Champix on vaihtoehtoinen lääke tupakoinnin lopettamisen apukeinoksi. Sen on kliinisesti todistettu vaikuttavan onnistuneeseen tupakoinnin lopettamiseen jopa kolmanneksella potilaista, ketkä ovat kokeilleet sitä. Sen luotettavuuden, myönteisen palautteen ja lääkäreiden suosituksien vuoksi Champix on erittäin suosittu lääke niiden keskuudessa, ketkä eivät tunne nikotiinikorvaushoitoja tai muita vaihtoehtoja tarpeeksi tehokkaiksi.

Kuten kaikki modernit lääkkeet, Champix on käynyt läpi monia tiukkoja kliinisiä tutkimuksia, jotka ovat tuoneet esille tietoa lääkkeen tehokkuudesta, mahdollisista sivuvaikutuksista ja vaikutuksista muiden lääkkeiden yhteydessä. Jotta saataisiin yksityiskohtainen käsitys edellisistä, pitäisi myös olla perehtynyt tapaan, jolla varenikliini eli vaikuttava aineosa toimii ja miten se toimii vuorovaikutuksessa kehon kanssa.

Sisältö:

Varenikliinin toimintamekanismi

Varenikliini estää nikotiinin vaikutuksia aivoissa, lievittää vieroitusoireita sekä vähentää tupakanhimoa ja tupakoinnin tuottamaa mielihyvää, joten tämän lääkkeen käyttö lisää onnistumisen mahdollisuutta. Varenikliinin ansiosta tupakointi ei tuota enää samaa hyvänolon tunnetta, koska varenikliini sitoutuu aivoissa samaan paikkaan kuin nikotiini, eikä se pääse kiinnittymään solukalvoille.

On tärkeää huomata, että Champix toimii siten, että se puuttuu nikotiiniriippuvuuden ytimessä oleviin hermosoluihin. Tämä on äärimmäisen tärkeä tiedostaa, jotta voi ymmärtää lääkkeen mahdolliset haittavaikutukset, jotka usein sijaitsevat samoissa alueissa aivoissa. Lisäksi, tietyt lääkkeet ja aineet, kuten alkoholi, vaikuttavat myös näihin alueisiin, joten on erittäin tärkeää välttää psykoaktiivisten aineiden käyttöä Champix-hoidon aikana ja keskustella lääkärin kanssa mahdollisista lääkevalmisteista, jos käytät jotain muuta lääkitystä kuin Champixia.

Yleiset haittavaikutukset

Sivuvaikutus on ei-toivottu reaktio normaaleihin annoksina otettuihin lääkeaineisiin ja usein niitä tutkitaan ja dokumentoidaan kliinisissä tutkimuksissa. Vaikka monet laajalti käytetyt lääkkeet johtavat sivuvaikutuksiin, on erittäin tärkeää, että ne dokumentoidaan huolellisesti, jotta potilaat voivat olla tietoisia niistä ja osaavat reagoida tapauksen mukaisesti.

Champix-hoidon yleisimmin todettu haittavaikutus on pahoinvointi, joka ilmenee noin 30 prosentilla potilaista, jotka ottavat suurempia annoksia ja 16 prosenttia pienistä annoksista ottavista potilaista. Se on kuitenkin usein lievää ja rajattu hoidon ensimmäiselle kaudelle, jonka jälkeen se yleensä pienenee ja katoaa kokonaan. Tästä johtuen pahoinvointi johtaa hoidon lopettamiseen alle 3 prosentilla potilaista ja sitä pidetään siten lievänä Champix-haittavaikutuksena, jolla ei yleensä ole mitään vakavaa seurausta.

Muut Champix-haittavaikutukset, joita pidetään melko lievinä mutta harvinaisempina kuin pahoinvointia, ilmenevät vähintään 1 prosentilla potilaista kliinisissä tutkimuksissa. Näihin kuuluvat päänsärky, ummetus, ripuli, ilmavaivat, ruoansulatushäiriöt ja vatsavaivat. Jotkut kärsivät uneliaisuudesta ja hieman muuttuneesta makuaistista. Kuitenkin useimmilla potilailla on vain muutamia tai ei mitään ylläolevista haittavaikutuksista. Lisäksi ne ovat yleensä melko lieviä ja voivat kadota sen jälkeen, kun potilaan elimistö on tottunut varenikliiniin. Jos nämä oireet ovat kuitenkin voimakkaampia tai eivät lopu kahdessa viikossa, on erittäin suositeltavaa keskustella lääkärin kanssa.

Harvinaiset haittavaikutukset

Allerginen reaktio varekniilille

Champixin vaarallisemmat, mutta silti erittäin harvinaiset haittavaikutukset aiheutuvat yleensä allergisesta reaktiosta varenikliinille. Jos huomaat mahdollisia oireita, on äärimmäisen tärkeää lopettaa lääkitys välittömästi ja ottaa yhteys lääkäriin. Varenikliinin allerginen reaktio ilmenee tavallisesti kasvojen, kurkun, kielen, huulten, ikenien, silmien, kaulan, käsien, käsivarsien, jalkojen, nilkkojen tai alaraajojen turvotuksena, nielemis- tai hengitysvaikeuksina, ihottumana, turvotuksena tai punoituksena, kipuna tai epämukavuutena rinnassa, yhdessä tai molemmissa käsissä, selässä, kaulassa tai leuassa. On erittäin tärkeää, että tutustut kaikkiin varenikliinihoidon allergisiin reaktioihin ennen Champixin aloittamista.

Mielialanvaihtelut

Erittäin harvinaisissa tapauksissa varenikliinista voi seurata odottamaton dopamiinivaikutus, joka voi johtaa mielialan ja käyttäytymisen muutoksiin. Nämä Champix-haittavaikutukset ovat erittäin harvinaisia, mutta jos oireita ilmenee, on ehdottomasti otettava yhteys lääkäriin välittömästi. On myös suositeltavaa ilmoittaa ystävillesi ja perheenjäsenillesi tästä mahdollisuudesta etukäteen, jotta he voivat seurata käyttäytymistä ja kertoa, onko mielenilmauksissa tai tavallisessa käyttäytymisessä huomattavia muutoksia. Vaikkakin hyvin harvinaista, masennus on yksi Champixin sivuvaikutuksista, joka voi ilmetä osalla potilaista. Masennuksen lisäksi jotkut potilaat ilmoittivat vihan mahdolliseksi Champix-sivuvaikutukseksi, vaikkakin harvemmin kuin masennuksen.

Univaikeudet

Toinen Champixin harvinaista haittavaikutuksista ovat unihäiriöt. Potilaat raportoivat yleensä hyvin eläväisistä tai epätavallisista unista ja joskus jopa painajaisista. Epäillään, että tämä voi olla sivuvaikutus, jolla varenikliini reagoi dopamiinin kanssa nikotiinireseptoreiden kautta. Mutta tästä huolimatta Champix-haittavaikutukset, jotka liittyvät unihäiriöihin, rajoittuvat lähes yksinomaan uniin ja yleensä heikentyvät ja häviävät kokonaan hoidon kuluessa. Tavallisempiin haittavaikutuksiin verrattuna, unihäiriöitä pidetään melko lievinä ja ne eivät lähes koskaan johda hoidon lopettamiseen.

Pitkäaikaiset haittavaikutukset

Toistaiseksi pitkäkestoisia Champixin sivuvaikutuksia ei ole luotettavasti tunnistettu, vaikka muutamia viitteitä on siitä, että mielialan vaikutukset voivat ilmetä vielä hoidon lopettamisen jälkeenkin. Hyvin pieni määrä potilaista ilmoitti masennuksen tunteista ja epätavallisista ja elävistä unista viikko Champix-hoidon lopettamisen jälkeen. Lisäksi erään tutkimuksen mukaan Champix-lääkettä käyttäneillä oli 72% mahdollisuus saada sydäninfarkti.1

Varenikliinin vaikutus muiden lääkkeiden kanssa

Varenikliinin ainutlaatuisesta mekanismista johtuen Champixia ei tule yhdistää muihin keskushermoston tai dopamiinin ja serotoniinireseptoreihin vaikuttaviin lääkkeisiin. Suurin osa tämäntyyppisistä lääkkeistä on suunnattu erilaisten mielenterveyssairauksien hoitoon, joten niitä käytettäessä on otettava yhteys lääkäriin ennen Champix-hoidon aloittamista ja varmistaa, että lääkkeet eivät reagoi keskenään, mikä voi aiheuttaa ei-toivottuja sivuvaikutuksia. Samalla tavoin psykoaktiiviset aineet, kuten alkoholi, voivat ragoida Champixin kanssa, mikä voi johtaa erittäin epämiellyttäviin ja mahdollisesti vaarallisiin sivuvaikutuksiin, joten on tärkeää varmistaa, ettei Champix-hoidon aikana käytä muita psykoaktiivisia aineita.

Kannattaako Champix-kuuri sivuvaikutuksista huolimatta?

Champixin menestyneisyys ja tehokkuus eivät tule riskeittä. Kliiniset tutkimukset ovat auttaneet ymmärtämään tämän lääkkeen mahdollisia haittavaikutuksia. Useimmat niistä johtuvat varenikliinin toiminnan mekanismista. Varenikliini vaikuttaa niihin aivojen alueisiin, jotka vastaavat dopamiinin tuotannosta, jotta ne alkaisivat heikentämään riippuvuutta tupakkatuotteista. Nämä samat vaikutukset voivat johtaa melko havaittaviin ja epämiellyttäviin sivuvaikutuksiin. Tavanomaisimmat sivuvaikutukset sisältävät pahoinvointia, vatsavaivoja ja ummetusta, jotka ovat yleensä lieviä ja väliaikaisia, joten vaikka ne näkyisivätkin, oireet vähenevät ja vähitellen häviävät kokonaan.

Harvemmat Champixin sivuvaikutukset, jotka ilmenevät vain murto-osalla testikokeissa olevista potilaista, liittyvät entistäkin läheisemmin varenikliinin vaikutuksesta dopamiiniin ja voivat johtaa melko vakaviin oireisiin, mukaan lukien mielialan ja käyttäytymisen muutoksiin ja jopa masennukseen. Joten ennen Champix-hoidon aloittamista on välttämätöntä kuulla lääkärin mielipide. Potilaan on myös tärkeää kertoa mahdollisista aikaisemmista sairauksista tai nykyisistä lääkkeistä, jotka saattavat vaikuttaa haittavaikutuksien ilmenemiseen. Jos Champix-hoito aloitetaan, kannattaa ottaa selvää mahdollisista ei-toivotuista oireista, jotta ne voi havaita mahdollisimman pian. Tällöin on parasta ottaa välittömästi yhteyttä lääkäriin ja neuvotella hoidon jatkamisesta tai lopettamisesta.

Lähteet:

  1. Tupakkalääke lisää sydäninfarktin riskiä – Yle