Priligy är det första läkemedlet som godkänts som hjälpmedel att motverka en för tidigt utlösning, även kallat prematur ejakulation. Tillståndet är vanligt bland män och beror ofta på stress, nervositet eller om man lider av en sjukdom. 

I snitt går en man med problemen i 9 år innan de söker hjälp. En klinisk studie på uppdrag av läkemedelsföretaget Janssen-Cilag där 2000 män från Sverige och Finland gjordes visade att nästan var tredje svensk man är drabbad av för tidig utlösning, studien visar att det är främst äldre män över 54 år som är drabbade. Ofta är problemen långvariga och blir värre om ingen behandling sker. 

Preparatet innehåller substansen dapoxetin som har en hämmande effekt som fördröjer mannens orgasm och utlösning. Om du vill få bukt med din för tidiga utlösning kan du genom en snabb undersökning från en legitimerad onlineklinik få recept på medicinen då den inte är receptfri och sedan enkelt och diskret beställa hem priligy dörren inom några dagar.1

Information på den här sidan

Vad är priligy?

Priligy är det första läkemedlet som godkänts på indikationen att motverka en för tidigt utlösning, även kallat prematur ejakulation. Priligy innehåller substansen dapoxetin och är ett SSRI-preprat som intas vid behov för att få mer kontroll samt fördröja orgasm och utlösning till önskat tillfälle.2

Kan jag använda priligy?

Du kan få tillgång till läkemedel om du besöker en läkare och får recept utskrivet om du:

 • är mellan 18-64 år
 • får utlösning på mindre än två minuter
 • får utlösning av minimal sexuell stimulering
 • har blivit påverkad av besvären i de flesta samlag de senaste sex månaderna
 • känner ett stort besvär på grund av åkomman

Vad händer om jag inte behandlar tidig utlösning?

Då för tidig utlösning ofta leder till psykologiska besvär så som dålig självkänsla, minskad sexlust, ångest och relationsproblem är det viktigt att du som mår dåligt över tillståndet får hjälp innan mer omfattande besvär infinner sig som kan vara svåra att förändra. I en undersökning från Gallup där 2000 personer från Sverige och Finland deltog visar det att 70% av de som drabbats tycker att det är ett medelstort eller stort problem, även från partnern i relationens sida var det ett omfattande problem med siffran 57%. Studien visar även att personer som drabbats lidit över detta i snitt 8 år innan de tog hjälp, detta troligtvis på grund av den tabu som råder om ämnet och den skamlighet som vissa drabbade känner.  

Om de psykologiska besvären pågår länge kan det vara svåra att förändra, därför kan du idag med hjälp av psykologisk behandling eller genom en onlinekonsultation med läkare få recept på läkemedlet och sedan enkelt beställa pillerna diskret och få den hjälp du behöver. 

Kan jag köpa priligy receptfritt online i Sverige?

Många upplever det obekvämt att besöka en läkare med sina problem samt att hämta ut priligy på apoteket. Du kan därför i Sverige idag enkelt och diskret besöka en legitimerad onlineklinik för att genomföra en undersökning och få tillgång till det receptbelagda läkemedlet för din för tidiga utlösning. Du kan sedan diskret beställa hem läkemedlet online och några dagar efter få hem tabletterna på posten så du kan påbörja din  priligybehandling.

Är det säkert att köpa priligy på nätet i Sverige?

Man kan idag säkert och enkelt beställa hem behandlingen online i Sverige. Eftersom läkemedlet inte kan köpas receptfritt krävs det att du har ett recept från en legitimerad onlineklinik som genomför en undersökning för att fastställa vad du behöver för medicin samt dos. Sedan kan du enkelt beställ hem varorna online från en säker webbsida. 

Priligy pris

Priset på denna priligy i Sverige kan skiljas från apotek till apotek. Tabletterna kan köpas på apotek eller online-apotek i Sverige med recept.

Fungerar verkligen priligy?

En klinisk studie på uppdrag av läkemedelsföretaget Janssen-Cilag där 2000 män från Sverige och Finland gjordes visade att nästan var tredje svensk man är drabbad av för tidig utlösning, studien visar att det är främst äldre män över 54 år som är drabbade. Ofta är problemen långvariga och blir värre om ingen behandling sker. I snitt går en man med problemen i 9 år innan de söker hjälp.

Forskningen har undersökt effekten läkemedlet 30mg och 60mg i jämförelse med placebo. Resultaten visade att 51% respektive 58% fick en mer kontrollerad utlösning samt förbättrad tillfredsställelse för båda parter under samlag. Det svenska “Läkemedelsverket” anser att Priligy utgör ett värdefullt tillskott i behandling av för tidig utlösning. 

Hur verkar priligy 30mg och 60 mg?

Priligy är en komposition som verkar mot impotens. Den aktiva substansen i läkemedlet är Dapoxetin, och kommer i tablettform med en dos på 30mg eller 60mg. Medicinen tillhör en grupp läkemedel som kallas för selektiva serotoninåterupptagshämmare, även känd som SSRI, vilka har en sorts hämnare effekt. Priligy fungerar likadant som en hämnare då den fördröjer samt ger kontroll över mannens orgasm och utlösning.

Den stora skillnaden mellan Priligy och andra SSRI är att de är specificerade för depression medan Priligy är specificerad på för tidig utlösning. En annan skillnad är att priligy mycket snabbare absorberas och elimineras från kroppen till skillnad med läkemedlet mot depression. Det tar bara ett par timmar innan Priligy absorberas och sedan försvinner från din kropp helt, läkemedlet är alltså mycket hälsosammare att inta om du lider av problemet.

Studier visar att de som tar läkemedlet upplever en 50% mer tillfredsställelse för personen och dess partner vid samlag än innan intag med en kontroll över utlösningen och en minskning av eget psykiskt illasinnade.3

Hur ska jag ta läkemedlet?

Du ska läkemedlet 1-2 timmar innan planerat sexuell aktivitet. Svälj läkemedlet helt med ett stort glas vatten för att minska den något bittra smaken samt risken att bli uttorkad och därmed få mer symtom såsom illamående och svimning. Efter intag håller den sig aktiv i ca 3 timmar. Du får inte ta mer än en dos inom 24 timmar. Om du slutar med läkemedlet, även om du inte tagit det varje dag kan det uppstå utsättningssymtom som exempelvis insomningssvårigheter och yrsel. Det finns två olika doser, 30mg som är den vanligaste och 60mg som inte är lika vanlig. Ju högre dos du tar desto större risk att få eventuella bieffekter av medicinen.

Finns det biverkningar?

Priligy, (dakosetin) liksom alla läkemedel kan i vissa fall leda till biverkningar. Du bör alltid berätta för din familj och läkare om de sjukdomar du har samt vilka mediciner du tar. Detta för att familj och läkare ska kunna hjälpa dig på bästa sätt att undvika att drabbas av någon bieffekt eller andra värre åkommor. Dessa effekter är individuella så det varierar från person till person:

Mer vanliga: Mindre vanliga:
Illamående Svimmningar
Huvudvärk Depression
Yrsel Förvirring
Rodnad och värmekänslighet Nervositet
Darrningar Dåsighet
Sömnlöshet Synrubbningar
Minskad sexlust Ögonsmärta
Diarré Oregelbundna hjärtslag
Muntorrhet Högt eller lågt blodtryck

Om du har många biverkningar är det viktigt att berätta det för din läkare för att konsultera om förändring eller ny typ av behandling behövs.

När ska jag inte använda läkemedlet?

Eftersom du kan känna dig yr, sömnig och ha en dimsym som bieffekt på läkemedlet är det bra att undvika att köra fordon långa sträckor samt när du inte är medveten om dina egna symtom för att förhindra olyckor. Det är även viktigt att inte ta läkemedlet när du vet att du ska dricka alkohol samma dag eller dagen efter om du känner effekter av alkoholen sen dagen innan. Det kan förvärra effekterna av yrsel och illamående samt ge diarré.

Du ska inte ta läkemedlet om du:

 • har någon hjärtsjukdom
 • har tendens till att svimma
 • har en historia av depression
 • tar antidepressiva läkemedel som påverkar serotonin
 • har en nedsatt leverfunktion
 • tar andra läkemedel(även naturläkemedel) som kan påverkas negativt i samband med priligy

Du bör vara försiktig med att ta läkemedlet om du:

 • lider av yrsel
 • har ett förhöjt tryck i ögat
 • har lågt blodtryck
 • har instabil epilepsi

Priligy och Viagra?

Aktnings ska tas i samband med priligy och viagra eller annan impotensmedicin så som clalis eller levita. Ibland blandas läkemedlen ihop men eftersom viagra är ett medel som hjälper till med erektion och priligy är ett medel som förhindrar prematur ejakulation är de inte sammankopplade. Kombinationen av läkemedlen kan göra så att du får lågt blodtryck samt göra så att du känner yrsel och svimkänslor. Om du råkat ta medlen samtidigt och känner blodtrycksfall se till att sitta eller ligga ner för att förhindra fallolyckor. Du ska vänta minst 24 timmar mellan priligy och impotensmedicin samt rådfråga alltid läkare om du tar läkemedlet viagra samtidigt som du vill använda priligy.

Källor:

 1. Var tredje svensk man får för tidig utlösning – MyNewsDesk
 2. Prematur ejakulation – 1177 Vårdguiden
 3. Information om läkemedlet – FASS