Sumatriptan är en receptorantagonist som fokuserar på signalsubstansen 5-HT1. Det är framtaget för att lindra migränattacken med eller utan aura, och kommer i form av en tablett om 50mg eller 100mg. Sumatriptan används i början av en migränattack för att försöka att minska utbrottet. Migrän orsakas av att blodkärlen i huvudet vidgas, och den här medicinen hjälper alltså till att minska dessa kärl för att hindra migränen.

Information på den här sidan:

Vad orsakar migrän? En kort översikt

Huvudvärk orsakad av migrän brukar ha vissa skiljetecken från vanlig huvudvärk, vilket hjälper din läkare att avgöra vilken typ av värk det är du har. Det finns också flera olika typer av migränhuvudvärk. I mer generella termer kan migränhuvudvärk upplevas som en en åtminstone medelsvår till svår huvudvärk, vanligtvis på en sida av huvudet och uppstår tillsammans med andra symtom såsom illamående, kräkningar, ljus- och ljudkänslighet (vissa upplever migrän utan huvudvärk). Värken blir ofta värre med fysisk aktivitet. Migränattacker varar vanligtvis mellan 4 till 72 timmar, och i de flesta fall har man total avsaknad av symptom mellan attackerna.

Den exakta orsaken för migrän är ännu inte helt känd, men det tros att migrän är ett resultat av onormal hjärnaktivitet som tillfälligt altererar nervsignalerna, kemikalierna och blodkärlen i hjärnan. Det är till viss del kopplat till genetik1.

Huvudvärk är en närmast universell upplevelse. De flesta av hos har haft någon form av huvudvärk vid något tillfälle i livet. Klassifikationssystemet för huvudvärk som används i det medicinska samfundet är en av de längsta inom medicin, med många olika typer och orsaker.

Huvudvärk är en obehaglig smärta i huvudet som kan orsaka tryck och värk. Smärtan kan variera från mild till svår och uppstår ofta på båda sidorna av huvudet. Vissa specifika områden där huvudvärk brukar uppstå är pannan, tinningarna och nacken. En huvudvärk kan vara någonstans mellan 30 minuter upp till en vecka.

Läs mer om tillståndet här.

Hur fungerar det?

Sumatriptan fungerar genom att behandla symptomen av migränhuvudvärk (stark, molande huvudvärk som ibland kommer med illamående och känslighet för ljud och ljus). Medicinen tillhör en klass mediciner som kallas selektiva agonister för serotoninreceptorer. De fungerar genom att minska blodkärlen i huvudet, vilket hindrar smärtsignaler från att skickas i hjärnan och blockerar frisättningen av vissa naturliga substanser som orsaka smärta, illamående och andra symptom av migrän. Sumatriptan förhindrar inte migränattacken från att uppstå och minskar inte frekvensen av huvudvärk.

Kan jag köpa Sumatriptan receptfritt online?

Ja, det är möjligt att köpa det här läkemedlet online efter en konsultation över internet eller samtal via telefon. Det här läkemedlet är inte receptfritt, och därför måste du alltid ha ett giltigt recept från din läkare för att påbörja behandlingen. Påbörja aldrig en sådan behandling utan att tala med din läkare, och köp aldrig den här medicinen online från sidor som inte kräver läkarkonsultation. Dessa är icke-auktoriserade online apotek som kan sälja förfalskade versioner av läkemedlet.

Om du är lämplig för den här behandlingen kan du i vissa fall få det direkt på posten från ett onlineapotek i Sverige.

Hur använder jag medicinen?

Se till att alltid använda den här medicinen som din läkare har ordinerat dig för att uppnå optimala resultat för behandlingen och undvika onödiga biverkningar. Om du är osäker, kontakta din läkare, vårdcentral eller sjukvårdsupplysningen för att få dina frågor besvarade. Här har vi radat upp några av de mer generella riktlinjerna för användning av den här medicinen.

Använd alltid medicinen som den har ordinerats dig av din läkare. Om du har frågor, kontakta din läkare eller sjukvårdsupplysningen. Sumatriptan kommer i form av en tablett som skall tas oralt så snart du märker av symptom på att migränvärk. Om dina symptom lättar efter att du har tagit medicinen men att de sedan kommer tillbaka efter två timmar eller mer, så kan du ta en tablett till.

Om du däremot inte ser några symptom efter att du har tagit Sumatriptan bör du inte ta en andra tablett utan att konsultera din läkare eller vårdcentral. Hos dem kan du får information kring hur många tabletter du maximalt kan ta under ett dygn. Det kan vara så att du får ta den allra första dosen av medicinen på sjukhuset eller vårdcentralen, så att du kan konrolleras för allvarligare reaktioner.

Kontakta din vårdenhet om din huvudvärk inte blir bättre eller om det uppstår oftare efter att du tar sumatriptan. Om du tar sumatriptan oftare eller under en längre period än vad som är rekommenderat kan din huvudvärk bli sämre eller uppstå oftare.

Du bör inte ta sumatriptan eller annan huvudvärksmedicin under längre perioder än 10 dagar per månad. Kontakta din läkare om du behöver ta den här medicinen för att behandla huvudvärk mer än fyra gånger under en månadsperiod.

Sumatriptan biverkningar

Som med alla mediciner kan det här läkemedlet komma med biverkningar, och fastän det kanske inte påverkar alla så är det viktigt att känna till de möjliga biverkningarna som kan uppstå. De allra vanligaste är:

 • Smärta, stramhet eller en tung känsla i vissa delar av kroppen (ofta bröstet eller halsen)
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Sömnighet eller trötthet
 • Svaghetskänsla eller sömnighet
 • Andningsproblem
 • Muskel- eller ledsmärta
 • Tillfälligt förhöjt blodtryck

Om några av dess biverkningar blir obehagliga eller inte blir bättre, prata med din läkare. För en komplett lista av möjliga biverkningar, se bipackssedeln2. Om du får några biverknignar, rapportera dessa till din läkare och läkemedelsverket. Detta inkluderar biverkningar som inte listats ovan.

Finns det kontraindikationer?

För att försäkra dig om din säkerhet under den här behandlingen, se till att alltid berätta all relevant information om ditt hälsotillstånd för din läkare, vilket inkluderar vilka mediciner du eventuellt tar för tillfället samt andra medicinska tillstånd som du erfar.

Överkänslighet för Sumatriptan är en kontraindikation. Utöver detta bör den här medicinen inte användas om du erfar något av följande:

 • Allergi mot ingrediensterna
 • Du är under 18 eller över 65 år
 • Hög risk för hjärt- eller leversjukdom
 • Hjärt- och/eller kärlsjukdomar
 • Medel- eller svår hypertoni eller milt okontrollerat högt blodtryck
 • Har genomlidit en cerebrovaskulär olycka eller en övergående ischemisk attack
 • Tar medicinering så som ergotaminer eller monoaminoxidashämmare (MAOI)

Prata med din läkare innan du påbörjar en behandling med Sumatriptan om du är gravid eller ammar, då det kanske inte är lämpligt för dig att använda. Du kanske istället blir rekommenderat medicin så som tabletterna Almogran eller nässpray av sorten Imigran.

Källor:

 1. Mer om tillståndet – 1177 Vårdguiden
 2. Bipackssedel – FASS