Zomig nasal innehåller den aktiva ingrediensen zolmitriptan, vilket är en sorts medicin som kallas serotoninagonist. Den här medicinen är också känd som triptan. Det är en smärtstillande medicin som används specifikt för att lätta migränattacker.

Fastän migränattacker inte är helt förstådda, så tros det att det är utvidgandet av blodkärlen i huvudet som orsakar den starka smärtan under en migränattack. Den här medicinen lättar smärtan genom att få blodkärlen att minskas igen.

Information på den här sidan:

Vad orsakar migrän? En översikt

Migränattacker tenderar att ha vissa markerade skillnader från annan huvudvärk, vilket hjälper din läkare att avgöra vilken huvudvärk det är du har. Det finns också många olika sorters migränhuvudvärk. I generella termer så kommer en migränattack som en huvudvärk som är åtminstone medelsvår till svår och manifesteras ofta på en sida av huvudet. Det uppstår ofta tillsammans med andra symptom såsom illamående, kräkningar och känslighet för ljud och ljus (men vissa kan uppleva dessa symptom på migrän utan någon huvudvärk). Huvudvärken varar vanligtvis någonstans mellan 4 och 72 timmar och i de flesta fall är man helt fri från symptom mellan attackerna.

Huvudvärken blir ofta värre av fysisk aktivitet. Migränattacker vara ofta från 4 till 72 timmar och i de flesta fall är man helt fri från symptom mellan attackerna1.

Den exakta anledningen till migrän är okänd, men det tros att migränsmärtan är ett resultat av onormal hjärnaktivitet som tillfälligt altererar nervsignaler, kemikalier och blodkärlens funktion i hjärnan.

Ungefär hälften av alla de som erfar migrän har också en nära släkting med tillståndet, vilket påvisar att gener kan spela roll. För vissa tillstånd kan gener spela en extra stor roll, och migrän är ett gott exempel. Vi vet detta på grund av kliniska studier, då vi ofta ser migrän inom familjer, vilket också bekräftas i vetenskapliga studier. I de flesta fallen är det inte en ensam gendefekt eller mutation som orsakar migränen, utan det är istället ett resultat av flera olika gener tillsammans.

Migrän eller huvudvärk?

Huvudvärk är en närmast universell upplevelse. De flesta av hos har haft någon form av huvudvärk vid något tillfälle i livet. Klassifikationssystemet för huvudvärk som används i det medicinska samfundet är en av de längsta inom medicin, med många olika typer och orsaker.

Huvudvärk är en obehaglig smärta i huvudet som kan orsaka tryck och värk. Smärtan kan variera från mild till svår och uppstår ofta på båda sidorna av huvudet. Vissa specifika områden där huvudvärk brukar uppstå är pannan, tinningarna och nacken. En huvudvärk kan vara någonstans mellan 30 minuter upp till en vecka.

En av de vanligaste orsakerna för huvudvärk är spänningshuvudvärk, vilket är den sorts värk som är allra vanligast – 90% av all huvudvärk faller in i den här kategorin. Detta triggas ofta av stress, muskelansträngning och ångest. Spänningshuvudvärk känns ofta som ett spänt band runt huvudet. Det kan orsakas av spända muskler kring huvudet och nacken. När du är stressad eller trött kan musklerna bli ömma och möra. Det är när dessa blir stela som smärtan förs upp till huvudet och du får huvudvärk. Huvudvärk kan variera starkt i varaktighet, orsak och allvarlighetsgrad. En huvudvärk orsakas av baksmälla till exempel försvinner tillsammans med bakfyllan.

Det är viktigt att identifiera vilken sorts smärta du har, så att du kan få rätt sorts behandling och råd. En huvudvärk kan vara resultat av en rad faktorer så som huvudskador, infektioner eller andra medicinska tillstånd.

Hur fungerar Zomig nässpray?

Zomig Nasal innehåller den aktiva ingrediensen zolmitriptan, vilket tillhör kategorin av så kallade serotoninagonister eller 5HT-agonister. Den här sortens medicin går också under namnet triptaner. Det är en smärtstillare som är utvecklade för att lätta migränattacker.

Zomig Nasal fungerar genom att stimulera receptorerna som kallas serotoninreceptorer och finns i hjärnan. En naturlig substans som kallas serotonin agerar normalt mot de här receptorerna, vilket får blodkärlen att minskas i hjärnan. Zomig Nasal härmar den här funktionen i hjärnan genom att direkt stimulera serotoninreceptorerna. Detta minskar blodkärlen i hjärnan och lättar därmed migränhuvudvärken.

Dosen av läkemedlet bör tas så tidigt som möjligt efter det att migränattacken har börjat, då det är ineffektivt i ett senare stadie av värken.

Zomig nässpray ska administreras i en näsborre för att minska attacken. Medicinen absorberas i blodflödet genom blodkärlen i näsan och börjar verka inom 15 minuter. Det kan vara extra användbart för människor som känner sig illamående eller får kräkningar under deras migränattack, då det inte tas genom munnen.

Kan jag få tag på Zomig Nasal recept online?

Ja, det är möjligt att köpa den här medicinen online efter en snabb konsultation över chatt eller telefon. Den här medicinen är inte receptfri och därför måste du alltid få ett recept från din läkare för att påbörja behandlingen. Påbörja aldrig en behandling utan att förankra detta hos en läkare, och köp aldrig den här medicinen från hemsidor som inte kräver läkarkonsultation. Dessa är inte auktoriserade onlineapotek och kan sälja förfalskade versioner av läkemedlet.

Om du är lämplig för behandlingen kan du från vissa apotek få det direkt på posten.

Användning – hur ofta bör jag ta det?

Använd alltid den här medicinen som ordinerat av din läkare för att uppnå optimala resultat för behandlingen. Om du är osäker, kontakta din läkare, vårdcentral eller sjukvårdsupplysningen för att få dina frågor besvarade.

 • Använd medicinen så snart tecken på en migränattack har uppstått, och avänd den i enlighet med vad din läkare har rekommenderat (ofta 1 spray i en näsborre)
 • Undvik att spraya i ögonen
 • Snyta näsan försiktigt innan du använder medicinen
 • För bort den skyddande korken och blockera en näsborre genom att trycka stadigt på ena sidan av näsan
 • Placera tippen av sprayanordningen i den andra näsborren och andas in samtidigt som du pumpar på flaskan
 • Håll ditt huvud bakåtlutat, ta bort tippen från näsan och andas lungt genom munnen i 5 till 10 sekunder
 • Din näsa kan kännas blöt på insidan och du kan märka av en viss smak i munnen efter att du har använt ditt spray. Detta är normalt.

Om dina symptom inte förbättras, ta inte fler doser av den här medicinen innan du har förankrat detta hos din läkare. Om dina symptom till viss del har lättats, eller om din huvudvärk kommer tillbaka kan du ta en till dos, men minst två timmar efter den första. Använd inte mer än 10 milligram under ett dygn.

Ger Zomig Nasal biverkningar?

Sluta använda zomitriptan och sök vård om du skulle ha några allvarliga biverkningar så som:

 • Smärta eller ansträngning i käken, nacken eller halsen
 • Bröstsmärta eller tung känsla
 • Smärta som sprider sig till armen eller axeln
 • Illamående
 • Svettningar
 • Generell sjukdomskänsla
 • Domningar eller svaghet, speciellt på en sida kroppen
 • Plötsligt svår huvudvärk, förvirrning eller problem med synen

Som med alla mediciner kan det här läkemedlet ge vissa biverkningar, och fastän inte alla som använder medicinen får dessa är det viktigt att känna till de biverkningar som kan uppstå.

De vanligaste biverkningarna inkluderar:

 • Smakförändringar
 • Obehag i näsutrymmet
 • Känsla av tryck, spänning, stickningar, värme eller smärta i någon del av kroppen, inkluderat bröstet och halsen
 • Trott mun
 • Illamående
 • Muskelsmärta eller svaghet
 • Onormala förnimmelser eller störda känsloupplevelser, så som stickningar
 • Yrsel
 • Sömnighet
 • Ökad hjärtrytm
 • Palpitationer
 • Huvudvärk
 • Nässelutslag
 • Svullnad av ansikte, läppar eller tunga
 • Ökat blodtryck

Om någon av dessa biverkningar blir obehagliga eller inte förbättras, tala med din läkare. För en komplett lista av möjliga biverkningar, se bipackssedeln2. Om du får biverkningar, rapportera dessa till din läkare eller vårdcentral. Detta inkluderar möjliga biverkningar som inte listats ovan.

Kontraindikationer

För att försäkra sig om din säkerhet under den här behandlingen, se alltid till att berätta all information för din läkare som relaterar till ditt hälsotillstånd, till exempel andra medicinska tillstånd eller läkemedel som du kanske tar.

Överkänslighet för medicinen är en kontraindikation. Utöver detta bör medicinen inte användas om du erfar något av följande:

 • Allergi mot någon av ingredienserna
 • Är under 18 eller över 65 år
 • Hög risk för hjärt- eller leversjukdom
 • Hjärt- och/eller kärlproblem
 • Medelhögt till högt blodtryck eller lätt förhöjt okontrollerat blodtryck
 • Cerebrovaskulär olycka (CVA) eller transient ischemisk attack (TIA)
 • Tar medicin så som ergotaminer eller MAOI

Prata med din läkare om du är gravid eller ammar innan du tar Zomig Nasal. Detta läkemedel kanske inte är lämpligt för dig, utan du får istället se till andra mediciner så som Zolmitriptan eller Imigran (lär mer om den första här och den andra här).

Källor:

 1. Mer om tillståndet – 1177 Vårdguiden
 2. Bipackssedel – FASS