En antibiotika som används för behandling av rosacea, Metrogel är en receptbelagd läkemedel tillverkad av läkemedelsföretaget Galderma. Med metronidazol som aktiv beståndsdel litar Metrogel på samma åtgärdsmekanism som många andra orala tabletter som används vid behandling av bakterieinfektioner. Vanligtvis används gelen två gånger per dag under en tidsperiod som specificeras av en läkare. Metrogel är mycket enkel att använda och effektivt för att bekämpa detta hudtillstånd.

Information på den här sidan

Vad är rosacea och vad orsakar det?

Rosacea är en mycket vanlig hudsjukdom, vilket påverkar ungefär en av 10% av Sveriges befolkning. Vanligtvis lokaliserad till ansiktsområdet, har orsakerna till rosacea ännu inte identifierats. Dess symtom innefattar förtjockning av huden, synliga blodkärl genom huden, rodnad, utseende av små upphöjda klumpar (papuler) och i ett begränsat antal fall, acneliknande upphöjningar.

Rosacea är känd av att vara en cyklisk och ibland till synes slumpmässig följd av perioder av ökad och minskad aktivitet och framträdande. Även om det primärt påverkar ansiktet, kan det ibland också sprida sig till ögon där det kan orsaka rodnad, torrhet och känsla av ett hinder när man blinkar.1

Hantera rosacea

Trots okända grundorsaker finns det en enighet mellan medicinska experterna om de gemensamma utlösarna av detta tillstånd. Med denna kunskap är det, åtminstone idealiskt, möjligt att undvika dem och därmed framgångsrikt hantera tillståndet. Å andra sidan kan de yttre stimuli som kan ge upphov till symtomen vara mycket varierade och svåra att undvika, eftersom de inkluderar faktorer som:

 • Exponering för UV-strålar
 • Alkoholkonsumtion
 • Stress och starka känslor
 • Kryddstark mat
 • Fysisk ansträngning
 • Vissa väderförhållanden (plötslig temperaturförändringar)
 • Koffein
 • Mejeriprodukter
 • Vind

På grund av svårigheten av hanteringen rosacea, kommer de flesta av de drabbade att utföra medicinsk behandling.

Hur behandlar Metrogel rosacea?

Den aktiva substansen i Metrogel, metronidazol är en typ av antibiotikum (liknande Oracea) som förhindrar utveckling av infekterade pustler och har många antiinflammatoriska egenskaper vid applicering på huden. Den exakta verkningsmekanismen är, för nuvarande, ännu okänd, främst för att orsakerna till rosacea också är öppna för debatt. Trots det faktum att rosacea inte bekräftades vara en bakteriell infektion, ger behandlingen det önskade resultatet, vilket begränsar och mildrar symtomen. Detta gör Metrogel (liknar Finacea), medan den är nästan identisk med läkemedlet Rozex.

Hur använder man Metrogel?

Att använda Metrogel är ingen raketvetenskap – det är så enkelt som det låter! Du applicerar bara ett tunt lager av gel till det drabbade området två gånger per dag. Naturligtvis kommer ytterligare råd och tips att ges till dig av din läkare eller apotekspersonal vid konsultation, samt ytterligare information tillgänglig i den officiella bipacksedeln  som finns i alla läkemedelsförpackningar.

De mest allmänna riktlinjerna:

 • Använd alltid enligt rekommendation (vanligtvis två appliceringar per dag)
 • Rengör det drabbade området innan du applicerar gelen
 • Applicera ett tunt lager av gel över det drabbade området och låt absorberas
 • Den totala behandlingstiden bestäms av läkaren
 • Undvik kontakt med ögonen
 • Undvik exponering för direkt solljus under behandlingens gång
 • Om du missar en dos ska du bara hoppa över det och fortsätta med behandlingen som vanligt

Metrogel biverkningar

Oavsett läkemedel, är det alltid lämpligt att bli bekant med de möjliga biverkningarna som kan uppstå som ett oönskade resultat av behandlingen. För en majoritet av läkemedel är den allvarligaste biverkningen som anses som ovanligt är en allergisk reaktion mot en eller flera komponenter i läkemedlet. Om du märker symtomen på en allergisk reaktion som svullnad i ansiktet eller andningssvårigheter, kontakta akuten omedelbart.2

De vanligaste biverkningarna är:

Frekvens av förekomst Biverkningar
Vanligt (1 av 10 användare) Torr eller röd hud, kliande, svidande eller brännande känsla, förvärring av symtom
Ovanligt (1 av 100 användare) Domning eller tinglande i fingrar och tår, metallsmak i munnen

Metrogel kontraindikationer och försiktighetsåtgärder

Som med alla receptbelagda läkemedel är Metrogel inte lämplig för alla och det finns några saker du bör tänka på innan du använder detta läkemedel. När det gäller interaktioner med andra läkemedel har Metrogel varit känt att interagera med antikoagulanter som warafin. Å andra sidan är det också viktigt att göra din läkare medveten om din medicinska historia eftersom vissa existerande förhållanden kan anses vara dåliga i kombination (som blodproblem).

Slutligen rekommenderas inte alkoholkonsumtion under perioden du använder gelen.

Källor:

 1. Det är oklart vad sjukdomen beror på – 1177 Vårdguden
 2. Information om läkemedlet – FASS