Sumatriptan on 5-HT1-reseptoriagonisti, joka on lisensoitu P-lääkkeeksi. Sen vaikuttavana ainesosana toimi sumatriptaani. Lääke on tarkoitettu akuutin migreenikohtauksen hoitoon, ja se tulisi ottaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa päänsäryn alkamisesta, jotta sen paheneminen voidaan estää. Päänsärky johtuu aivoissa olevien verisuonten laajentamisesta, johon Sumatriptan vastaa kaventamalla verisuonia ja helpottamalla migreenistä johtuvan päänsäryn oireita. Markkinoilla myytäviä lääkkeitä ovat esimerkiksi Sumatriptan Sandoz ja Sumatriptan Teva.

Sisältö:

Yleiskatsaus

Migreenistä johtuva päänsärky eroaa yleensä muista päänvaivoista, joka puolestaan auttaa lääkäriäsi määrittelemään päänsärkytyyppisi. Lisäksi on olemassa erilaisia migreenistä johtuvia päänsärkyjä. Yleisesti ottaen migreenin aikana koettu päänsärky on keskivaikeaa ja se on yleensä toispuoleista. Tämän lisäksi esiintyy myös muita oireita, kuten pahoinvointi, oksentelu sekä valo- ja meluherkkyyttä. Päänsärky yleensä pahenee liikkuessa. Kohtaukset kestävät yleensä 4-72 tuntia ja kohtausten välillä oireita ei useimmiten ilmene.

Tilan tarkkaa syytä ei tiedetä, mutta tutkijat epäilevät se olevan peräisin epänormaalista aivotoiminnasta, joka väliaikaisesti muuttaa aivojen hermosignaaleja, kemikaaleja ja verisuonia.

Noin puolella migreenipotilaista on perinnöllistä alttiutta kyseiseen tilaan. Tämä viittaa siihen, että geeneillä on vaikutusta tilan esiintymiseen. Joidenkin sairauksien tapauksissa geenillä on iso rooli, josta migreeni on hyvä esimerkki. Lisäksi tutkimukset todistavat, että se kulkee usein suvussa. Useimmissa tapauksissa yksittäinen geenivirhe tai mutaatio ei aiheuta kyseistä tilaa, vaan se johtuu yleensä usean eri geenin vaikutuksesta.

Päänsärky on yleismaailmallinen kokemus; useimmat meistä kokevat jonkinlaista päänsärkyä jossain vaiheessa elämässämme. Lääketieteen ammattilaisten käyttämä päänsäryn luokittelujärjestelmä on yksi vanhimmista olemassa olevista järjestelmistä lääketieteessä.

Päänsärky on epämiellyttävä tunne päässä, joka voi aiheuttaa painetta ja kolotusta. Kipu voi vaihdella lievästä vaikeaan, ja se esiintyy yleensä pään molemmin puolin. On myös olemassa joitakin erityisiä alueita, joilla voi esiintyä päänsärkyä. Näitä ovat esimerkiksi otsa, ohimo sekä kaulan takaosa. Päänsärky voi kestää 30 minuutista jopa viikkoon.

Sumatriptan migreenilääke

Kuten edellä mainittiin, Imigranin vaikuttavana aineena toimii sumatriptaani ja se luokitellaan serotoniiniagonisteihin. Vaikka migreenin syytä ei täysin tiedetä, ajatellaan, että migreenin aiheuttaa aivoissa tapahtuva verisuonten laajeneminen. Migreenilääke lievittää kipua kaventamalla aivoissa olevia verisuonia ja täten helpottaa oireita (vakava, jyskyttävä päänsärky, pahoinvointi, valo- sekä meluherkkyys).

Sumatriptaani toimii kaventamalla aivoissa olevia verisuonia, estämällä kipuviestejä lähtemästä aivoihin sekä estämällä tiettyjen luonnollisten aineiden vapautumisen, jotka aiheuttavat kipua, pahoinvointia tai muita migreenin oireita. Sumatriptaani ei estä migreenikohtausten tai päänsäryn ilmenemistä.

Lääkkeen ostaminen netistä

Sumatriptan on mahdollista hankkia verkosta voimassa olevan reseptin avulla. Sumatriptan on reseptilääke, täten sinulla on oltavan aina lääkärin määräys voidaksesi hankkia lääkkeen. Älä koskaan aloita kyseistä hoitoa keskustelematta lääkärin kanssa, äläkä osta tätä lääkettä sellaisilta sivustoilta, jotka eivät vaadi lääkärin kuulemista. Kyseiset lääkkeet voivat sisältää luvattomia ainesosia, jotka voivat olla vaaraksi sinulle ja terveydellesi.

Sumatriptanin käyttöohjeet

Käytä tätä lääkettä ainoastaan lääkärin antamien ohjeiden mukaisesti optimoidaksesi lääkkeen tehokkuuden. Mikäli sinulla herää kysymyksiä lääkkeen käyttöön liittyen, ota yhteyttä lääkäriisi. Lääke tulee ottaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa päänsäryn alkamisesta. Mikäli yksi lääkeannos lievittää migreenisi, mutta päänsärky tulee takaisin, voit ottaa toisen annoksen.

Jos oireesi eivät kuitenkaan parane sumatriptaanin ottamisen jälkeen, älä ota toista tablettia ilman lääkärisi suostumusta. Lääkäri kertoo, kuinka monta tablettia voit ottaa 24 tunnin aikana. Voit ottaa ensimmäisen tabletin lääkärin vastaanotolla tai muussa valvotussa tilassa, jossa sinua voidaan tarkkailla mahdollisten reaktioiden vuoksi.

Ota yhteyttä lääkäriisi, mikäli päänsärky ei parane tai esiintyy useammin lääkkeen käytön jälkeen. Mikäli käytät lääkettä useamman kerran tai pidempään kuin lääkäri on määrännyt, päänsärky voi pahentua tai se voi esiintyä useammin kuin aikaisemmin.

Sinun ei tule ottaa lääkettä tai muita migreeniin tarkoitettuja lääkkeitä yli 10 päivän ajan kuukaudessa. Ota yhteyttä lääkäriisi, mikäli joudut ottamaan lääkettä yli neljä kertaa yhden kuukauden aikana.1

Lääkkeen haittavaikutukset

Kuten kaikilla reseptilääkkeillä, myös kyseisellä lääkkeellä on mahdollisia haittavaikutuksia. Ne eivät kuitenkaan välttämättä ilmene kaikilla, mutta niistä on hyvä olla tietoinen.

Yleisimpiä haittavaikutuksia:

 • Kipu, ahtaus tai raskas tunne tietyissä ruumiinosissa (rintakehä ja kurkku)
 • Pahoinvointi
 • Sairas olo (oksentelu)
 • Uneliaisuus ja väsymys
 • Heikkouden tunne tai huimaus
 • Hengitysvaikeudet
 • lihas- tai nivelkivut
 • Verenpaineen nousu

Jos jokin näistä haittavaikutuksista häiritsee elämääsi tai se ei parannu, ole yhteydessä lääkäriisi. Täydellisen luettelon mahdollisista haittavaikutuksista löydät virallisesta pakkausselosteesta. Jos koet muita sivuvaikutuksia kuin edellä mainitut, ole yhteydessä lääkäriisi.

Rajoitukset

Hoidon turvallisuuden varmistamiseksi sinun tulisi kertoa kaikki asiaankuuluvat tiedot lääkärillesi, mukaan lukien käytössäsi olevat lääkkeet sekä olemassa olevat sairaudet.

Tätä lääkettä ei tule käyttää, jos:

 • Olet allerginen lääkkeen sisältämille yhdisteille
 • Olet alle 18-vuotias tai yli 65-vuotias
 • Sinulla on riski sairastua sydän- tai maksasairauteen
 • Sinulla on sydän- tai vaskulaariongelmia
 • SInulla on kohtalaisia tai vaikeita hypertensioita tai kontrolloimaton korkea verenpaine
 • Sinulla on ollut aivoverenkiertohäiriö (CVA) tai ohimenevä iskemiakohtaus (TIA)

Keskustele lääkärisi kanssa, jos olet raskaana tai imetät, ennen Sumatriptanin ottamista, sillä lääke ei välttämättä sovellu sinulle.2

Lähteet:

 1. Pakkausseloste – SPC
 2. Tietoa lääkkeestä – Terveyskirjasto