Champix är ett mycket effektivt läkemedel som har kliniskt bevisats bidra till en framgångsrik rökavvänjning. På grund av Champixs tillförlitlighet, extremt positiva recensioner och det faktum att det ofta rekommenderas av läkare runt om i världen är Champix en mycket populär medicin som passar de som fann nikotintuggummin och andra alternativ ineffektiva.

Som med alla moderna läkemedel har Champix genomgått många kliniska prövningar som inte bara har lämnat viktig information om dess effektivitet utan även om möjliga biverkningar och interaktioner med andra droger och ingredienser. För att få en välinformerad och detaljerad inblick i dessa problem bör du också bekanta dig med hur vareniklin, den aktiva ingrediensen i Champix, fungerar och hur det reagerar i kroppen.

Information på den här sidan:

Vareniklins effekt

Kemiskt kategoriseras vareniklin som en nikotinrecepton. Vad detta innebär är att det binder till a4/2-nikotin acetylkolinreceptorsubtypen (nACH) som leder till frisättning av dopamin. Vareniklin konkurrerar därför med nikotin om receptorerna i hjärnan. Med denna unika verkningsmekanism reducerar Champix abstinenssymptom och förhindrar att nikotinmolekyler binder till dessa receptorer, vilket resulterar i ett minskat nöje med att röka.

Det är viktigt att notera att Champix fungerar genom binda till de neurala anslutningarna som är kärnan i de fysiologiska aspekterna av nikotinberoende. Detta faktum är extremt viktigt för att få en ordentlig förståelse för dess möjliga biverkningar som vanligen förankras i samma eller närliggande delar av hjärnan. Eftersom dessa områden påverkas av vissa läkemedel och ämnen som till exempel alkohol, är det oerhört viktigt att undvika användning av psykoaktiva ämnen under behandlingen och kontakta din läkare om eventuella läkemedelsinteraktioner ifall du använder andra läkemedel samtidigt som Champix.

Vanliga Champix-biverkningar

En biverkning är en oönskad effekt av läkemedlet när det tas i normala doser. Även om många vanliga läkemedel visar biverkningar är det mycket viktigt att de noggrant dokumenteras så att patienterna kan informeras om dem och lära sig känna igen symtomen.

Den vanligast dokumenterade biverkningen av Champix är illamående, vilket drabbar ungefär 30% av patienterna som tar större doser och 16% av dem som tar mindre doser. Det är emellertid ofta milt och begränsat till den första behandlingsperioden, därefter minskar vanligtvis illamåendet och försvinner sedan helt.

Andra mer milda biverkningar av Champix men som är mer ovanliga än illamående är bland annat huvudvärk, förstoppning, diarré, gasbildning och matsmältningsbesvär. Vissa rapporterar att de är tröttare än vanligt och även får en förändrad smakupplevelse. De flesta patienter upplever dock endast några få eller inga biverkningar av behandlingen. Dessutom är de biverkningar som oftast inträffar ganska milda och försvinner vanligtvis efter anpassning av läkemedlet.

Om biverkningar blir starkare eller försvinner inte inom 1-2 veckor – kontakta en läkare.1

Sällsynta biverkningar

Allergisk reaktion på Varenicline

De farligaste, men mycket sällsynta biverkningar av Champix är faktiskt orsakas av en allergisk reaktion mot vareniklin. Om du börjar märka av några allergiska symtom är det viktigt att du slutar ta din medicin omedelbart och kontaktar din läkare. De vanligaste symtomen på en allergisk reaktion är svullnad av ansikte, hals, tunga, läppar, tandkött, ögon, hals, händer, armar, fötter, anklar eller underben, svårt att andas, hudutslag, svullen eller röd hud, smärta eller obehag i bröstet, på armar, rygg, nacke eller käke. Det är mycket viktigt att du blir bekant med alla tecken på allergisk reaktion mot vareniklin innan du påbörjar din behandling med Champix så att du kan uppmärksamma dessa symtom med detsamma ifall de skulle inträffa. Du kan läsa hela listan med symtom i bipacksedeln.

Humörsvängningar

I mycket sällsynta fall kan en oväntad dopamininteraktion uppstå på grund av verkningsmekanismen hos vareniklin vilket leder till förändringar i humör och beteende. Dessa Champix-biverkningar är extremt sällsynta, men om du börjar märka dessa symptom är det viktigt att du omedelbart kontaktar din läkare. Det rekommenderas också att du meddelar dina vänner och familjemedlemmar om denna möjlighet i förväg så att de kan övervaka ditt beteende och berätta om det finns några märkbara förändringar i ditt humör eller vanliga beteende. Även om det är mycket sällsynt är depression en beprövad biverkning av Champix, vilket uppträder i en bråkdel av patienterna i kliniska prövningar. Förutom depression rapporterade vissa patienter ilska som en möjlig biverkning.

Sömnstörningar

En annan sällsynt biverkning av Champix är störningar av sömnmönster. När detta inträffat rapporterar patienter vanligtvis mycket vilda eller ovanliga drömmar och ibland till och med mardrömmar. Man tror att detta kan vara en bieffekt av det sätt vareniklin interagerar med dopamin via nikotinreceptorer. Trots detta är Champix-biverkningar relaterade till sömnstörningar nästan uteslutande begränsade till drömmar och tenderar att minska och försvinna fullständigt under behandlingen.

Långvariga biverkningar

Hittills har inga långvariga biverkningar av att använda sig av Champix identifierats, även om det finns vissa tecken på att humöret kan fortsätta påverkas även efter avbrott i behandlingen. En mycket liten del av patienterna rapporterade känslor av depression och ovanliga och livfulla drömmar i några veckor efter att de avbrutit behandling med Champix. Det finns dock fortfarande inte mycket forskning inom detta område.

Interaktion med andra ämnen

På grund av den unika verkningsmekanismen för vareniklin ska inte Champix kombineras med andra läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet eller dopamin- och serotoninreceptorerna. De flesta av dessa läkemedel används för att behandla olika psykiska sjukdomar, så om du använder något läkemedel för detta bör du kontakta din läkare innan du börjar din behandling med Champix för att se till att det inte finns någon risk för oönskade biverkningar. På samma sätt kan psykoaktiva ämnen, inklusive alkohol, interagera med Champix, vilket kan orsaka mycket obehagliga och potentiellt farliga biverkningar. Det är därför viktigt att du inte dricker eller använder andra psykoaktiva ämnen under behandlingen.2

Slutsats – biverkningar Champix

Den höga graden av framgång och effektivitet hos Champix kommer inte utan vissa risker. De kliniska prövningarna har hjälpt till att lyfta fram biverkningarna av detta läkemedel. De flesta av dem orsakas på grund av effekten från vareniklin. Läkemedlet påverkar vissa signalsubstanser och receptorer som är nära relaterade till dopamin i hjärnan för att minska begär och abstinensbesvär samt minska nöjet med tobaksprodukter. Samma interaktioner leder dock även till några mer eller mindre obehagliga biverkningar. De flesta av de vanligaste biverkningarna, såsom illamående, magproblem och förstoppning är vanligtvis milda och går över med tiden. Så även om du drabbas av biverkningar kommer symptomen att minska och så småningom försvinna helt under behandlingens gång.

Väldigt sällsynta biverkningar av Champix är närmare släkt med effekten av vareniklin på dopamin och kan leda till ganska allvarliga symtom, inklusive humör och beteendeförändringar men även depression. Så innan du börjar din Champix behandling är det viktigt att rådgöra med din läkare och berätta om eventuella sjukdomar eller mediciner du tar eller tagit som kan påverka möjligheten att du drabbas av någon av dessa biverkningar vid rökavvänjning. Om du börjar ta Champix bör du vara medveten om eventuella oönskade symtom, så att du kan känna igen dem så snabbt som möjligt om de dyker upp. I så fall är det bäst att kontakta din läkare omedelbart och ta reda på om du kan fortsätta behandlingen eller inte.

Källor: 

  1. Information om läkemedlet – FASS
  2. Läkemedel vid rökavvänjning – 1177 Vårdguiden