagra är allmänt tillgängliga.

Samtidigt och parallellt med den ökade medvetenheten om förekomsten av effektiv potensbehandling orsakade bristen på förändringar i den moderna stillasittande livsstilen en övergripande ökning av potensrelaterade problem i hela västvärlden, vilket gör erektil dysfunktion ett problem som växte i antal män. Med den större tillgängligheten av behandling och mindre tabu som omger ämnet, påverkar det större behovet av behandling också denna stadiga ökning.

Konsumenter av Viagra ökar efter 2013

Genom att helt enkelt titta på tabellen ovan kan vi lätt avläsa att den största ökningen av användningen av Viagra i Sverige under det senaste decenniet registrerades 2014. Jämfört med 2013 ökade antalet Viagra-användare med en svindlande 23,2% på bara ett år! Så vad hände?

Detta var året då Viagra äntligen blev generiskt! Pfizers patent löpte ut 2013, därmed var andra tillverkare äntligen fri att producera och lagligt sälja generiska versioner av medicinen, förutsatt att de kan presentera beviset på bioekvivalens. Det innebär att den generiska versionen måste vara helt identisk med den märkta ”originalet” när det gäller aktiv ingrediens, dess koncentration, effektivitet, tillgängliga doseringar, biverkningar och alla andra relevanta aspekter. Vanligtvis är de generiska versionerna betydligt billigare än de märkesvaror vilket gör dem mer prisvärda.

Det är därför vi kan märka en liknande peak i förekomsten av användningen av Viagra i hela västvärlden 2014, eftersom fler män blev intresserade av att försöka sildenafilbaserad behandling och Viagra-alternativ, när de blev överkomliga för en vanlig kille. Så verkar det som att svenska män är ganska försiktiga med sina slantar när det gäller att investera i potensbehandling!

Användningen av Viagra i Sverige fördelat på ålder

En annan intressant statistik som vi enkelt kan se är antalet användare av Viagra i Sverige per åldersgrupp. Nedan, kommer vi att presentera en annan tabell som beskriver antalet patienter som använder sig av läkemedel med den aktiva substansen sildenafil för varje åldersgrupp, samtidigt som man beräknar procentandelen av det totala antalet användare för varje grupp. På så sätt kan vi se vilka grupper som utgör majoriteten av Viagra-användare i Sverige.

Åldersgrupp Antal Patienter Procenten av totala antalet användare
18-19 113 0.09%
20-24 655 0.5%
25-29 1.384 1.2%
30-34 2.068 1.79%
35-39 2.893 2.5%
40-44 4.694 4.07%
45-49 7.290 6.32%
50-54 12.000 10.41%
55-59 13.740 11.93%
60-64 17.005 14.76%
65-69 19.715 17.11%
70-74 18.787 16.31%
75-79 9.990 8.67%
80-84 3.677 3.19%
85+ 1.100 0.9%

Inte så överraskande verkar det som att män i åldern mellan 65 och 69 utgör det mesta av användandet av Viagra, mer exakt 17,11%. Om vi skulle titta på dessa data från ett annat perspektiv kunde vi försöka komma till en bredare grupp. Genom att korsa siffrorna kommer vi till slutsatsen att män i åldern 50-70 utgör upp till 54,21% av alla användare i Sverige. Genom att kombinera dessa två fakta kan vi dra slutsatsen att viagraanvändningen i det nordiska landet är mest utbredd bland äldre män – det är inte förvånande, men i jämförelse med några andra europeiska stater verkar det som att äldre män från Sverige är betydligt mer sexuellt aktiva jämfört med män från några andra EU-länder.

Källor:

  1. Information om statistik – Socialstyrelsen