Zolmitriptan tablett och Zolmitriptan munsönderfallande tablett är en snabbt verkande migränbehandling för de som strävar med att svälja mediciner i tablettform. Zolmitriptan har liknande effektivitet och verkningsmerkanism som många andra av de ledande migränlättande medicinerna så som Sumatriptan och Imigran. Zolmitriptan är en sorts medicin som kallas serotoninantagonist.

Information på den här sidan:

Vad orsakar migrän? En översikt

Migränattacker tenderar att ha vissa markerade skillnader från annan huvudvärk, vilket hjälper din läkare att avgöra vilken huvudvärk det är du har. Det finns också många olika sorters migränhuvudvärk. I generella termer så kommer en migränattack som en huvudvärk som är åtminstone medelsvår till svår och manifesteras ofta på en sida av huvudet. Det uppstår ofta tillsammans med andra symptom såsom illamående, kräkningar och känslighet för ljud och ljus (men vissa kan uppleva dessa symptom på migrän utan någon huvudvärk). Huvudvärken varar vanligtvis någonstans mellan 4 och 72 timmar och i de flesta fall är man helt fri från symptom mellan attackerna.1

Huvudvärk är en närmast universell upplevelse. De flesta av hos har haft någon form av huvudvärk vid något tillfälle i livet. Klassifikationssystemet för huvudvärk som används i det medicinska samfundet är en av de längsta inom medicin, med många olika typer och orsaker.

Huvudvärk är en obehaglig smärta i huvudet som kan orsaka tryck och värk. Smärtan kan variera från mild till svår och uppstår ofta på båda sidorna av huvudet. Vissa specifika områden där huvudvärk brukar uppstå är pannan, tinningarna och nacken. En huvudvärk kan vara någonstans mellan 30 minuter upp till en vecka.

Hur fungerar Zolmitriptan?

Fastän orsakerna till migränattacken inte är helt förstådda tros det att det är vidgade blodkärl i huvudet som orsakar den molande värken. Zolmitriptan lättar smärtan genom att få blodkärlen i hjärnan att minskas igen.

Zolmitriptan hör till en grupp med mediciner som kallas triptaner. Triptan fungerar genom att omvända de förändringar i huvudet som orsakar migränen. Det tror att det beror på de svullna blodkärlen i huvudet som orsakar uppbyggandet av tryck i huvudet. Zolmitriptan stimulerar serotoninreceptorerna i hjärnan, vilket hjälper blodkärlen att dra ihop sig och lätta trycket.

Genom den här processen fungerar Zolmitriptan genom att behandla migränen från dess källa. Medicinen kan också lätta symtpomen av en svår migränattack så som ljud- och ljuskänslighet, illamående och smärta i nacken.

Kan jag köpa Zolmitriptan apoteket online i Sverige?

Ja, det är möjligt att köpa den här medicinen online efter en snabb konsultation över chatt eller telefon. Den här medicinen är inte receptfri och därför måste du alltid få ett recept från din läkare för att påbörja behandlingen. Påbörja aldrig en behandling utan att förankra detta hos en läkare, och köp aldrig den här medicinen från hemsidor som inte kräver läkarkonsultation. Dessa är inte auktoriserade onlineapotek och kan sälja förfalskade versioner av läkemedlet.

Om du är lämplig för behandlingen kan du från vissa apotek få det direkt på posten.

Användning

Använd alltid den här medicinen som ordinerat av din läkare för att uppnå optimala resultat för behandlingen. Om du är osäker, kontakta din läkare, vårdcentral eller sjukvårdsupplysningen för att få dina frågor besvarade. Här har vi listat några av de mer generella riktlinjerna för användning av den här medicinen.

Om du tar tar tabletter: Den vanliga dosen är en tablett om 2.5mg som ska tas så snart huvudvärken utvecklas. Ta en tablett med ett glas vatten. Din läkare kan därefter höja din dos till två tabletter om det anses nödvändigt. Om din migrän först förbättras men sedan kommer tillbaka, kan du komma att behöva ta ännu en dos, förutsatt att det är minst två timmar efter den initiala dosen. Om den första tabletten däremot inte har någon effekt, ta inte en andra tablett då denna sannolikt inte kommer att fungera.

Om du har ordinerats munsönderfallande tabletter, så har dessa tabletter designats för att lösas upp på din tunga snarare än att sväljas. Detta kan vara hjälpsamt om du får kräkningar tillsammans med din migrän. Öppna foliepaket och ta försiktigt ut en tablett. Placera det på din tunga och låt den lösas upp i munnen innan du sväljer. Om din migrän först lättar och sedan kommer tillbaka kan du ta ännu en dos, förutsatt att det har gått minst två timmar sedan den initiala dosen. Om den första tabletten inte har någon effekt, ta inte en andra dos för samma attack.

Ger Zolmitriptan biverkningar?

Som med alla mediciner kan det här läkemedlet ge vissa biverkningar, och fastän inte alla som använder medicinen får dessa är det viktigt att känna till de biverkningar som kan uppstå.

De vanligaste biverkningarna inkluderar:

 • Illamående eller kräkningar
 • Magsmärtor
 • Yrsel, trötthet eller sömnighet
 • Stickande känsla
 • Palpitationer
 • Torr mun
 • Flushing
 • Muskelvärk eller svaghet
 • Obehaglig smak
 • Problem att svälja

Om några av dessa biverkiningar är besvärliga eller inte förbättras, kontakta din vårdcentral. För en komplett lista av biverkningar, se bipacksedeln2. Om du får biverkningar, rapportera dessa till din läkare. Detta inkluderar biverkningar som inte är listade ovan.

Kontraindikationer

För att försäkra sig om din säkerhet under den här behandlingen, se alltid till att berätta all information för din läkare som relaterar till ditt hälsotillstånd, till exempel andra medicinska tillstånd eller läkemedel som du kanske tar.

Överkänslighet för medicinen är en kontraindikation. Utöver detta bör medicinen inte användas om du erfar något av följande:

 • Allergi mot någon av ingredienserna
 • Är under 18 eller över 65 år
 • Hög risk för hjärt- eller leversjukdom
 • Hjärt- och/eller kärlproblem
 • Medelhögt till högt blodtryck eller lätt förhöjt okontrollerat blodtryck
 • Cerebrovaskulär olycka (CVA) eller transient ischemisk attack (TIA)
 • Tar medicin så som ergotaminer eller MAOI

Prata med din läkare om du är gravid eller ammar innan du tar Zolmitriptan. Detta kanske inte är lämpligt för dig, utan du kanske får se till andra mediciner så som Maxalt eller Sumatriptan (läs mer här och här)

Källor:

 1. Mer om tillståndet – 1177 Vårdguiden
 2. Bipackssedel – FASS