Syfilis är en bakteriell könssjukdom orsakad av en stam av bakterier som kallas Treponema pallidum. Denna infektion överförs genom sexuell kontakt, oavsett om det är vaginal, anal eller oralsex. När du blivit infekterad kan en du gå utan några symtom under en lång tid, eftersom syfilis kan ligga vilande under långvariga perioder, ibland så länge som tre månader. I de tidiga stadierna kan symtomen också vara väldigt ospecificerade, så även när de dyker upp kan man enkelt missa dem eller missta dem för något annat.

Syfilis kännetecknas av dess progression genom tre olika steg, vanligtvis kallad primär, sekundär och tertiär, där tertiär ibland föregås av så kallat ”latent stadium” när symtomen tycks försvinna helt under en viss tid.

Information på den här sidan

Primära fasen av syfilis

De primära symtomen på syfilis uppträder vanligen mellan två veckor till tre månader efter att infektionen inträffade. Först kommer en smärtfri klump eller sår, som vanligtvis kallas chacre, att förekomma på penis, vagina eller anus, beroende på platsen där överföringen ägde rum. Detta är de mest typiska symtomet på det primära stadiet av syfilis kan ofta åtföljas av svullnad av lymfkörtlarna i hela kroppen.

Andra fasen av syfilis

Sekundärstadiet av syfilis börjar vanligtvis när såret eller klumpen på penis, anus eller vagina försvinner. Vid denna tidpunkt kan andra symtom uppstå, dessa är:

 • Utslag
 • Huvudvärk
 • Viktminskning
 • Inkonsekvent håravfall
 • Små tillväxter på huden i olika kroppsdelar

Efter att viss tid har passerat, kommer dessa symtom att infektera sig i sitt latenta stadium där symtomen sakta minskar och verkar helt och hållet försvinna. Medan många tolkar detta som en signifikant förbättring och känna sig frisk, är detta mycket farligt. Syfilis är inte bara smittsam under sitt latenta stadium, det kommer även utan tvekan gå vidare till sin slutliga, tertiära fas, där det kan förekomma svåra komplikationer och ibland även dödliga risker.1

Tertiär syfilis är känd att orsaka permanent skada, särskilt:

 • Blindhet
 • Dövhet
 • Hjärtstillsetånd
 • Stroke
 • Demens
 • Tumörliknande tillväxter runt på kroppen

Diagnosering och behandling av syfilis

Syfilis kan enkelt identifieras genom ett test, så regelbunden testning är den viktigaste förutsättningen för framgångsrik behandling av denna infektion. Människor som får diagnosen i det första stadiet kan behandlas effektivt med antibiotikamedicin, utan några komplikationer. Om behandlingen emellertid inte administreras i tid eller om tillståndet upptäcks när det redan har gått till sista etappen, kan det hända att sjukhusvård krävs.

Trots det faktum att denna sjukdom är ökänd för dess allvarliga påverkan på hälsan och även utseendet hos en individ, kan det behandlas överraskande enkelt! De flesta av berättelserna om dödlig och mycket störande natur hos syfilis är rester från tiden innan antibiotika upptäcktes.

Dessa läkemedel fungerar genom att förstöra bakteriernas förmåga att replikera och sprida sig. Mer specifikt hindrar antibiotika cellulära processer så att bakterier inte längre kan syntetisera ett avgörande självbärande protein som de behöver för att multiplicera och växa. När infektion förlorar förmågan att sprida sig vidare har antikroppar och kroppens naturliga försvar en enkel uppgift att helt enkelt rensa upp bakterierna.

Men du bör komma ihåg att ibland, speciellt om behandlingen började relativt sent, kanske du behöver flera kurser av antibiotika för att helt rensa ut könssjukdomen. Därför är det viktigt att bli testad igen när du har avslutat behandlingen för att bekräfta att inget tecken på bakterier är kvar.2

Vilka typer av behandlingar för syfilis finns det?

Eftersom syfilis är en bakteriell infektion, kommer det inte som någon överraskning att antibiotika är behandlingen för detta tillstånd.

Dess verkningsmekanismer kan variera beroende på det exakta tillståndet, vid syfilis, är deras mål att störa bakterieprocesserna från bakterierna, vilket gör det omöjligt för dem att producera ett väsentligt självbärande näringsämne. Utan förmåga att bibehålla sig eller replikera blir bakterierna enkelt för immunsystemet att ta hand om.

Biverkningar av antibiotika

Även om behandling med antibiotika får mycket kritik i dagens samhälle, har antibiotika mycket lindriga biverkningar – endast en liten andel av användarna kommer att uppleva några. Det är dock fortfarande viktigt att bli bekant med de möjliga biverkningarna så att du kan känna igen dem och söka läkarvård om de uppenbarar sig. Medan de flesta antibiotika har samma mängd potentiella biverkningar kan vissa av dem vara varumärkesspecifika, så det bästa sättet att bekanta sig med potentiella risker är att läsa igenom den officiella bipacksedeln som utfärdas med varje förpackning av läkemedlet.

Risken för biverkningar är något högre vid användning av så kallade bredspektrum antibiotika. Dessa negativa effekter är:

 • Allmän sjukdomskänsla
 • Influensasymtom
 • Minskad leverfunktion
 • Dålig matsmältning
 • Magont

Det är också viktigt att notera att långvarig användning av antibiotika kan orsaka obalans i de användbara mikroberna som lever i människokroppen. Detta kan leda till vissa komplikationer, vanligen orsakade av plötslig ökning av antalet av en eller flera typer av oskadliga bakterier. I sin tur kan denna process påverka magen och tarmarna eller andra delar av kroppen – det kan till exempel leda till problem med Candida eller bakteriell vaginos hos kvinnor.

Kan jag behandla med antibiotika samtidigt som andra mediciner?

Antibiotika har varit kända för att störa vissa typer av vanligt förekommande läkemedel, framför allt p-piller baserat på progesteron, östrogen eller syntetiska versioner av någon av de två. Därför är det mycket lämpligt att berätta för din läkare om något du tar något annat läkemedel för tillfället. Detta inkluderar inte bara receptbelagda läkemedel, utan även produkter som köps ”över disken”, kosttillskott och naturläkemedel.

Källor:

 1. Information om tillståndet – 1177 Vårdguiden
 2. Testa dig i tid – 1177 Vårdguiden