Herpes är det vanliga namnet av två olika virala olika stammarna av herpes, herpes simplex virus 1 och herpes simplex virus 2(HSV-1 och HSV-2). Den första typen, HSV-1, är orsaken bakom munherpes medan HSV-2 orsakar genital herpes.

Symtomen på detta tillstånd är väldigt lätt att känna igen och dess envishet är väldigt välkänd hos både läkare och den drabbade. Trots att denna virala infektion tenderar att minska i allvarlighet i och med tiden är det helt omöjligt att helt och hållet bli av med infektionen när du väl fått den. Herpes är alltså ett livslångt tillstånd med perioder av aktivitet och vila.

Oavsett om det är en första händelse eller en reaktivering, kommer medicinska experter normalt att förskriva antivirala behandlingar som kan begränsa ett utbrott ganska framgångsrikt, vilket leder till att infektionen blir kontroll.

Men det bästa sättet att minska risken för herpesreaktivationer är utan tvekan att förebygga och undvika de faktorer och omständigheter som är kända för att spela en viktig roll för att starta viruset och återföra det till en aktivitetsperiod. Men frågan kvarstår – vilka är dessa faktorer och hur kan man undvika dem? Läs vidare här och få svar på dina frågor.

Information på den här sidan

Stress och aktivitet av herpes

Som det är fallet med många andra hälsoförhållanden, kan stress och ångest vara betydande bidragsgivare till uppflammande av symtom och detsamma gäller för stora herpesreaktioner. Enligt en studie från 1988 utförd i Kanada hade omkring 16% av de som drabbades av herpesreaktivationer förhöjda stressnivåer strax före utbrottet. Dessa resultat är i linje med en annan 1999-studie som gjorts av forskare i Kalifornien, vilket bekräftade att höga ångestnivåer verkligen kan bidra till ett nytt herpesubrott. En studie från år 1997 gjord i London lyckades emellertid lyfta fram detta mönster med mer detaljerad information.

Med detta i åtanke verkar det troligt att det finns en direkt koppling mellan stress och herpesreaktivationer, så att de som tidigare har smittats bör försöka uppnå stresshantering som i viss mån för att hålla risken för herpesreaktivering under kontroll. Stresshantering verkar alltså spela en framträdande roll för att förebygga efterföljande utbrott.

Försvagat immunsystem

Det känns ganska självklart att immunförsvaret, kroppens egna skydd mot sjukdomar och infektioner, spelar en avgörande roll i att bevara en hälsosam. När detta väl har blivit kompromissat kommer kroppen bli mycket mer känslig för olika faror, inkluderande virus, bakterier och parasiter. Det samma gäller för herpes och andra sexuellt överförda sjukdomar.

Under de perioder då immunförsvaret inte är på topp kan det orsaka stress, utmattning, sömnbrist och ett utbrott blir därmed mycket mer troligt. Det är alltså inte konstigt att tillstånd som påverkar immunförsvaret direkt, som exempelvis HIV, kan göra herpes till en livslång kronisk sjukdom.

Ordentlig vila med rekommenderad 6 till 8 timmars sömn varje dag är avgörande för att hålla undan herpesreaktiveringar . Andra försiktighetsåtgärder som bidrar till din allmänna hälsa och välbefinnande är sålunda också medverkande i hanteringen av herpes. Dessa inkluderar rätt diet, fysisk aktivitet och andra liknande aktiviteter och metoder som är kända för att bidra till en god allmän hälsa.

Alkohol

En annan skadlig vana som ofta är knuten till återkommande herpesutbrott är en överdriven konsumtionen av alkohol. Forskare är överens om att detta beror på att alkohol har en känd tendens att tillfälligt kompromissa med effektiviteten i immunsystemet. Faktum är att en studie utförd i USA visade att dricka stora mängder alkohol har en mätbar effekt på minskningen av produktion av immunceller. Det innebär att alkoholkonsumtionen, särskilt när den är överdriven, har kapacitet att göra det mycket svårare för kroppen att bekämpa både nya och latenta infektioner.

Med detta i åtanke kommer det inte som någon överraskning att medicinska experter rekommenderar människor som haft herpesutbrott tidigare att vara försiktiga och sätta rimliga alkoholgränser för sig själva.

UV-ljus och herpes

Det verkar som att spendera för mycket tid utsatt för direkt solljus kan ha en negativ effekt och bidra till herpesreaktivering. En undersökning som genomfördes i Florida 1994 jämförde sannolikheten för herpesreaktivering hos människor vars hud var ultraviolett-B-resistent och människor vars hud var ultraviolett B-mottaglig. Studien bekräftade att det inte kunde konstateras någon ökning av symtomen vid exponering för direkt solljus hos patienter som var UVB-R, men det var inte sant för alla UVB-S patienter.

Å andra sidan fann en annan studie att användningen av acyklovir var en ganska effektiv förebyggande åtgärd för de som drabbats av HSV-2, så att detta problem kan mildras utan att UV-exponering undviks.

Hur kan jag förbereda mig för ett herpesutbrott?

Medan det inte är möjligt att fullständigt bota herpes kan tillståndet effektivt hanteras i en stor del av fallen. Att hålla symtomen på HSV-2 under kontroll är inte omöjligt så länge du är. Detta innebär att vissa försiktighetsåtgärder vidtas för att minimera exponering för triggers som kan leda till reaktivering av viruset. Samtidigt bör man noggrant uppmärksamma eventuella tidiga tecken på reaktivering så det är möjligt att söka läkarvård och börja behandlas i rätt tid.