Många av de vanligaste könssjukdomarna i Sverige kan vara asymptomatiska och vilande, ibland under mycket långa perioder, därför är det inte enkelt att veta om du är smittad eller inte. Trots möjligheten av närvaro av ett skadlig virus-, bakteriell eller parasitisk infektion, kanske en individ inte märker några av de vanliga symtomen alls. Därför är det alltid en bra idé att bli testad om du nyligen haft oskyddad sex och inte är säker säker på att din partner är helt frisk.

Information på den här sidan

Testa sig på en klinik eller testa sig hemma? Fördelar och nackdelar

För många kan det bli en väldigt stressande och skrämmande upplevelse, särskilt eftersom den sociala stigmatiseringen fortfarande omger ämnet för sexuellt överförbara sjukdomar – tabu. Med detta i åtanke är det helt förståeligt varför många människor håller sina tankar för sig själv. Men det behöver inte alltid vara så obekvämt. Idag finns det olika alternativ för att göra det väsentligt lättare att ta reda på information om du känner att du kanske är drabbad av en könssjukdom.

Den mer traditionella vägen innebär att du bokar en tid med din läkare eller besöker din lokala gyn-mottagning eller sexuell hälsoklinik.

Om du hellre föredrar att undvika att prata med en läkare om detta ämne i kan du välja det mer diskreta alternativet – hemmatest för könssjukdomar. Förbättringar i modern medicin och diagnostisk teknik gör det möjligt för människor att testa sig själv mycket enkelt, helt enkelt genom att skicka ett prov till ett kliniskt laboratorium och vänta på resultaten som kommer att levereras på samma sätt – utan några obekväma samtal.>1

Hemmatest för könssjukdomar: Hur funkar det?

Hemmatest är designade för att vara väldigt enkla att använda. Män kommer att behöva ge ett urinprov medan kvinnor även kan behöva lägga till en topsning av insidan av slidan. Att ta någon av dessa två prov är väldigt enkelt. Dessutom kan det utföras utan att du lämnar ditt hem. När du har tagit proven är allt du behöver göra för att skicka dem till laboratoriet där de kommer att testas med hjälp av modernaste diagnostiska metoder och utrustning.

Det finns flera typer av tester för hemmabruk, som är konstruerade för att kunna upptäcka en rad olika könssjukdomar. I allmänhet tar det upp till 72 timmar för laboratoriet att få resultaten, räknat från det ögonblick de tar emot proven. De flesta laboratorier erbjuder en lista med alternativ om hur du föredrar att bli informerad om resultaten av testet.

Sexualkliniker för testning

Sexkliniker och specialiserade testkliniker erbjuder vanligtvis bokningsbara besök samt ibland även drop-in-besök om du känner att det är brådskande. Besöket kommer vanligen att innebära ett samtal med en läkare om dina symtom (om du har någna) och din senaste sexuella historia, för att bestämma riskerna

Beroende på läkarens slutsatser kan du bli ombedd att genomgå en fysisk undersökning av könsorganen eller att tillhandahålla ytterligare prover som gör det möjligt för vårdpersonal att utföra test och ge dig information om din sexuella hälsa. Testmetoderna som kan vara involverade inkluderar urin- och blodprover, urinrör eller vaginala topsningar.

Det finns flera saker du borde veta:

  • Blodprover används bara för testning mot HIV och syfilis
  • Urinprov används för att detektera potentiell närvaro av gonorré, trikonomas och klamydia
  • Topsning används för att diagnostisera klamydia, gonorré, trikonomas och herpes
  • Genitala vårtor diagnostiseras genom visuell undersökning
  • Inte alla resultat kommer att finnas tillgängliga samma dag – i vissa fall måste du vänta i två veckor innan resultatet kommer
  • Kliniken kommer vanligen att kontakta patienten direkt om resultatet är positivt, rekommendera uppföljning för att diskutera resultaten och behandlingsalternativen

Hur säkra är hemmatesten för könssjukdomar?

Eftersom den moderna medicinen och diagnostik-vetenskapen avancerar, gör också testmetoderna för dem. Idag är de mer exakta än någonsin, med 99% säkerhet i resultatet.

Detta gör dock inte testerna är 100% exakta, oavsett om de tas – i klinik eller hemma.

Trots detta, om det finns någon rimlig misstanke om att du är smittad, är det av yttersta vikt att bli testad så snart som möjligt. Förutom detta kan ett negativt resultat behövas bekräftas av testning i en klinik. Detta beror på att för vissa infektioner tar det viss tid innan de kan detekteras – exempelvis för klamydia och gonorré, den här perioden, vanligtvis kallad exponeringsperiod, varar i upp till två veckor, medan för andra tillstånd som HIV kan det ta så mycket som en hel månad innan infektionen kan detekteras.

Vad ska jag göra om testet är positivt?

Bli inte rädd,  det första du behöver tänka på är behandlingsalternativ. Lyckligtvis finns det idag många alternativ, olika typer beroende på vilken typ av könssjukdom du har diagnostiserats med. När det behandlas ordentligt och i tid kan könssjukdomen botas eller, om det är virus-baserade könssjukdomar hämma symtomen och hålla den i schakt så du kan leva ditt liv som vanligt,

Om du blir testad positiv är det viktigt att du kontaktar dina tidigare sexpartners så snart som möjligt och besätta för dem att de också borde testas.  På detta sätt kommer risken att sprida infektionen att minimeras.2

Källor:

  1. Information om infektionerna – 1177 Vårdguiden
  2. Undersökningar och utredningar av klamydia – 1177 Vårdguiden