Anastrella är ett monofasiskt p-piller, klassificerat som ett kombinerat oralt preventivmedel. Anastrella utvecklas och tillverkas i Sverige av läkemedelsföretaget Pfizer. Vanligtvis skrivs Anastrella inte bara ut för att förhindra oönskade graviditeter utan även för hantera rikliga menstruationer som ger överdrivet stora blödningar och mycket smärta. Som ett hormonellt kombinerat preventivmedelspiller innehåller det två aktiva beståndsdelar, de konstgjorda hormonerna etinylestradiol och levonorgestrel som effektivt efterliknar aktiviteten hos de naturligt förekommande könshormonerna östrogen respektive progesteron. Verkningsmekanismen för Anastrella som förhindrar graviditet är direkt knuten till egenskaperna hos dess aktiva ingredienser.

Information på den här sidan:

Hur pålitligt är Anastrella?

Precis som med de flesta andra p-piller på den svenska marknaden är Anastrella till 99% effektiv när det gäller att förebygga graviditet. För att säkerställa maximal skyddsnivå måste du dock vara särskilt försiktig när det gäller olika läkemedel och livsmedel som har visat sig ha en negativ inverkan på Anastrellas effektivitet.

Om du inte kan undvika att inta dessa medel bör du se till att använda barriärskydd såsom kondom så länge de finns i ditt system. Informationen i den officiella bipacksedeln innehåller en fullständig förteckning över ämnen som kan försämra skyddet från Anastrella tillsammans med beräkningar för hur lång tid nedsättningen gäller. De här ämnena innefattar:

 • Epilepsi-mediciner
 • Bosentan
 • Antibiotika
 • HIV-mediciner
 • Aprepitant
 • Fosaprepitant
 • Modafinil
 • Barbiturater
 • Johannesört
 • Metoklopramid
 • Medicinsk kol
 • Colesevalem
 • Ciklosporin
 • Slegiline

Det är också viktigt att notera att Anastrella, till skillnad från majoriteten av de p-piller som finns tillgängliga på marknaden, är en monofasisk behandling vilket innebär att det innehåller samma mängder av båda syntetiska hormonerna i alla piller som tas under månaden. På grund av detta är det betydligt mindre sannolikt att Anastrella orsakar biverkningar.

Hur fungerar Anastrella?

De vanligast ordinerade p-piller är hormonella tabletter som innehåller syntetiska versioner av de naturligt förekommande könshormonerna östrogen och progesteron.1 Anastrella är inte annorlunda. Med etinylestradiol och levonorgestrel som aktiva ingredienser, kommer det effektivt att efterlikna aktiviteten hos dessa hormoner. Men, hur exakt fungerar det?

Progesteron spelar en avgörande roll i kvinnokroppen när det gäller olika biokemiska processer som förbereder kroppen för en eventuell graviditet. Viktigast är progesteronet, som är det hormon gör att äggcellen frigörs från äggstockarna – en process som kallas ägglossning utan vilken befruktning är omöjligt. Det är här Anastrella kommer in. Genom att efterlikna aktiviteten av progesteron genom levonorgestrel kommer det att förändra nivåerna av hormonet i kroppen och lura det för att uppfatta det som att ägglossningen redan har ägt rum, så att ingen äggcell kommer frisättas den månaden.

Östrogen spelar en viktig, men inte riktigt lika central roll när det gäller befruktning. Naturligtvis, som existensen av och effektiviteten hos mini-piller som endast innehåller progesteron visar så är syntetiskt östrogen inte en nödvändighet i p-piller för att de ska fungera. Men kombinerade orala preventivmedel såsom Anastrella som innehåller syntetiskt östrogen (etinylestradiol i det här fallet) fungerar som ett slags backup-skydd. Genom att öka tjockleken på slemhinnan i livmodern blir det svårare för spermier att navigera genom livmoderhalsen och nå äggledarna. Och med den förändrade miljön i livmodern, kommer svårare för en äggcell att implanteras i livmodern om befruktning skulle ske.

På grund av alla dessa skydd anses kombinerade preventivmedel som Anastrella vara ännu mer tillförlitliga jämfört med deras syskon som endast innehåller progesteron.

Hur tar man Anastrella?

För att få ut det mesta av att ta Anastrella och säkerställa maximal skyddsnivå måste du vara särskilt uppmärksam på att du alltid använder det precis som instruerat av din läkare och i enlighet med den officiella informationen som du hittar i bipacksedeln som utfärdas med varje förpackning av Anastrella.2 Dessa två – läkarens råd och officiella riktlinjer – är stommen för korrekt användning av läkemedlet.

Nedan kommer vi att ge dig några av de mer generella riktlinjerna för korrekt användning av Anastrella. Det är dock mycket viktigt att notera att texten som följer är avsedd att användas i illustrativa ändamål, med andra ord för att hjälpa dig att få en bättre uppfattning om vad en behandling med Anastrella kan innebära. Som sådan kan texten nedan inte användas som ersättning för läkarens instruktioner eller de officiella riktlinjerna.

 • Ta alltid exakt så som instruerat
 • Ovranettpiller ska tas under 21 dagar i följd och därefter kommer en 7-dagars paus där du inte tar några piller alls
 • Efter din veckolånga paus, upprepa kuren
 • Försök att ta dina piller vid samma tid om dagen
 • Ta Anastrella med vatten, tugga eller bryt dem aldrig
 • Om du glömmer en dos, försök inte att kompensera genom att fördubbla nästa dos; läs i stället bipacksedeln om hur du går vidare

Ger Anastrella biverkningar?

Som ovan nämnt är Anastrella ett monofasiskt p-piller där varje piller innehåller samma nivåer av de båda hormonerna, vilket gör det extra lämpligt för kvinnor som inte kan använda andra preventivmedel på grund av mottaglighet för biverkningar som uppstår när det blir en obalans och fluktuation i könshormonernas nivåer. Det betyder tyvärr inte att det här läkemedlet är helt fritt från biverkningar. Vissa av dessa biverkningar kräver att du avbryter behandlingen och söker omedelbar vård.

Många av dessa biverkningar liknar de man kan få från andra orala preventivmedel på marknaden. Det betyder att du måste vara försiktig och vara uppmärksam på eventuella tecken och symtom som skulle kunna vara tecken på följande:

 • Hjärtattack
 • Stroke
 • Blodpropp
 • Leversjukdom
 • Bröst- eller livmoderhalscancer
 • Allergisk reaktion

Andra dokumenterade biverkningar, som inte är lika farliga, men som utan tvekan är obekväma, inkluderar:

Förekomstfrekvens Biverkningar
Väldigt vanligt (1 av 10 användare eller fler) Huvudvärk och migrän, oregelbunden mensblödning
Vanliga (1 av 10 användare eller färre) Svampinfektion, magsmärta, viktfluktuation, yrsel, illamående ibland kräningar), akne, ömhet eller smärta i bröstet
Ovanliga (1 av 100 användare) Diarré, låg aptit, ödem, nässelfeber, utslag, förändringar i blodtryck
Sällsynta (1 av 1000 användare) Förändringar i tolerans mot glukos, torrhet och irritation i ögonen, erytem nodosum, smärtsamma menstruationer, avsaknad av menstruationer, flytningar

Tänk på att detta inte är en fullständig lista över alla dokumenterade biverkningar. För en mer omfattande översikt, se bipacksedeln som du hittar i ditt paket med Anastrella. Om det här pillret inte fungerar så väl för dig kan du tillsammans med din läkare se på alternativt såsom pillerna Qlaira eller tabletterna Desolett.

Källor:

 1. Mer om medlet – 1177 Vårdguiden
 2. Bipacksedeln – FASS