Valaciklovir är ett antiviralt läkemedel i form av en tablett och en generisk version av den bättre kända Valtrex. Det ordineras vanligtvis som en behandling för herpes simplexvirus (HSV) och har visat sig vara en mycket framgångsrik och effektiv medicin för att viruset ska gå in i vila. När den används korrekt vid de tidigaste tecknen på reaktivering kan det dramatiskt minska svårighetsgraden av utbrottet och i vissa fall även förhindra det helt innan några symptom har tid att manifestera.

Information på den här sidan

Fakta om herpes

Herpes är en term som vanligen används för att referera till två olika stammar av herpes simplexviruset – herpes simplex typ 1 och herpes simplex virus typ 2 (HSV-1 och HSV-2). Den förra, HSV-1 är känd som munsår, medan den senare är förknippad med genital herpes, en viral STI.

Herpes är en mycket smittsam och långvarig virusinfektion. När man blir smittad är det omöjligt att fullständigt bota tillståndet och eliminera viruset från kroppen. Symtomen på herpes kan emellertid effektivt hanteras och begränsas med användning av korrekt och tidsmässigt tillämpad medicinering. De drabbade kommer vanligtvis att uppleva en cykel av uppflammande symptom och perioder då de är i vila. I de flesta fall tenderar symtomen att minska både i intensitet och omfattning, men reaktiveringar kan inte försvinnas på egen hand – i stället måste de hanteras av antivirala läkemedel i början av utbrottet. Därför är herpes liksom många andra virusinfektioner ett livslångt tillstånd

Herpes simplexvirus typ 2 överförs genom sexuell kontakt, vaginal, oral eller anal. Att dela sexleksaker är också en viktig riskfaktor. Det uppstår genom sår och blåsor på infektionsstället (könsorgan eller anus). När det är aktivt, det vill säga när symptomen blossar upp och är tydligt synliga, är herpes mest smittsam, även om det fortfarande kan överföras även under perioder av vila. Om så är fallet är risken att sprida infektionen något mindre.1

Valaciclovir och behandling av herpes simplex

Den märkta versionen av Valaciclovir, Valtrex, som produceras av läkemedelsföretaget GlaxoSmithKline är mycket välkänt i det medicinska samhället – det här läkemedlet har etablerat sig som en av de viktigaste go-to-behandlingarna för herpes och detsamma gäller för den generiska versionen. Officiellt är detta läkemedel klassificerat som ett proläkemedel, vilket betyder att det inte är aktivt i sig, men det omvandlas till en aktiv ingrediens när den behandlas av kroppens naturliga metaboliska processer. När detta inträffar kommer Valaciclovir att omvandlas till en förening som heter acyclovir – en allmänt använd antiviral substans som är mycket vanlig i olika herpesmediciner. Det uppnår sitt mål att begränsa smittspridningen och hålla symtomen under kontroll genom att undertrycka multiplicering av de infekterade cellerna och effektivt göra viruset svagare, vilket gör det lätt för immunsystemet att bekämpa.

Men även med denna tillförlitliga och mycket framgångsrika verkningsmekanism kan Valaciclovir inte bota tillståndet, men det kan skicka det tillbaka till vila.2

När ska jag använda Valaciclovir?

Om du använder Valaciclovir för behandling av herpes – det vill säga vid återkommande utbrott, bör du börja ta läkemedlet så snart du märker de tidiga tecknen och symtomen. Vissa människor kanske märker svaghet och generell sjukdom redan innan blåsor och sår förekommer – om det är ett vanligt mönster för dig, så kan det vara ett bra tecken på att du ska börja använda Valaciclovir.

Kan jag köpa Valaciclovir receptfritt online?

Om du precis har upptäckt att du har smittats och det är första gången du använder Valaciclovir, måste du först bekräfta din diagnos om du inte redan har fått receptet. Det vanliga sättet att göra detta skulle vara att besöka din läkare eller allmänläkare och rådgöra med honom, eller ordna en undersökning på din lokala GUM- eller STI-klinik. När du är undersökt och testad för STI, kommer utövaren att ge dig instruktioner och ge dig ett recept som krävs för att få behandling på ditt lokala apotek.

Ett annat alternativ som blir allt populärare idag är en onlineklinik. Du sparar inte bara tid som du annars skulle vänta på kliniken eller i kö på apoteket, men du kommer också att undvika de obehagliga konversationerna personliga mötena med en läkare. Du kan inte bara få din medicin online på det här sättet, men du kan också köpa ett STI-test kit på hemmet. För att använda satsen måste du samla urinprover och genital swabs med hjälp av de medföljande verktygen och skicka dessa prov till ett certifierat laboratorium med posten. När resultaten är klara kommer du att informeras via på det sätt du valt själv. Med bekräftelse från laboratoriet kan du återigen använda onlinekliniken för att rådgöra med läkaren och meddela hen dina resultat. Om användningen av Valaciclovir inte är kontraindicerad av någon anledning, kommer läkaren att utfärda receptet och läkemedlet skickas direkt hem på posten.

Å andra sidan, om du bara behöver förnya receptet, kommer resultaten från det första STI-testet där du testat positivt för herpes och online-konsultationer med en läkare (vanligtvis via anpassat frågeformulär) att räcka för ett nytt recept.

Valaciclovir som ett generiskt läkemedel

Valaciclovirs framgång är baserat på dess aktiva beståndsdel med samma namn. Ursprungligen utvecklades och marknadsfördes GlaxoSmithKline som Valtrex i slutet av 1980-talet och blev tillgängligt som ett generiskt läkemedel 2009 då patentet löpte ut. Som med alla generiska läkemedel har Valaciclovir ett bevis på bioekvivalens med originalet, vilket innebär att den innehåller samma aktiva beståndsdel i samma koncentration och utformades för användning vid behandling av samma tillstånd, med samma resultat och samma möjliga biverkningar.

Hur använder jag Valaciclovir?

 • Ta alltid som föreskrivet av din läkare eller apotekspersonal
 • Vanlig dos för genital herpes är en tablett två gånger per dag
 • Varaktigheten av behandlingen är fem på varandra följande dagar för återkommande utbrott och tio på varandra följande dagar för initial infektion
 • Ta tabletten hel med vatten
 • Du behöver inte ta tabletter med mat, men du kan om du föredrar det
 • Överstig inte det föreskrivna beloppet
 • Om du glömmer en dos ska du inte ta en dubbel efteråt – fortsätt behandlingen som vanligt.

Vilka är biverkningarna av Valaciclovir?

Förekomstfrekvens Biverkningar
Vanliga (1 av 10 användare)

 

Huvudvärk, illamående
Ovanligt (1 av 100 användare)

 

Utslag, överkänslighet mot ljus, andfåddhet
Sällsynt (1 av 1000 användare)

 

Förvirring, yrsel, diarré, njursvikt, buksmärtor, kräkninga
Väldigt sällsynt (1 av 10.000 användare)

 

Angioödem, njursvikt, tremor, ataxi, konvulsioner

Är det säkert för mig att använda Valaciclovir?

Precis som med alla läkemedel finns det vissa situationer när användningen av Valaciclovir kan leda till kontraindikationer. Detta kan inträffa om det finns risk för en negativ interaktion med en annan behandling som du kan ta samtidigt eller om du har ett existerande tillstånd som kan göra Valaciclovir farligt för dig. Därför är det viktigt att lämna ut all relevant information till din läkare under samråd.

Valaciclovir interaktioner

Valaciklovir är känt att interagera med följande läkemedel:

 • Probenecid
 • Cimetidin
 • Takrolimus
 • Ciklosporin
 • Mykofenolatmofetil

Medicinska tillstånd som riskfaktorer

Du ska inte använda Valaciclovir om du har en historia av lever- eller njursjukdom. Utöver detta rekommenderas inte denna produkt för kvinnor som är gravida, försöker bli gravida eller som för närvarande kan amma.

Källor:

 1. Information om tillståndet – 1177 Vårdguiden
 2. Information om läkemedlet – FASS