Azitromycin är ett mycket potent antibiotikum baserat på den aktiva beståndsdelen med samma namn. Det här läkemedlet utvecklades ursprungligen i början av 1990-talet av Pfizer under varumärket Zithromax och det har sedan dess används för behandling av ett brett spektrum av bakterieinfektioner, inklusive klamydia. Azitromycin är ett generiskt läkemedel som producerats av ett antal olika läkemedelsföretag under många år nu – sedan det ursprungliga patentet som ägdes av Pfizer upphörde.

Generiska läkemedel är de läkemedel som är beroende av samma aktiva substans som så kallade ”original” märkesmedicin. För att lagligt säljs på moderna marknader måste de bevisa bioekvivalens med originalet, vilket innebär att de har samma aktiva ingrediens, används för behandling av samma villkor i samma dos och med samma möjliga biverkningar.

Information på den här sidan:

Vad är klamydia?

Klamydia är utan tvekan det vanligaste sexuellt överförbara tillståndet i Sverige, då fler än 30 000 nya fall rapporteras varje år. Även om detta tillstånd kan påverka alla som är sexuellt aktiva så är klamydia betydligt vanligare hos unga, 18-24 år i jämförelse med andra åldersgrupper och prevalensen är också signifikant större hos kvinnor jämfört med män.

Det som gör klamydia särskilt svårt att diagnostisera tidigt är det faktum att det ibland inte ger några symtom.1 Faktum är att så mycket som 50% av alla drabbade män och 80% av de drabbade kvinnorna inte visar några tecken på infektion, vilket gör det mycket svårt att märka att något är fel innan symptomen uppträder – det vill säga om du inte regelbundet testar dig för könssjukdomar, vilket är den bästa försiktighetsåtgärden för alla sexuellt aktiva individer.

När symtomen är uppenbara kan de vara ganska vaga, vilket gör det svårt att fastställa exakt arten av problemet utan ett ordentligt STI-test. Kvinnor kan uppleva smärtsam urinering, ökad menstruationsblödning eller förändringar i vaginala flytningar, medan män kan att få flytningar från penis, värk vid urinering och smärta i testiklarna.

Om det lämnas obehandlat, även om tillståndet är asymptomatiskt, kan det orsaka betydande komplikationer, framför allt inflammation i bäcken hos kvinnor och infertilitet hos båda könen.

Hur fungerar azitromycin?

Azitromycin baserat på den aktiva beståndsdelen med samma namn är vetenskapligt klassificerat som ett makrolidantibiotikum. Det innebär att det behandlar bakterieinfektioner genom att direkt påverka bakteriecellerna som är orsaken till infektionen. Närmare bestämt kommer azitromycin att störa några av de vitala cellulära processerna, inklusive syntesen och produktionen av ett specifikt proteinenzym som spelar en avgörande roll vid multiplikationen av bakterierna. Med produktionen av denna förening inhiberad av läkemedlets aktivitet kan bakterierna inte längre öka i antal, blir sårbara för kroppens naturliga försvar som sedan fortsätter att eliminera infektionen från kroppen helt.

För behandling av bakteriella könssjukdomar och urinvägsinfektioner är en engångsdos av azitromycin tillräckligt för att vända tidvattnet och hjälpa immunsystemet att bota bakterierna.

Kan jag köpa klamydiabehandling online?

Om du har någon anledning att misstänka att du kan ha smittats av klamydia (eller annan STI), ska du omedelbart söka läkarvård och efterföljande STI-test. Du kan åstadkomma detta antingen genom att träffa din allmänläkare eller besöka en mottagning som specialiserar sig på sexualhälsa. Alternativt, om du föredrar att undvika att prata med någon ansikte mot ansikte om din sexuella hälsa kanske du är intresserad av att beställa hem ett test-kit. Detta kit kan användas i hemmets ro för att samla urinprov och vaginala swabs. Senare skickar du proverna till ett certifierat laboratorium som informerar dig om resultaten.

Om du testas positivt finns det ytterligare två alternativ. Du kan stämma ytterligare ett möte med din läkare, fråga om recept och sedan vänta på ett apotek eller alternativt kan du kontakta en onlineklinik efter eget val där läkaren kommer att använda ett online-anpassat frågeformulär och resultaten av ditt test för att avgöra vilken behandling du är lämplig för. Om receptet utfärdas kommer det automatiskt att användas för att skicka medicinen direkt till din dörr.

Användning

Att använda azitromycin är väldigt enkelt – du behöver bara följa instruktionerna som ges av din läkare och det som står i den officiella patientinformationen som utfärdas med varje förpackning av läkemedlet.2 De vanligaste riktlinjerna kan beskrivas enligt följande:

 • Ta läkemedlet som föreskrivet
 • För klamydia är standarddosen 1000 mg (två tabletter av 500 mg)
 • Se till att du tar tablettarna hela (tyg eller bryt inte upp dem)
 • Ta tabletterna med vatten
 • Använd aldrig mer än det ordinerade beloppet

Ger Azitromycin biverkningar?

Precis som majoriteten av antibiotika är azitromycin mycket säkert och tillförlitligt när det gäller biverkningar. Trots att det inte är alla som använder läkemedlet får biverkningar är det fortfarande viktigt att bekanta sig med vad som kan gå fel, så du kan märka biverkningarna tidigt och fråga om läkarvård om det behövs.

Förekomstfrekvens Biverkningar
Väldigt vanliga (1 av 10 användare eller fler) Buksmärta, diarré, illamående
Vanliga (1 av 10 användare eller färre) Aptitlöshet, yrsel, huvudvärk, syn- eller hörselproblem, matsmältningsproblem, ledvärk
Ovanliga (1 av 100 användare eller färre) Svamp- eller bakterieinfektioner, bröstsmärta, andningsproblem, gastroenterit, vaginit, lunginflammation, allergiska reaktioner på huden
Sällsynta (1 av 1000 användare eller färre) Upprördhet, leverproblem

 

Interaktion med läkemedel

Azitromycin är känt för att interagera med följande läkemedel:

 • Ergotamin
 • Statiner
 • Kinidin
 • Warfarin
 • Nelfinavir
 • Rifabutin
 • Alfentanil
 • Antacida
 • Digoxin
 • Astemizol
 • Pimozid

Kontraindikationer

Det finns några fall då azitromycin inte rekommenderas. Detta kan vara fallet om du påverkas av något av följande tillstånd:

 • Diabetes
 • Lever- eller njurproblem
 • Tarmsjukdom
 • Svåra hjärtproblem
 • Neurologiska och psykiatriska sjukdomar
 • Allergi mot antibiotika
 • Nötallergi
 • Laktosintolerans

Det är också viktigt att notera att detta läkemedel inte ska användas under graviditet eller om du ammar, om inte det är absolut nödvändigt. Förutom det är det också viktigt att du inte konsumerar alkohol 48 timmar före och 48 timmar efter att du tagit Azithromycin.

Källor:

 1. Mer om tillståndet – 1177 Vårdguiden
 2. Bipackssedlar – FASS