Orala preventivmedel anses vara den säkraste formen av preventivmedel och är effektiv till 99%. Som med alla receptbelagda mediciner så kan p-piller orsaka vissa biverkningar och vara en risk för ens hälsa om man är speciellt mottaglig för dessa biverkningar.

Till skillnad från till exempel barriärpreventivmedel, så är p-piller inte lika välförstådda bland allmänheten och dess verkningsmekanism – som härmar aktiviteten av de naturligt förekommande könshormonerna östrogen och progesteron – kan ofta missuppfattas, vilket ofta leder till vidare förvirring när det kommer till säkerhet och pålitlighet.

Om detta inte är skäl nog att diskutera biverkningarna för p-piller så finns det fler – det är viktigt att bekanta sig med vad som skulle kunna gå fel så att du kan handla riktigt om behovet skulle uppstå.

Nedan kommer vi att diskutera de vanligaste men också de mer allvarliga biverkningarna man kan få från orala preventivmedel.

Information på den här sidan

Blodproppar och p-piller

Blodproppar är ofta nämnda som en biverkning av orala preventivmedel. Men till och med det påståendet behöver extra förklaring. Det är viktigt att komma ihåg att den här biverkningen endast är aktuell när det kommer till kombinerade p-piller, men inte alls för minipiller. Det är känt bland experter som venös tromboembolism, och kan formas inne i venerna där det saktar ner eller helt stoppar blodflödet. I svåra fall kan detta leda till att blod ansamlas vid en plats och skapar en solid massa som kallas blodpropp.

Om blodproppen går sönder eller rör sig kan den resa genom kroppen och orsaka allvarliga och till och med livshotande komplikationer såsom lungemboli, stroke eller hjärtattack. Tack och lov har auktoriteter och medicinska experter fastslagit att risken för biverkningar inte är stora jämfört med p-pillers fördelar. Det finns dock vissa faktorer som skulle kunna öka risken för blodproppar. Dessa inkluderar om du har:

 • En aktiv rökvana
 • Övervikt
 • Historia av kardiovaskulära tillstånd

I varje fall så kommer läkare att råda dig att bekanta dig med symptomen av blodproppar innan du påbörjar behandlingen. Vissa symptom som kan märkas är:

 • Svår bensmärta
 • Plötslig andfåddhet
 • Bröstsmärta
 • Snabb andning
 • Oförklarad hosta, ibland med blod
 • Obehag i överkroppen, käken, halsen eller armarna
 • Illamående eller kräkningar
 • Yrsel
 • Svårighet att tala
 • Förvirring
 • Förlorad eller suddig syn
 • Svår huvudvärk eller migrän utan tidigare erfarenhet av det

Kan p-piller orsaka cancer?

Då detta är en mycket viktig fråga så fokuserar många pågående studier på det här ämnet. Det finns vissa indikationer på att p-piller faktiskt kan öka risken för att utveckla bröst- eller livmoderhalscancer, men bara i så liten grad att det förblir högst otroligt. Sanningen är att de samtidigt avsevärt kan minska risken för äggledar- eller endometrial cancer. Om du har en familjehistoria av bröst- eller livmoderhalscancer är p-piller kanske inte den ultimata formen av preventivmedel, men annars är risken minimal.

Vad är kontraindikationerna för att använda p-piller?

På grund av de identifierade biverkningarna av kombinerade orala preventivmedel så skrivs de endast ut för dig om din läkare är helt säker på att de inte kommer att ge dig några vidare hälsoproblem. Nedan kommer vi att snabbt gå igenom några av de situationer då din läkare sannolikt kommer att avråda dig från att använda p-piller. Du kan läsa mer om biverkingar här.

Du är överviktig

Kombinerade p-piller kommer med stor sannolikhet inte att skrivas ut för kvinnor som är kraftigt överviktiga eller lider av fetma, då det ökar risken för kardiovaskulära problem. då ens vikt redan bidrar till dessa komplikationer så kommer läkaren sannolikt att rekommendera en annan form av preventivmedel.

Du har högt blodtryck

Ett annat fall då p-piller kanske inte är den ultimata lösningen för dig är om du har diagnostiserats med högt blodtryck. Kombinerade p-piller kan lätt höja blodtrycket, vilket inte är ett problem för friska kvinnor medan de som redan har ett högt blodtryck kommer att lida än högre risk.

Du har migrän

Migrän kan förvärras av att man tillsätter syntetiska könshormoner. Detta är ett välkänt faktum, så det kommer kanske inte som en förvåning att kvinnor som lider av det här tillståndet kanske inte alltid får p-piller utskrivna till sig. Utöver detta så kan interaktionen mellan de naturligt förekommande migränerna och de som orsakats av p-pillerna öka risken för stroke eller hjärtinfarkt, vilket antagligen kommer att göra din läkare tveksam till om du bör få p-piller istället för ett annat preventivmedel.

Vad finns det för alternativ till p-piller?

Om allt detta låter för skrämmande eller om du känner igen dig i någon av de medicinska profilerna, oroa dig inte – det finns många olika preventivmedel på marknaden. Med allt från barriärkontraception till mer utstuderade mekanismer såsom koppaspiral eller hormonspiral så kommer du att kunna hitta rätt lösning för dig.

Utöver detta så kommer din läkare innan du får ditt recept, att försöka att få en förståelse för din medicinska profil så att denna kan göra ett informerat beslut och försäkra sig om att det preventivmedel som skrivs ut till dig är både säkert och pålitligt. Du kan läsa mer om fördelarna och nackdelarna med p-piller här.

Se var du kan få tag på p-piller i vår artikel på ämnet här.