Neovletta är ett p-piller som kategoriseras som ett kombinerat piller. Det är utvecklat och marknadsförs av läkemedelsföretaget Bayer och är har två aktiva ingredienser, etinylestradiol och levonorgestrel, vilka är syntetiska versioner av östrogen respektive progesteron. När de tillförs kvinnokroppen kommer de att fungerar liknande den naturligt förekommande aktiviteten hos könshormonerna, förhindra ägglossning och därmed förebygga oönskade graviditeter. Som med många andra p-piller bör Neovletta tas 21 dagar efter varandra följt av en sju dagars paus före nästa cykel.

Information på den här sidan:

Hur pålitlig är Neovletta?

Liksom andra preventivmedel har Neovletta en effektgrad på 99%. Men, bortsett från det finns det andra aspekter som talar för Neovletta. Först och främst är det som ett kombinerat piller något mer tillförlitligt än alternativ som endast innehåller progesteron. Dessutom kommer dess balans mellan syntetiskt progesteron och syntetiskt östrogen att säkerställa att biverkningarna som kan komma med preparatet är mycket mindre i motsats till mini-piller.

För att dra maximal nytta av oönskade graviditeter när du använder Neovletta ska du använda behandlingen i enlighet med din läkares anvisningar. Det innebär att du aldrig får glömma ett piller och att du ska ta pillerna under 21-dagar, följt av en 7-dagars paus innan den nya cykeln börjar. Det är också viktigt att vara uppmärksam på andra läkemedel och läkemedel som kan äventyra Neovlettas skydd. Dessa inkluderar:

 • Epilepsibehandlingar
 • HIV eller AIDS-medicin
 • Medicin för högt blodtryck
 • Johannesört
 • Cyklosporin
 • Lamotrigin

För mer information om hur man garanterar maximalt skydd med Neovletta, se till den officiella bipacksedeln som kommer med varje förpackning av läkemedlet.

Hur fungerar Neovletta?

För att en kvinna ska bli gravid måste ett stort antal biokemiska processer ske. Den viktigaste av dessa är ägglossningen, vilket innebär att äggcellerna frigörs från äggstocken.1 När ägget transporteras till äggledaren kan det befruktas av spermier. Om befruktning inträffar flyttas äggcellen till livmodern där den stannar och fostret kan fortsätta att utvecklas. Piller fungerar framförallt genom att störa dessa processer på ett eller annat sätt. Men hur fungerar de verkligen?

Progesterons roll i ägglossningen

När det gäller ägglossning är progesteron utan tvekan en nyckelfaktor. Detta hormon är ansvarig för timingen och frisättningen av ägget från äggstocken, så det kommer inte som någon överraskning att det p-pillers effekt är direkt knutet till detta hormon. Syntetiskt progesteron, levonorgestrel, kan faktiskt lura kroppen att uppfatta att ägglossningen redan har inträffat och förhindrar frisättningen av en äggcell. Dessutom fungerar syntetiskt östrogen, etinylöstradiol, för de föränderliga förhållanden i livmodern och förändrar tätheten av livmoderhalsens vätskor, vilket gör det svårare för ägget att implanteras i livmodern och svårare för spermier att nå ägget. Neovlettas aktiva substanser kommer därmed att förhindra oönskade graviditeter. Samtidigt betonar detta ytterligare fördelarna med kombinerade preventivmedel, även om det fortfarande finns en liten risk för ägglossning.

Kan jag köpa p-piller online?

Ja, det är möjligt att köpa Neovletta online, men i Sverige endast med recept. Det innebär att du måste få ett giltigt recept som utfärdats av en medicinsk expert för att få denna medicin på grund av de biverkningar som kan uppstå. Detta kan du göra ganska enkelt, även om du väljer att köpa Neovletta online. De flesta onlinekliniker som finns idag erbjuder dig att kontakta en läkare online, vanligen via ett specialiserat medicinsk frågeformulär, för att hjälpa din läkare att få en djupare förståelse för din hälsa och vårdhistoria. Endast på det här sättet kommer din läkare att kunna göra en välinformerad bedömning av din förmåga att använda Neovletta. Om allt är stämmer får du receptet och kan använda det direkt för att ta emot läkemedlet från partnerapoteket till adressen du angav under registreringsprocessen.

Hur tar man p-piller?

Som tidigare nämnts bör du alltid använda Neovletta exakt så som din läkare instruerat dig för att garantera maximalt skydd mot oönskade graviditeter. Detaljerade riktlinjer och ytterligare information om läkemedlet finns även i den officiella bipacksedeln som finns i varje förpackning innehållande Neovletta.

Nedan ger vi dig en kort översikt över några av de vanligaste riktlinjerna för användning av detta piller. Observera att texten nedan är endast för illustrativa ändamål, så att du får en bättre bild av vad behandling av Neovletta kan innebära. Som sådan kan den aldrig användas som ersättning för officiell information eller din läkares råd.

 • Ta alltid Neovletta exakt som det instrueras
 • Ta Neovletta dagligen i 21 dagar i rad följt av en 7-dagars paus innan din menstruationscykel börjar igen.
 • Ta alltid tabletterna helt utan att tugga eller krossa dem
 • Bestäm när du börjar behandlingen med hjälp av informationen i bipacksedeln
 • Om du glömmer ett piller, bör du avstå från sex eller använda barriärskydd. Läs broschyren om hur du går vidare
 • Försök aldrig kompensera för den missade dosen genom att fördubbla nästa
 • Läs in dig på effekter som kan nedsätta p-pillrets funktion

Kan Neovletta ge biverkningar?

Förekomstfrekvens Biverkningar
Väldigt vanliga (1 av 10 användare) Huvudvärk, småblödningar och blödningar mellan mensblödningar
Vanliga (1 av 10 användare eller färre) Inflammation i vaginan, humörsvängningar, nervositet, generell sjukdomskänsla, yrsel, magsmärta, akne, bröstsmärta eller ömhet, smärtfulla menstruationer, viktfluktuationer, ödem
Ovanliga (1 av 100 användare) Aptitförändringar, magsmärtor, uppblåsthet, utslag, hudförändringar, håravfall, förändringar i blodtryck
Sällsynta (1 av 1000 användare) Intolerans mot glukos, svårighet att bära kontaktlinser, gulsot
Väldigt sällsynta (1 av 10.000 användare) Urtikariautslag, hepatocellulärt karcinom, levertumör

Observera att detta inte är en komplett lista över alla dokumenterade biverkningar. För en mer omfattande översikt, se den officiella informationen som du hittar i ditt paket som innehåller Neovletta.2 Om Neovletta inte visar sig vara förenligt med dina behov finns det naturligtvis också andra behandlingar såsom hormonella preventivmedlet Daylette eller pillret Prionelle.

Källor:

 1. Mer om mens – 1177 Vårguiden
 2. Information om Neovletta – FASS