Vesicare är ett läkemedel för behandling av ofrivillig urinering som uppstått som en konsekvens av en överaktiv blåsa. Läkemedlet är ett av de vanligaste läkemedlen för inkontinnens och behandlar effektivt just trängningsinkontinens, vilket innebär att du plötsligt måste tömma blåsan.

Inkontinens kan påverka både män och kvinnor och är vanligare hos äldre människor än hos andra. Till exempel kan några orsaker vara klimakteriet hos kvinnor eller en förstorad prostata hos män. Med rätt behandling kan du ofta minska symtomen eller få bukt på dem helt.

Information på den här sidan:

Hur fungerar Vesicare?

Ofrivillig urinering är ofta ett resultat av att musklerna runt blåsan tränger ihop sig, vilket i sin tur leder till att urinblåsan oavsiktligt töms och urineringen inte kan kontrolleras. Många som lider av det här tillståndet upplever att de hamnar i beklämmande situationer, och då kan Vesicare vara en räddare i nöden.

Vesicare innehåller denaktiva ingrediensen solifenacin, vilket hjälper till att hämma vissa impulser i det autoimmuna nervsystemet. Genom att hämma dessa impulser slappnar musklerna runt blåsan av så att det inte uppstår en reaktion där den tvingas att tömmas. Således går läkemedlet in och påverkar själva orsaken till den ofrivilliga urineringen och kan därför effektivt avhjälpa problemet.

Användning

Läkemedlet är tillgängligt i form av tabletter, vilket gör det enkelt att använda i vardagen. Du tar en tablett om dagen. Den vanligaste dosen innehåller 5mg av den aktiva substansen. Om 5 mg inte räcker kan den ökas till 10 mg i samråd med en läkare.

Det kan ta lite tid innan du ser resultat för om behandlingen har gett önskad effekt eller inte. Om du inte upplever någon förbättring eller lättnad efter 1-2 månader, kontakta din läkare för råd om andra behandlingsalternativ.

I vissa fall kan andra läkemedel fungera, men för de flesta kan det vara bra att utföra knipövningar. Detta gäller särskilt vid stressinkontinens. Läs mer om inkontinens hos män och knipövningar här.

Ger Vesicare biverkningar?

Alla läkemedel kan orsaka biverkningar. Det är dock sällsynt att Vesicare orsakar allvarliga biverkningar, och de flesta kommer därför uppleva en smidig behandling. De vanligaste biverkningarna är:

  • muntorrhet
  • matsmältningsbesvär
  • förstoppning
  • illamående
  • magsmärtor
  • suddig syn

I sällsynta fall kan det finnas allvarligare biverkningar såsom allergisk reaktion eller urinvägsinfektion. Om du upplever allvarliga biverkningar, kontakta din läkare omedelbart.

Vem kan använda Vesicare?

Om du har problem med urinkontroll, inklusive urininkontinens och ofrivillig urinering, kan Vesicare vara ett bra läkemedel då det anses vara lämpligt för de flesta som upplever dessa urinproblem. Det är ofta äldre människor som upplever dessa problem, men besvären kan uppstå i alla åldrar.

I vissa fall är det dock inte en lämplig behandling. Detta gäller till exempel om du lider av urinstopp och därför inte kan kissa, om du lider av svår tarmsjukdom eller har obehandlad grön starr. Behandlingen är inte heller lämplig om du lider av dåligt fungerande njurar eller lever. I vissa fall kan dock en lägre dos övervägas. Berätta alltid vilka sjukdomar du lider av samt vilka läkemedel du tar när du gör en undersökning hos en läkar.

Vad är fördelarna med Vesicare?

Om du lider av ofrivillig urinering på grund av inkontinens kan det orsaka stora problem i ditt liv. Eftersom blåsan kan vara svår att kontrollera kan det leda till praktiskt besvärliga och obekväma situationer. Vesicare kan avhjälpa dig med överaktiv blåsa så att du kan slappna av mer i vardagen och kan därmed få mer frihet i din vardag. Läkemedlet har få biverkningar och är lätt att använda eftersom det bara är en enda tablett.

Hur påbörjar jag behandlingen?

Den här typen av behandling för inkontinens är inte receptfri så det behövs därför ett besök hos en läkare eller, ännu lättare, en legitimerad onlineklinik. När du fått recept på Vesicare kan du enkelt beställa hem läkemedlet online som sedan levereras snabbt hem till din brevlåda

Följ alltid läkarens ordinerade dos. De flesta blir föreskrivna en dos på 5mg per dag, men om det inte räcker kan det ökas till 10mg. Du bör dock aldrig justera dosen själv. Rådfråga alltid en läkare om du vill ändra din dos.

Följ anvisningarna för användning av Vesicare. Om du efter 1-2 månader har märkt någon förbättring av inkontinensen kan du fråga din läkare om andra läkemedel som kan vara ett alternativ.