Ett misstag många gör är att sortera in alla könssjukdomar under samma kategori då det är lätt att endast tänka sig dem som sjukdomar som drabbar genitalierna och ens reproduktiva organ. Allt i den meningen är dock inte helt korrekt. Inte bara kan könssjukdomar sprida sig till andra delar av kroppen utan de är även orsakade av olika typer av mikroorganismer.

En stor del av STIs är orsakade av bakterier medan vissa andra orsakas av virus. Andra infektioner kan ha svamp medan ett mindre nummer är orsakade av mikroskopiska parasiter. Den behandling som behövs för att bota dessa sjukdomar kan också variera kraftigt. I denna artikel kommer vi att gå igenom de olika skillnaderna mellan dessa underkategorier av könssjukdomar samtidigt som vi lägger extra stort fokus på de olika behandlingsmetoderna som finns samt de vanligaste läkemedlen som används.

Information på den här sidan

Vilka typer av könssjukdomar finns det?

Den första uppgiften vi tar oss an i denna artikel är att gå in och se vilka olika typer av könssjukdomar som finns. Den främsta faktorn som använts här för att kategorisera de olika sjukdomarna är orsaken till infektionen, eller mer exakt vilken typ av organism som orsakat den. Som vi redan nämnt finns det fyra olika typer och här kommer en lista för de mest vanliga STIs i Sverige för varje kategori.

Bacterial STIs Viral STIs Fungal STIs Parasitic STIs
 • Klamydia
 • Gonorré
 • Syfilis
 • Bakteriell vaginos
 • Herpes
 • Kondylom
 • HIV
 • Hepatit
 • Candidiasis
 • Trichomonas vaginalis
 • Flatlöss
 • Skabb

Bakteriella STIs

Bakteriellt överförda könssjukdomar är precis som namnet antyder hälsotillstånd som smittas genom oskyddat sex och har orsakats av en bakterie. Denna typ av tillstånd inkluderar några av de mest kända STIs i Sverige då bland annat klamydia, gonorré och syfilis tillhör denna kategori. När en bakteriell infektion inträffar kommer en viss sorts bakterie bo in sig i organismen där den sprider och utökar sig genom att använda kroppens egna resurser. När infektionen sprider sig kommer olika symtom att börja utvecklas, vanligtvis får man förändrade flytningar och det kan även göra ont när man kissar. De symtom som visar sig kommer även bero på vilket kön du tillhör, men det är även väldigt vanligt att bakteriella infektioner inte ger några symtom alls.

Om dessa lämnas obehandlade kan de utveckla sig bortom de tidiga symtomen och eventuellt orsaka allvarliga hälsoproblem. Detta gäller särskilt för syfilis som utvecklar sig över tre distinkta steg där den sista kännetecknas av allvarliga hälsokomplikationer och en potentiellt dödligt slut.

Behandling för bakteriella könssjukdomar

Klamydia

Klamydia är utan tvekan den vanligaste könssjukdomen i Sverige med särskilt många fall i åldersgruppen 15-24. Detta vanliga tillstånd är som tur är väldigt lättbehandlat med antibiotika som azithromycin, en antibiotika som stoppar bakteriernas metabolism vilket förhindrar dem att föröka och sprida sig.

På den positiva sidan, om det nu går att kalla det det, när det kommer till bakteriella könssjukdomar går det i de flesta fall lätt att behandla dessa med en enkel antibiotikakur. Denna kur kan antingen tas som en engångsbehandling eller som en kortare kur. Behandlingarna för dessa sjukdomar fungerar oftast genom att motverka tillväxten av den bakterie som orsakar infektionen. När dessa sen har försvagats kan kroppens egna immunförsvar gå in och bekämpa det som är kvar av infektionen. När detta väl inträffar kommer även symtomen börja försvinna.

Gonorré

Gonorré är en relativt vanlig könssjukdom men främst viktigt är det att påpeka dess kraftiga tillväxt under de senaste åren. Ingen annan könssjukdom har ökat lika mycket procentuellt i Sverige. Det klassas som en bakteriell STI eftersom den orsakas av en bakterie kallad Neisseria gonorrhoeae. Under de senaste 30 åren har det inte funnits någon bra förståelse för hur man ska behandla denna infektion men idag har man kommit fram till att Azithromycin (tablett) och Ceftriaxone (injektion) bör vara det första steget för behandling.

Till skillnad från den redan nämnda Azithromycin tillhör Ceftriaxone till en klass av läkemedel kallade för cephalosporin antibiotika. Denna sorts antibiotika fungerar genom att försvaga bakteriernas cellväggar och membran vilket gör det enklare för immunsystemet att penetrera och neutralisera bakteriecellen och på detta sätt eliminera infektionen.

Sedan 1970-talet har medicinska experter börjat märka av en ny sorts gonorré-bakterie på vissa platser i världen. Denna nya sort, känd som en så kallad super gonorré, har utvecklat en kraftig resistens mot den vanliga antibiotikabehandlingen. Detta har influerat den moderna behandlingen av gonorré där en kombination av flera typer av antibiotika används för att säkerställa en effektiv behandling och undvika resistens.

Syfilis

Syfilis är en bakteriell infektion som orsakas av en bakterie kallad Treponema pallidum. När en väl har blivit smittad är det lätt att missa symtomen i veckor eller till och med månader eftersom sjukdomen kan vara vilande för långa tidsperioder, ibland upp till tre månader. I dess tidiga stadier kan även symtomen vara väldigt ospecifika så när de väl dyker upp är det lätt att missa dem helt eller missta det för ngt annat. Syfilis utvecklas genom tre distinkta stadier där den tredje är den mest allvarliga och känns igen på kraftiga hälsokomplikationer och eventuellt dödligt utfall om det lämnas obehandlat.

Trots hur allvarlig denna sjukdom faktiskt är kan syfilis behandlas med antibiotika precis som vilken annan bakteriell könssjukdom. Det är absolut bäst att börja med behandlingen under infektionens första fas men det är fortfarande möjligt att helt bli av med besvären även i de senare faserna. Om andra komplikationer uppstått vid den tiden kommer behandling av infektionen att förhindra ytterligare försämring men inte lindra den skada som redan har gjorts.

Den vanligaste behandlingen som ges för syfilis idag är benzathine bensylpenicillin i form av en injektion. Precis som hos Azithromycin motverkar denna medicin proteinsyntesen inne i bakteriecellerna vilket förhindrar dem från att föröka sig och gör dem till ett lätt byte för kroppens egna immunförsvar.

Idag är syfilis i de allra flesta fall helt försvarslöst mot penicillin. En studie gjord i Kina år 2009 betona dock faktumet att nya resistenta varianter av treponema pallidum håller på att utvecklas, något som gör framtiden för behandling av syfilis ytterst osäker.

Bakteriell vaginos

Tillståndet känt som bakteriell vaginos (eller förkortat BV) är ofta misstaget som en könssjukdom trots att den egentligen inte riktigt tillhör den kategorin. BV varken smittas eller uppstår på grund av sexuella kontakter. Att vara sexuellt aktiv är absolut en riskfaktor men detta tillstånd uppstår när det inträffar en obalans i underlivets bakterieflora eller mer precist när en sorts bakterie som naturligt finns i vaginan börjar växa i mängd av olika skäl. Till exempel kan något så grundläggande som att använda ett nytt schampo eller duschtvål störa balansen och orsaka tillståndet. Trots faktumet att detta inte är en traditionell STI bör ändå detta tillstånd behandlas korrekt. Den vanligaste behandlingen för BV är ett antibiotikum baserat på den aktiva ingrediensen metronidazole. I Sverige marknadsförs denna behandling som Flagyl.

STIs orsakade av virus

En fråga många undrar är hur könssjukdomar orsakade av virus skiljer sig från bakteriella infektioner. Det finns flertalet viktiga skillnader. Den uppenbara är att bakteriella STIs är orsakade av att bakterier kommer in i kroppen medan virala beror på virus.

På grund av detta kan inte dessa typer av infektioner alltid bli botade med läkemedel, men ordentlig vård är ändå viktigt då det kan leda till att infektionen går in i vila, något som tar bort symtomen och minskar risken för att de ska bli aktiva igen. Det är viktigt att komma ihåg att antibiotika kommer ha en liten till ingen effekt på virala infektioner.

En annan viktig skillnad mellan virala och bakteriella könsinfektioner är att symtomen som kommer med en virusinfektion inte måste vara begränsade till genitalierna och de reproduktiva organen.

Herpes

Herpes är den absolut vanligaste könssjukdomen orsakad av virus i Sverige. Det finns två mer eller mindre distinkta former av herpes kända som HSV-1 och HSV-2. Den tidigare känns oftast igen på munsår och blåsor kring munnen och är inte en könssjukdom medan den andra är den typ av virus som orsakar herpes på genitalierna och är även den sjukdom som klassas som en STI.

Oftast får de som drabbats receptbelagda läkemedel som acyclovir, famciclovir och valaciclovir. Dessa skiljer sig mycket från antibiotika i dess verkningsmekansim men det finns även några paralleller som kan dras mellan. Virus kan såklart inte bli direkt attackerade på samma sätt som bakterier, men de kräver ett särskilt enzym (DNA polymeras) för att sprida sig till värdorganismens egna celler. Mediciner som används för att behandla herpes begränsar aktiviteten hos detta enzym vilket gör det mycket svårare för viruset att infektera friska celler.

Detta kommer tyvärr inte att eliminera infektionen från kroppen på samma sätt som antibiotika kan eliminera bakterier, men det hjälper till med att få infektionen under kontroll och hantera viruset. Om utbrottet kommer tillbaka kan samma behandling användas igen tills infektionen försvinner.

Kondylom

Kondylom orsakas av humant papillomavirus, mer känt som HPV, ett virus som finns i 11 olika former och är en relativt godartad men obekvämt tillstånd. Antivirala läkemedel baserade på den aktiva ingrediensen podophyllotoxin som till exempel Condyline och Warticon används oftast för att behandla genitala vårtor. Dessa fungerar genom att störa enzymet topoisomerase II vilket HPV använder för att de celler de tar över ska kopiera dess RNA. Detta resulterar i ett de infekterade cellerna minskar i antal och friska hudceller kan ta över så att symtomen försvinner helt.

Ett annat alternativ som är någorlunda mindre använt är imiquimod, ett läkemedel som inte påverkar viruset eller de drabbade cellerna utan verkar istället på kroppens immunsystem genom att stärka dess funktion och stimulera utlösandet av cytokiner, naturligt syntetiserade föreningar som bekämpar infektionen och tar bort infekterade celler.

För de mest allvarliga fall där vårtorna lagt ihop sig och täcker en area som är större än 4cm2  kan det vara nödvändigt att ta bort dem med en operation. Detta kan göras antingen genom laser eller elektrokirurgi, skära av eller frysa bort det drabbade området.

HIV

HIV, humant immunbristvirus, är troligtvis den mest kända livshotande sexuellt överförbara sjukdomen speciellt i dess senare fas som AIDS, en sjukdom som gör den drabbade personens immunförsvar helt ineffektivt.

Arbetet för att hitta ett möjligt botemedel har utvecklats kraftigt sedan 1980-talet men det finns fortfarande inget sätt att helt bota denna sjukdom. Samtidigt används antiretrovirala läkemedel som har gett märkbara men begränsade resultat i att kontrollera sjukdomen och hindra den från att utvecklas ytterligare.

Dessa läkemedel är även kända som ARVs och används på liknande sätt som antibiotika används för att behandla gonorré. Detta är på grund av att HIV också kan anpassa sig efter olika behandlingar och bli resistent, antingen bara temporärt eller i vissa situationer även långsiktigt. När behandlingen väl är utskriven gäller den vanligtvis för resten av personens liv.

Förutom denna behandlingen finns det även en slags preventiv behandling kallad profylax (PEP). Detta alternativ rekommenderas om du har haft sex med någon som är infekterad men du fortfarande inte har drabbats av några symtom.

Denna förebyggande åtgärd är oväntat effektiv då den lyckas förebygga att HIV inträffar i de flesta fall om behandlingen påbörjas väldigt, väldigt tidigt efter oskyddat sex.

PEP innehåller specifika antiretrovirala läkemedel som måste tas inom 72 timmar efter det att du tros ha blivit smittad för att effektivt kunna förhindra sjukdomen från att utvecklas. Det är dock viktigt att komma ihåg att PEP aldrig är 100% säkert.

Hepatit

Hepatit är en viral infektion som finns som flera olika sorter. Precis som med herpes är inte alla dessa könssjukdomar, faktum är att endast hepatit B och C kan smittas genom sexuella kontakter. Båda dessa typer av virus har kapacitet att orsaka allvarliga leverskador (inkluderat potentiellt dödligt leversvikt) men de är ganska olika när det kommer till vilka sätt de påverkar kroppen och också hur kroppen reagerar på dessa infektioner.

Hepatit B är mycket troligare att bli bekämpat av kroppens naturliga försvar inom ett par månader. I en del fall kan det utvecklas till en kronisk sjukdom men även då kan sjukdomen behandlas effektivt med rätt antiviral behandling.

Hepatit behöver istället omedelbar behandling då det inte är möjligt för immunförsvaret att hantera tillståndet själv. Om du blir diagnoserad med hepatit C kommer du få antiviral medicin utskriven för att undvika ytterligare komplikationer. En av de vanligaste medicinerna är Peginterferon alfa-2a i form av injektioner som ges två gånger i veckan. Detta hjälper immunsystemet att bekämpa infektionen i upp till 80% av fallen.

Ett alternativ till detta är att istället ta kombinerade behandlingar som bygger både på orala tabletter och injektioner för att lyckas med med en effektiv behandling.

Parasitiska STIs

Precis som namnet antyder är detta infektioner som orsakas av en parasit, en organism som lever genom dess värdorganism. Speciellt när det kommer till könssjukdomar kan parasiter både bo i de inre och yttre delarna av kroppen vilket kan resultera i flera olika symtom.

Inre parasiter kan vanligtvis tas kål med antibiotika medan de yttre oftast kräver någon kräm för att bli av med infektionen.

Trikomoniasis Vaginalis (TV)

Trikomonasinfektion beror på en parasit protozoer från släktet Trichomonas. Denna mikroskopiska organism bor i urinröret och är den vanligaste könssjukdomen orsakad av parasiter på många ställen i världen, dock är den inte så vanlig i Sverige. När det gäller symtom och behandling är TV väldigt likt bakteriell vaginos. Det behandlas effektivt med metronidazolebaserade mediciner som påverkar organismens förmåga att producera nödvändiga aminosyror för att hålla sitt DNA intakt.

Flatlöss

Flatlöss är väldigt små löss som bor i pubishåret där de orsakar lokaliserat kliande och inflammation. Dessa smittar oftast genom nära fysisk kontakt som oftast sker genom sex men de kan också spridas genom att dela på saker som lakan och handdukar.

Vanligtvis behandlas detta tillstånd med en kräm eller schampo som används under en period av tre till sju dagar.

Skabb

Skabb är det populära namnet för tillståndet som orsakas av insekten Sarcoptes scabiei som tillhör till lussläktet.

Dessa små insekter bor i huden kring könsorganen där de borrar in i huden och lägger ägg där. När de är närvarande kommer immunsystemet att märka det och reagerar därmed, vilket vanligtvis resulterar i utslag på den drabbade regionen.

Precis som med flatlöss kan skabb smitta genom sexuell kontakt eller genom delade handdukar, lakan och liknande. Behandlingen inkluderar ofta en kräm eller lotion som smörjs på i två omgångar med en vecka mellan.

Svamp STIs

Svampinfektioner är mycket specifika och är mycket mer lika bakteriell vaginos än någon annan nämnd könssjukdom. Dessa är egentligen inte heller klassade som en könssjukdom utan orsakas av ett antal andra faktorer, men sexuell aktivitet förblir en viktig riskfaktor. Användning av vissa preventivmedel, antibiotika och till och med tvål kan leda till svampinfektioner.

Candidiasis

Detta är den svampinfektion som är mest vanlig och drabbar flest kvinnor. Infektionen beror på en ökning av en viss typ av bakterie i vaginan kallad för Candida albicans. Denna typ av svamp lever vanligtvis naturligt både på och i kroppen men kan orsaka infektion och besvär när den växer okontrollerat. Detta händer oftast när olika yttre faktorer förändrar vaginans naturliga miljö vilket leder till att andra bakterier dör och lämnar därmed plats för candida att föröka sig.

Vanlig behandling mot candida är antifungala läkemedel som Diflucan eller Gyno-Daktarin som påverkar de yttre lagren av cellmembranen på svampen vilket skapar hål i cellväggarna och på det sättet effektivt tar kål på svampen.1

Betydelsen av att testa sig för könssjukdomar

Om vi kunde välja vad vi vill att du ska ta med dig från denna artikel är det att könssjukdomar kan uttrycka sig på olika sätt och att det inte finns en behandling som effektivt behandlar alla situationer. Vissa av dem, särskilt virusinfektioner, kan kräva livslång behandling och hantering.

Det absolut bästa sättet att förhindra någon av dessa tillstånd att uppstå är att alltid ha säkert sex. Om du är sexuellt aktiv och inte har ett långvarigt förhållande är det viktigt att regelbundet gå och testa sig för könssjukdomar. Att upptäcka infektionen tidigt spelar stor roll när det gäller att säkerställa rätt behandling.

Källor:

 1. Könssjukdomar – 1177