Psoriasis är en kronisk hudsjukdom som påverkar ungefär 300 000 personer i Sverige.1 Trots detta så får det inte särskilt mycket utrymme i media, vilket gör att många inte blir informerade om symptomen av psoriasis, dess orsaker och de olika behandlingsalternativ som finns tillgängliga.

Som en konsekvens av detta kommer många som påverkas inte att känna igen tillståndet när det väl bryter ut. De som inte går på regelbundna läkarkontroller eller konsultationer med en läkare kan råka lämna tillståndet obehandlat, vilket gör att det hinner utvecklar mer och ge mer obehag och stress.

Även de som är bekanta med detaljerna av tillståndet kan känna sig skamfyllda och inte särskilt öppna med det. Så, vi kände att det finns många anledningar till att få en överblick över det här tillståndet – både att ge information till de som nyligen har blivit diagnostiserade men också de vars familj och vänner kanske är påverkade och som behöver stöd.

Information på den här sidan

Vid vilken ålder manifesteras psoriasis?

Psoriasis är ett kroniskt tillstånd, vilket innebär att det kommer att framträda i perioder av aktivitet och inaktivitet, men kommer i skrivande stund inte att kunna botas helt. Detta gör att det skiljer sig från andra hudtillstånd såsom eksem, vilket kan manifesteras under barndomen men sedan förbättras över tid och ibland helt försvinner för vissa.

Psoriasis börjar oftan i ett senare stadium, men det kan teoretiskt sett uppstå när som helst i en persons liv. I ungefär 75% av alla dokumenterade fall kommer det att vara människor över 35 år som påverkas. men symptomen börjar framträda i 20-årsåldern. Fastän psoriasis genomgår relativt oförutsägbara cykler av utbrott och återgång så är det framförallt människor i åldern mellan 55-60 som lider störst risk av att få svåra symptom.

Trots statistiken så betyder inte detta att du inte kan påverka yngre människor. Enligt vissa studier så får så många som en tredjedel av patienterna symptom innan de når en ålder av 16 år.

Vilka symptom ger psoriasis?

Människor utan tidigare historia av hudtillstånd kan uppfatta det som svårt att känna igen symptomen av psoriasis. Tidiga stadier av tillståndet kan vara lätta att blandas ihop med mindre hudirritationer och kan därmed förbli odiagnostiserat. Men för ett tränat öga kan symptomen av psoriasis lätt kännas igen och kan skiljas från andra hudtillstånd relativt lätt.

Psoriasis uppstår till en början som rosa eller klarröda fläckar på huden som täcks av silvervita fjäll, vilka blir mer och mer framträdande ju längre tillståndet fortskrider. Dessa fjällningar, som går under namnet plack2, kan uppstå var som helst på kroppen man ofta är de lokaliserade till kroppsdelar såsom:

  • Armbågar
  • Bålen
  • Hårbotten

Det kan också skiljas från andra hudtillstånd såsom eksem då det inte kan kopplas till astma eller en allergisk reaktioner. Så, psoriasis är inte ett säsongsbundet tillstånd.

Vad orsakar utbrott av psoriasis?

Trots att det inte är relaterat till allergier, så kan man få ett utbrott av psoriasis på grund av vissa triggande faktorer. Fastän människor som påverkas av det här tillståndet påstår att de kan identifiera vissa substanser som fungerar liknande allergener för dem, så menar medicinska experter att det skulle vara mer precist att tala om interaktioner av genetisk känslighet och miljömässiga triggers, där de allra vanligaste inkluderar:

  • Streptokock tonsillit
  • Faryngit
  • Stress
  • Överdriven alkoholkonsumtion
  • Vissa mediciner

Trots dessa vanliga triggers så är psoriasis unikt för varje individ och bara för att vissa substanser ger ett utbrott för vissa så behöver det inte orsaka problem för en annan individ.

Hur ofta får man utbrotten?

Människor som påverkas av psoriasis är vanligtvis mest intresserade av att lära sig mer om när och hur ens utbrott kommer att uppstå. Tyvärr så har forskning på det här området bara kunnat framställa ett genomsnitt för förekomstfrekvensen av psoriasisutbrott. Detta kommer att variera stort mellan olika individer och detsamma gäller för hur länge symptomen håller i. För det mesta så kommer utbrotten att vara begränsade och försvinner av sig själva inom ett antal veckor, till och med utan behandling. Många av de som påverkas menar att oförutsägbarheten i tillståndet är det som bidrar mest till frustrationen över sjukdomen.

Hur behandlas psoriasis?

Att hitta den bästa psoriasisbehandlingen som fungerar för dig involverar ofta en process av att testa sig fram innan man till slut hittar den optimala medicineringen (eller kombination av medicinering). Tack och lov finns det ett antal behandlingsalternativ på dagens marknad, så de flesta kommer att hitta den behandling som passar dem bäst med alternativ såsom skummet Bettamousse eller den kutana lösningen Locoid.

Det finns en så kallad behandlingshierarki som många läkare utgår från och den som påverkas av psoriasis kommer att genomgå. Detta innebär ett handlingsschema för olika behandlingar, vilket utgår från topisk behandling och sedan fortsätter till andra mer intensiva behandlingar. De som söker behandling kommer vanligtvis att få börja med lågintensiva mediciner, med efterföljande förändringar i behandlingen (om så behövs), vilket tenderar att vara progressivt starkare och ibland inkluderar icke-konventionella behandlingar såsom ljusbehandling med UV-strålning.

Receptfria psoriasismediciner

Fastän de flesta psoriasisbehandlingnar är receptbelagda så finns det vissa receptfria mediciner som du kan köpa utan att behöva få tag på ett recept. Dessa är vanligtvis fokuserade på att ge lättnad från torrhet, klåda och sprickor i huden, vilket bidrar till att huden blir mjukare. Bortsett från att ge lättnad från obehaget av symptomen så kommer det också att hjälpa upptaget av andra receptbelagda psoriasisbehandlingar. Det är därför som medicinska experter ofta rekommenderar att applicera mjukgörande krämer och medel ungefär en halvtimme innan du ska påföra ditt receptbelagda läkemedel.

Psoriasisbehandling – perspektiv och utveckling

För tillfäller kan psoriasis inte helt botas, men det kan framgångsrikt behandlas på ett sätt som gör att det inte behöver påverka ditt vardagsliv eller orsaka obehag. Såklart kan det vara utmanande att leva med psoriasis men det sker just nu många innovationer i behandlingar, vilka kan hjälpa dig ännu mer i framtiden.

Framgångarna i biologisk behandling för allvarlig psoriasi kan nu ge en större förbättringar med färre biverkningar och för varje ny psoriasisbehandling vi får, desto mer lär vi känna tillståndet. Så, fastän ett direkt botemedel ännu inte har upptäckts så visar modern medicinsk forskning att vi rör oss allt närmare en sådan.

Källor:

  1. Mer fakta – Psoriasisförbundet
  2. Mer om tillståndet – 1177 Vårdguiden