Almogran innehåller den aktiva substansen Almotriptan, en typ av läkemedel som kallas serotonin/5HT-agonist. Denna typ av medicin är också allmänt känd som en ”triptan”. Det är en smärtstillande medel som används specifikt för att lindra migränattacker.

Även om orsaken till migränattacker inte är fullt kartlagd, är det trott att utvidgningen av blodkärl i hjärnan orsakar störande smärta, och att detta i sig är migränen. Almotriptan lindrar den smärtan genom att få blodkärlen i hjärnan att smala ned igen.

Information på den här sidan:

Vad orsakar migrän: En kort översikt

Den exakta orsaken till migrän är ännu inte känd, men det anses att migrän är resultatet av onormal hjärnaktivitet som tillfälligt förändrar nervsignaler, kemikalier och blodkärl i hjärnan1

Det kan också finnas vissa triggers som gör attackerna värre. Det finns många möjliga migränutlösare som har lagts fram, bland annat hormonella, emotionella, fysiska, kostbaserade, miljömässiga och medicinska faktorer. Dessa utlösare är väldigt individuella så det kan hjälpa att hålla en dagbok för att se om du kan identifiera en konsekvent utlösare.

Migränsymptom kan vara någonstans mellan fyra timmar upp till tre dagar i mycket svåra fall. Om du har haft en särskilt svår migrän kan du känna dig trött efteråt, så det är viktigt att du får gott om vila.

Symptom som ofta förknippas med migrän inkluderar:

 • Illamående
 • Sjukdomskänsla
 • Känslighet för ljus eller ljud (det är därför många migränpatienter som drabbas vill vila i ett mörkt och tyst rum)

Migrän drabbas ibland av andra symtom som:

 • Dålig koncentration
 • Känner sig antingen väldigt varm eller mycket kall
 • Magont
 • Diarré

Läs mer om hur migrän fungerar här.

Hur fungerar Almogran?

Som nämnts ovan innehåller Almogran tabletter den aktiva substansen almotriptan, vilken är en typ av läkemedel som kallas serotonin (eller 5HT) agonist. Denna typ av medicin är också allmänt känd som en ”triptan”. Det är en smärtstillande medel som används specifikt för att lindra migränattacker.

När trodde att utvidgningen av blodkärl i hjärnan orsakar den tråkiga smärtan av migrän huvudvärk. Almotriptan lindrar denna smärta genom att få blodkärlen i hjärnan att smala.

En naturlig substans som kallas serotonin verkar normalt på dessa receptorer, vilket orsakar blodkärl i hjärnan att smalna av. Almotriptan efterliknar denna funktion hos serotoninet genom att direkt stimulera serotoninreceptorerna i hjärnan.

Kan jag köpa Almogran online i Sverige?

Ja, det är möjligt att köpa det här läkemedlet online efter ett snabbt samråd över chatt eller ett telefonsamtal. Almogran är inte receptfritt och därför måste du alltid ha recept från din läkare för att börja behandlingen. Börja aldrig sådan behandling utan att prata med en läkare, och köp inte detta läkemedel online från sidor som inte kräver läkares samråd. Dessa är obehöriga onlineapotek och kan sälja falska versioner av läkemedlet. Om du är lämplig för behandlingen, får du den i vissa fall direkt via post.

Hur använder jag detta läkemedel?

Använd alltid detta läkemedel enligt ordination från din läkare för att uppnå optimala resultat. Om du är osäker, kontakta din läkare eller apotekspersonal för ytterligare frågor. Här har vi listat några av de vanligaste riktlinjerna för användning av detta läkemedel. Om du är instruerad av din läkare att göra på något annat sätt ser du bara förbi dessa riktlinjer.

Den vanligaste användningsformen är:

 • Almogran kan tas med eller utan mat. Tabletten ska sväljas med vatten
 • Överskrid inte den rekommenderade dosen
 • En Almograntablett ska tas så tidigt som möjligt efter att migränhuvudvärken har börjat, även om det är fortsatt effektiv om det tas senare under migränattacken
 • Om den första dosen av detta läkemedel inte lindrar din huvudvärk, ska du ändå inte ta en annan dos för samma attack, eftersom det inte har studerats i kliniska prövningar
 • Om din första dos i första hand lindrar din migrän, men att värken sedan kommer tillbaka, kan du ta en andra dos. Om du behöver en andra dos eftersom din migrän har återvänt, ska du inte ta den inom två timmar efter din första dos
 • Ta inte mer än två tabletter under en 24-timmarsperiod

Biverkningar

Liksom med alla läkemedel kan detta läkemedel medföra biverkningar. Även om det inte påverkar alla, är det viktigt att känna till eventuella biverkningar som kan uppstå. Läs noggrant igenom bipackssedeln som kommer med varje paket av medicinen2

De vanligaste biverkningarna är:

 • Yrsel
 • Trötthet
 • Sömnighet
 • Illamående och kräkningar (även om dessa också kan bero på migränen)

Andra mer ovanliga biverkningar:

 • Stickande känsla (parestesi)
 • Huvudvärk
 • Sensation av ringande eller annat ljud i öronen (tinnitus)
 • Medvetenhet om ditt hjärtslag (hjärtklappning)
 • Känsla av täthet i halsen
 • Diarré
 • Dålig matsmältning
 • Torr mun
 • Smärta i musklerna (myalgi)
 • Svaghet eller förlust av styrka (asteni)
 • Bröstsmärta

Om du får några biverkningar, rapportera dessa till din läkare, läkemededelsverket eller en sjuksköterska. Detta inkluderar eventuella biverkningar som inte anges ovan.

Almogran kontraindikationer

För att säkerställa din säkerhet vid denna behandling, se alltid till att lämna all relevant information till din läkare, vilket inkluderar andra läkemedel du kanske tar just nu och andra medicinska tillstånd som du kan drabbas av.

Överkänslighet mot Almogran är en kontraindikation. Dessutom ska denna behandling inte användas om du erfar eller har erfarit följande:

 • Graviditet
 • Amning
 • Hjärtattack
 • Stroke
 • Allvarligt nedsatt leverfunktion

Almogran-tabletter rekommenderas inte för barn eller ungdomar under 18 år eller vuxna över 65 år, eftersom tablettens säkerhet och effekt inte har fastställts i dessa åldersgrupper.

Innan du börjar använda ett nytt läkemedel måste du alltid se till att behandlingen är lämplig för dig och din kropp, så det är viktigt att du alltid informerar din läkare om alla mediciner som du tar vid den tiden och andra hälsoförhållanden för att få den säkraste och mest framgångsrika behandling som möjligt. Om Almogran inte är för dig, eller om du har svårt att svälja tabletter om du mår illa eller kräks kan du bli rekommenderad medicin så som Maxalt som finns i munsönderfallande tabletter eller Zomig Nasal, ett nässpray.

Källor:

 1. Mer om tillståndet – 1177 Vårdguiden
 2. Bipackssedeln – FASS