Virtsankarkailu eli inkontinenssi on kiusallinen ja rasittava vaiva, josta kärsivät monet. Siihen on kuitenkin saatavilla merkittävää apua tehokkailla ja turvallisilla lääkkeillä. Tutkimukset osoittavat, että yliaktiivisen rakon ja virtsankarkailun hoidossa on mahdollista saavuttaa erinomaisia tuloksia oikeanlaisella lääkehoidolla.

Vesicare on turvallinen ja kliinisesti testattu lääke virtsainkontinenssiin. Sitä käytetään hillitsemään voimakakasta ja tihentynyttä virtsaamisen tarvetta ja virtsankarkailua. Se parantaa rakon toimintakykyä ja estää tahatonta supistelua, joka on yliaktiivisen virtsarakon tyypillinen oire. Vesicaren avulla on mahdollista saada apua ikävään ja kiusalliseen pakkoinkontinenssin ongelmaan, jonka syy on jopa 80% tapauksista täysin tuntematon.

Sisältö:

Miten Vesicare toimii?

Pakkoinkontinenssi-tyyppinen virtsankarkailu aiheutuu siitä, kun virtsarakon seinämien lihakset supistelevat kontrolloimattomasti, joka aiheuttaa virtsaamisen pakon tunnetta ja virtsan vuotamista. Vesicaren vaikuttava aine on Solifenasiinisuksinaatti, joka on antikoligerninen lihaksia rentouttava lääkeaine. Solifenasiinisuksinaatti kohdistaa vaikutuksen ei-tahdonalaiseen, parasympaattiseen hermostoon. Tämä lääkeaine säätelee virtsaputken virtsan kulkua säätelevän sulkijalihaksen jännitystä ja lievittää näin virtsaamispakon tunnetta ja virtsankarkailua. Tällöin tunne virtsaamisen tarpeesta harvenee ja virtsa myös pysyy paremmin rakon sisällä.

Yliaktiivisen rakon oireita ovat etenkin:

  • Tunne siitä, ettei pysty pidättelemään virtsaa
  • Tunne siitä, että rakko on jatkuvasti täynnä
  • Virtsan tahaton vuotaminen
  • Vessassa käyminen hyvin tiheään ja sinne kiirehtiminen yhtäkkiä

Virtsankarkailua hillitsevän lääkityksen lisäksi inkontinenssin hoidossa on aina syytä yhdistää muita, ei-lääkkeellisiä hoitokeinoja. Näitä ovat esimerkiksi lantionpohjan lihasten vahvistaminen, rakon tahdonalainen koulutus ja elämäntapojen muutos esimerkiksi painonpudotuksen ja tupakoinnin lopettamisen muodossa. Yhdistämällä oikeanlainen, turvallinen ja itselle sopiva lääkitys elämäntapojen muutokseen on mahdollista saavuttaa merkittäviä, elämänlaatua parantavia tuloksia inkontinenssin kanssa. Rakon tahdonalaisella kouluttamisella ja lääkityksellä yhdessä on mahdollista totuttautua säännölliseen vessassa käymiseen.

Vesicaren käyttö

Mahdollinen lääkehoito virtsankarkailuun tulee aina suunnitella yksilöllisesti huomioiden potilaan muu terveydentila ja lääkitys. Lääkäri määrää sopivan annostuksen lääkkeelle, ja lääkärin antamia ohjeita lääkkeen nauttimisesta on syytä aina noudattaa. Tavallinen Vesicare-annostus on yksi 5 mg tabletti kerran päivässä. Lääkkeen vaikutus alkaa noin viikon kuluessa aloituksesta, ja maksimiteho saavutetaan noin muutaman viikon kuluessa. Kapseli niellään veden kera tyhjään mahaan tai aterian yhteydessä. Lääkettä tulee käyttää raskauden aikana vain jos lääkäri pitää sen käyttöä välttämättömänä. Imetyksen aikana lääkettä ei tule käyttää. Lääkettä ei suositella alle 18-vuotiaille.

Vesicarea ei tule käyttää, jos:

  • Olet allerginen solifenasiinille tai lääkkeen muille ainesosille
  • Et pysty virtsaamaan eli sinulla on virtsaumpi
  • Sinulla on ahdaskulmaglaukooma (kohonnut silmänpaine ja siihen liittyvä näön heikentyminen), jota ei ole saatu hoidolla hallintaan
  • Sinulla on myasthenia gravis (voimakas lihasheikkous)
  • Sinulla on vaikea maha-suolikanavan sairaus
  • Sinulla on vaikea maksa- tai munuaissairaus

Keskustele aina ammattilaisen kanssa Vesicare-lääkkeen käytöstä, jos kärsit virtsaamisvaikeuksista, maha-suolikanavan häiriöistä tai ruuansulatuksen hitaudesta, munuais- tai maksaongelmista, mahalaukun tyrästä tai närästyksestä tai hermosairaudesta.

Vesicaren sisältämillä lääkeaineilla voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkeaineiden kanssa. Keskustele aina lääkärin kanssa kattavasti muusta lääkityksestäsi varmistaaksesi, että Vesicare sopii sinulle. Vesicare sisältää myös laktoosia.

Vesicaren sivuvaikutukset

Kuten kaikkien muidenkin lääkkeiden tapauksessa,  sivuoireet voivat toisinaan vaikuttaa inkontinenssilääkityksen käyttöön. Vesicaren mahdollisia sivuvaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, pahoinvointi, ruuansulatuskanavan häiriöt ja vatsakipu. Tutustu lääkkeen pakkausselosteeseen huolellisesti ennen käyttöä. Tarkkaile mahdollisia sivuvaikutuksia ja ota tarpeen vaatiessa yhteys lääkäriin.