Ett 7 i 1 – test-kit (även känd som ett fullständigt könssjukdom-testpaket), låter dig testa upp till 7 olika sexuellt överförbara infektioner genom att bara ge ett enda urinprov. Detta test omfattar följande könssjukdomar:

 • Klamydia
 • Gonorré
 • Mykoplasma
 • Ureaplasma
 • Trikomonas
 • Gardnerella
 • Herpes virus typ 1 och typ 2

Information på den här sidan

Ett hemmatest kan beställas online genom att beställa det från en legitimerad onlineklinik. När du gör en beställning kommer den läkare som är anställd på kliniken att fråga dig en serie korta frågor för att säkerställa att du får rätt test-kit och att genomföra ett hemmatest är det rätta alternativet för dig eller om du akut måste besöka läkarvård.

Sexuellt överförbara sjukdomar: en generell översikt

Bara i Sverige drabbas otaligt många människor av könssjukdomar varje år. Klamydia är den vanligaste könssjukdomen där det diagnostiseras 104 fall per dag i Sverige. Även gonorré och herpes är mycket vanligt förekommande.

Majoriteten av bakteriella könssjukdomar smittas genom oskyddad vaginal, oral eller analsex och sålunda kan förebyggas med korrekt användning av preventivmedel med en barriär, så som en kondom eller femidom.

Alla könssjukdomar kommer inte visa märkbara symtom. För vissa kan de första symtomen komma dagar, eller veckor efter infektionstillfället, medan andra kan ligga helt vilande och vara asymptomatiska under mycket långa perioder, eventuellt i obestämd tid. Det är därför testning är avgörande för din sexuella hälsa och rekommenderas starkt till alla som är sexuellt aktiva.1

Varför borde jag testa mig för könssjukdomar?

När en könssjukdom lämnas obehandlad kan det leda till ett antal andra allvarligare hälsotillstånd och komplikationer. Till exempel kan både klamydia och gonorré leda till infertilitet, medan tillstånd som HIV, syfilis eller hepatit C även kan sluta med ett dödligt utfall. För att förhindra dessa komplikationer är korrekt och snabb behandling absolut nödvändig. När du kommer ihåg det redan nämnda faktumet att ett betydande antal könssjukdomar kan vara asymptomatiska under långa perioder samtidigt som risken för ytterligare komplikationer då ökar.

Vad innehåller detta test-kit för könssjukdomar?

När du beställt ditt hemmatest, ska det inkludera all utrustning som behövs för att ta provet, samt en instruktion för hur du använder det. Det innehåller oftast:

 • Förbetalt kuvert
 • Frågeformulär
 • Namnetikett
 • Test kit box
 • Urinuppsamlings-box
 • Urinprovsrör
 • Skyddsväska

Hur använder man detta hemmatest för könssjukdomar?

För att säkerställa exakta resultat av testet, var noga med att följa anvisningarna exakt. En officiell instruktionsbroschyr som finns i varje kit innehåller alla detaljer.

När får jag mitt resultat?

It will take the laboratory roughly two days to process the samples after they receive it. So within 48 hours after reception, the results will come in and you will be notified about them via communication channel of your choice (specified in the request form).

Det kommer att ta laboratoriet ungefär två dagar för att bearbeta proverna efter att de fått det. Så inom 48 timmar efter mottagandet kommer resultaten att komma in och du kommer att bli underrättad om dem via kommunikationskanal efter eget val (anges i förfrågningsformuläret).2

Källor:

 1. Information om tillstånden – 1177 Vårdguiden
 2. Råd och fakta om provtagning – UMO