Champix (vareniclin) är rankad som en av de mest effektiva läkemedlen för att hjälpa dig att  sluta röka, med en extremt hög framgångsgrad bevisad i kliniska prövningar.

Champix rekommenderas ofta av läkare i hela Europa och ligger i framkant jämfört med andra hjälpmedel för att sluta röka. Men innan du konsulterar din läkare om eventuell behandling med Champix finns det många viktiga saker du behöver känna till om denna sluta röka-tablett.

Information på den här sidan:

Hur kan Champix hjälpa mig att sluta röka?

Champix är ett tillförlitligt, kliniskt testat, receptbelagt piller med extremt hög effektivitet enligt många studier och är producerat och tillverkat av Pfizer. Det påstås fyrdubbla chanserna att sluta röka för gott.

Champix tabletter används under en 12 veckor lång behandlingsperiod för att minska både abstinensen från nikotinet och de efterföljande begären genom att minska effekten av nikotinet i hjärnan och stimulerar svagt nikotinreceptorerna. På så sätt förbättrar Champix-tabletterna avsevärt oddsen för att framgångsrikt sluta röka genom att samtidigt eliminera den kick som patienter brukar få från att röka en cigarett och stimulera hjärnreceptorer tillräckligt för att lindra obehagen av att inte få sin nikotinkick.

Dubbel effekt

Enligt många studier om nikotinberoende som har genomförts i både fysiologi och psykologi så är de flesta experter överens om att det, när det gäller cigaretter, finns två olika aspekter av vanan. Å ena sidan finns det en fysiologisk vana att få tillskott av nikotin in i kroppen, som härrör från ämnets starkt beroendeframkallande natur, medan det å andra sidan finns en psykisk vana – behovet av att hålla något i dina händer eller mellan dina läppar.

De flesta sluta röka-metoderna fokuserar på den ena eller den andra aspekten – man kan nämna elektroniska cigaretter utan nikotin som syftar till att tillfredsställa vana att röka, medan nikotinbehandlingen eliminerar behovet genom att tillhandahålla en nikotinfix med något annat metod – via nikotinplåster eller tuggummi. Champix sticker ut genom att låta patienten att behandla båda behoven på en gång.

Konkurrens om nikotinreceptorerna

Genom att svagt stimulera nikotinreceptorerna i hjärnan med ett annat ämne än nikotin – den aktiva ingrediensen vareniklin – bidrar detta till att minska och slutligen eliminera nikotinberoendet. Samtidigt inhiberar de delvis samma receptorer genom att bindas till dem, så att rökning av tobak inte kommer att ge patienten samma välbekanta och trevlig känsla – tvärtom kommer den att tjäna till att ytterligare förstärka tobakens lukt och smak och därmed göra själva vanan att andas in rök eller hålla en cigarett obehaglig. På så sätt hjälper Champix-tabletter att behålla viljestyrkan som behövs för att sluta röka och ta itu med både de fysiologiska och psykologiska sidorna av nikotinberoendet.

Vareniclin: Champixs effekt

Champix tabletter fungerar genom att lindra abstinensen och de begär som upplevs av rökare som försöker sluta. Champix använder sig av vareniklin, dess aktiva ingrediens som är en så kallat nikotinreceptor partiell agonist, vilket innebär att den stimulerar nikotinreceptorer i hjärnan genom att bindas till dem och därigenom konkurrera med nikotin för receptorbeläggningen. Vad detta innebär är att vareniclin både minskar abstinenssymptom och förhindrar nikotinmolekyler att binda till dessa receptorer, vilket resulterar i att behaget av tobaksprodukter minskas.

Hur doseras Vareniclin?

Doserna och mängderna av Champix-tabletter kan variera beroende på hur mycker du röker, din livsstil och hälsa. Dessa faktorer bör noggrant övervägas av din läkare innan du bestämmer dig för doseringen. Champix tabletter kommer i tabletter om 0,5 mg och 1 mg, så dessa doser används oftast.

Börja med den mindre dosen, och öka sedan dosen allt eftersom behandlingen fortskrider. Vanligtvis börjar patienten med en tablett om 0,5 mg tablett om dagen, sedan öka den till två och därefter till två 1 mg tabletter om dagen, vilket är samma dos som vanligtvis ordineras av läkare vid långvarig behandling. Medan dessa doser är de vanligaste och ordineras för de allra flesta patienter kan din läkare rekommendera vissa justeringar av detta behandlingsschema i överensstämmelse med ovan nämnda faktorer.

Är Champix rätt medicin för mig?

Champix kan användas av alla som är 18 år eller äldre och inte är allergiska mot vareniklin, den aktiva substansen i Champix-tabletter. Det finns dock ytterligare några omständigheter som kräver att du konsulterar din läkare om säkerheten vid användning av Champix och du får istället få en rekommendation för några av de alternativa behandlingarna. Det är inte rekommenderat att använda Champix om du har en historia av psykologiska problem eller psykiska sjukdomar såsom depression eller tillstånd som epilepsi eller nedsatt njurfunktion. Champix ska inte användas under graviditet eller om du ammar.

Få hjälp av din läkare

Det är värt att nämna att kombinera Champix tabletter med annan avvänjningsterapi inte rekommenderas eftersom det kan orsaka negativa effekter och minska chanserna för att du lyckas sluta röka. Det har dokumenterats att Champix kan interagera med andra läkemedel som du kanske använder. Om du är osäker, kontakta din läkare innan du börjar behandlingen. Champix tabletter ska aldrig blandas med alkohol eftersom de kan överdriva effekterna av alkohol och öka risken för beteendemässiga förändringar eller att utveckla humörsjukdomar.

Med detta i åtanke är det mycket viktigt att rådgöra med din läkare om möjligheten att påbörja en Champix-behandling, så att alla dessa faktorer utvärderas för dig personligen. Historien om tidigare sjukdomstillstånd, nuvarande rökvanor och andra läkemedel du kan ta kan alla spela en roll för att bestämma om Champix är rätt hjälpmedel för dig. Om du vill köpa Champix online, var noga med att välja de webbplatser som låter dig samråda med en certifierad läkare online, en läkare som kan fatta ett slutlgiltigt beslut om din eventuella Champix-behandling och utfärda recept.

Orsakar Champix biverkningar?

Som med de flesta mediciner på marknaden idag har vissa biverkningar dokumenterats under kliniska prövningar för Champix. Även om personer som använder behandlingen normalt upplever några få biverkningar så har symtom såsom  illamående, huvudvärk, diarré, flatulens och matsmältningsbesvär uppstått i ett begränsat antal fall. I mycket sällsynta fall kan denna receptbelagda behandling orsaka;

  • beteendemässiga förändringar, inklusive symptom på depression eller andra humörförändringar,
  • dålig koncentration,
  • ökad eller minskad aptit.

Om du upplever några biverkningar, var noga med att kontakta din läkare så snart som möjligt så att denna kan överväga säkerheten vid fortsatt behandling och eventuellt rekommendera användning av andra sluta-röka-tabletter eller andra metoder.

Det är dock värt att nämna att om biverkningar uppstår gör de det under de första veckorna av behandlingen och nästan aldrig senare. Några av de ovan nämnda biverkningarna kan vara ganska milda, men om de börjar orsaka betydande obehag är det mycket lämpligt att sluta ta medicinen och kontakta din läkare omedelbart. Innan behandlingen påbörjas, var noga med att läsa igenom patientens bipacksedel och bli bekant med alla möjliga Champix-biverkningar och läkemedelsinteraktioner.

Är det säkert att köpa Champix online?

Fastän det finns flera webbplatser där man enkelt kan beställa denna sluta-röka-tablett rekommenderas det fortfarande att du talar med en läkare innan du beställer från de webbplatser som erbjuder dig att köpa Champix online, eller att först ha pratat med en licensierade läkare via webbformulär eller en app.

Idag är det många som använder sig av webbplatser som erbjuder en online-konsultation med en ackrediterad och kvalificerad läkare som kan bestämma om Champix är lämpligt för en. Det är värt att notera att receptet inte bara är en formalitet. Det är mycket viktigt att du och din läkare är säkra på att det inte finns något tidigare tillstånd som kan påverkas av behandling med vareniklin och om du för närvarande tar några andra läkemedel är det av stor betydelse att läkaren är informerad om detta faktum så att han kan varna dig för eventuella interaktioner.

Så det är möjligt att köpa Champix online, men det är fortfarande tillrådligt att du är informerad om dess aktiva substans och dess verkningsmekanism och att ditt recept är utfärdat av en kvalificerad läkare som noga övervägt olika omständigheter och faktorer som kan har en negativ inverkan på din behandling eller hälsa i allmänhet.

Var kan jag köpa Champix i Sverige?

Om du vill köpa Champix i Sverige kan du välja en av de många onlineklinikerna, vilket är det snabbaste och lättaste alternativet eftersom de vanligtvis ger gratis leverans som inte tar mer än en dag eller två i de flesta fall. Om att handla på nätet inte är ett alternativ för dig, oavsett orsak, kan du enkelt få Champix via den traditionella rutten – besök din läkare för att få recept. Champix bör vara allmänt tillgängligt i de flesta apotek i Sverige.

Pris och högkostnadsskydd

Om du är baserad i Sverige kan du också få Champix subventionerat, om du får det i kombination med samtalsstöd och uppföljning. Att tala med din läkare är dessutom rekommenderat för denna anledning, så att du även kan få ett socialt skyddsnät att sluta röka.

Som ett receptbelagd läkemedel som tillverkats av ett av de mest framgångsrika läkemedelsbolagen har Champix en relativt snällt och stabilt prisklass på, beroende på behandlingslängd och intensitet, mellan 30-1300kr.