Desolett utvecklas och marknadsförs av läkemedelsföretaget MSD. Det är ett kombinationspiller som tas 21 dagar i enlighet med den månatliga menstruationscykeln, följt av en sju dagar lång paus. Genom att förlita sig på dess aktiva ingredienser som framgångsrikt efterliknar aktiviteten hos de naturligt producerade könshormonerna progesteron och östrogen är Desolett mycket pålitligt när det gäller att förebygga oönskade graviditeter. Desolett är ett läkemedel som ger 99% skydd mot graviditet och ordineras av medicinska experter i hela Sverige.

Information på den här sidan:

Hur pålitligt är Desolett?

Som alla andra p-piller ger Desolett skydd mot oönskade graviditeter till 99%, förutsatt att pillret används korrekt enligt instruktionerna från läkaren och den officiella patientinformationen. I egenskap av ett kombinerat oralt preventivmedel anses Desolett-piller vara något effektivare än de alternativa mini-piller. För att säkerställa att skyddsnivån är så hög som möjligt bör du vara noga med att aldrig glömma att ta piller och att ta dem i rätt ordning – 21 dagar i följd, följt av en 7-dagars paus.

En annan sak du bör göra för att säkerställa maximal effektivitet för Desolett är att om möjligt undvika att ta mediciner och läkemedel som kan nedsätta dess funktion. De substanser som du bör vara uppmärksam på är:

 • Antiepileptika
 • Tuberkulosläkemedel
 • Medicin mot HIV eller AIDS
 • Antibiotika
 • Johannesört
 • Cyklosporin

Hur fungerar Desolett?

För att en kvinna ska bli gravid måste kroppen genomgå vissa förberedelser och processer som sker i månadscykler så länge kvinnan är av reproduktiv ålder. Viktigast av dessa processer är ägglossning – frigörandet av äggcellen från äggstocken. När ägget släppts och transporteras till äggledarna kan det befruktas av spermier.1

Med andra ord, utan ägglossning kan befruktningen inte äga rum. Och detta ligger till grund för verkningsmekanismen för alla orala preventivmedel. I enkla termer fungerar Desolett genom att lura kroppen att uppfatta det som att ägglossningen redan ägt rum så att det inte finns något behov av att släppa äggcellen.

Denna verkningsmekanism bygger helt och hållet på dess aktiva ämnen, nämligen desogestrel (syntetiskt progesteron) och etinylestradiol (syntetiskt östrogen). Eftersom progesteron är den huvudsakliga hormonerna som sköter tidsbestämmer ägglossningen, kommer det inte som någon överraskning att desogestrel är ingrediensen i Desolett som faktiskt förhindrar ägglossning, medan etinylestradiol kommer att bidra till förtjockningen av slemhinnan i livmoderhalsen vilket resulterar i en större utmaning för spermier att nå ägget.

Samtidigt kommer denna förening att reglera uppbyggnaden och utsöndringen av livmodern, vilket gör det svårare för ett befruktat ägg att fastna vid livmoderväggen. Så även om ägglossningen sker, kan embryot ändå inte utvecklas och den befruktade cellen kommer att åka ut ur kroppen med menstruationsblodet. Detta tjänar dock som ett slags ”backupalternativ” eftersom det syntetiska progesteronet är mycket effektivt för att förhindra ägglossningen i sig.

Kan jag köpa Desolett online i Sverige?

Ja, Desolett kan köpas online, men oavsett hur du vill få tag denna p-piller, måste du komma ihåg att detta är receptbelagt läkemedel och kan därför endast erhållas med ett giltigt recept från certifierad sjukvårdspersonal. Detta innebär dock inte att du inte kan köpa det online! Faktum är att de flesta onlinekliniker som är verksamma i Sverige idag erbjuder sina kunder att konsultera läkare online, oftast via en specialiserad applikation eller ett anpassat medicinskt frågeformulär som ska hjälpa läkaren att få en detaljerad inblick i patientens medicinska profil och historik.

Med denna information kan läkaren göra en informerad bedömning av ditt tillstånd och din lämplighet för att använda Desolett. Om allt ser bra ur skickas medicinen från partnerapoteket till adressen du angav under registreringsprocessen.

Hur tar man Desolett?

Som ovan nämnts, bör du för att säkerställa maximal effektivitet av Desolett följa instruktionerna från din läkare till punkt och pricka. Alla dessa riktlinjer finns också i den officiella patientinformationen som kommer med varje förpackning av Desolett. I bipacksedeln hittar du detaljerade anvisningar, en fullständig lista över dokumenterade biverkningar och annan viktig information om vad du ska göra om du glömmer ett piller.2

Nedan kommer vi att ge dig några av de mest allmänna riktlinjerna för att använda Desolett. Det är dock mycket viktigt att notera att texten nedan inte kan användas som ersättning för den officiella informationen eller läkarens råd. Istället avses den att tjäna ett illustrativt syfte, vilket hjälper dig att få en bättre uppfattning om hur en behandling med Desolett kan se ut.

 • Använd alltid exakt enligt instruktionerna
 • Du ska ta en tablett per dag under 21 dagar i följd, därefter ta en sju dagars paus
 • Ta pillerna vid samma tid på dygnet varje dag
 • Använd pilarna på remsan som en guide för att hålla reda på var du är på kartan och för att se till att du inte har missat några piller
 • I patientinformationen hittar du råd om när du bör påbörja behandlingen och vad ska du göra om du glömmer en dos
 • Ta alltid tabletterna hela, tugga eller bryt dem aldrig
 • Överskrid eller ändra aldrig din dos

Ger Desolett biverkningar?

Som med alla receptbelagda läkemedel kommer Desolett med en risk för vissa biverkningar. Fastän inte alla som använder detta läkemedel kommer att uppleva dem, rekommenderas det fortfarande att bekanta sig med dem innan du påbörjar behandlingen, så att du enkelt kan skilja mellan potentiellt farliga biverkningar som kräver att du avbryter behandlingen och de biverkningar som kan vara obehagliga, men inte egentligen är farliga.

De allvarligaste biverkningarna inkluderar allergisk reaktioner och en ökad risk för blodpropp. Så om du märker några tecken och symtom som indikerar dessa tillstånd, bör du omedelbart kontakta din läkare eller akutvård och be om råd. Om det här pillret inte är för dig kan du tillsammans med din läkare se på alternativt såsom pillerna Neovletta eller tabletterna Daylette.

Andra dokumenterade biverkningar inkluderar:

Förekomstfrekvens Biverkningar
Väldigt vanliga (1 av 10 användare eller mer) Oregelbunden menscykel, viktfluktuationer
Vanliga (1 av 10 användare eller färre) Minskade blödningar, bröstsmärta eller ömhet, minskat libido, depression, huvudvärk, ångest, migrän, yrsel, generell sjukdomskänsla, akne, utslag, ödem, förhöjt blodtryck
Sällsynta (1 av 100 användare) Candida i vaginan, hörselnedsättning, trombembolism, överkänslighet, ökat libido, intolerans mot kontaktlinser, håravfall, klåda, hudproblem, flytningar

Tänk på att detta inte är en fullständig lista över alla dokumenterade biverkningar. För en mer omfattande guide, se den officiella patientinformationen som utfärdas med varje förpackning med Desolett.

Källor:

 1. Mer om mens – 1177 Vårdguiden
 2. Bipacksedel – FASS