Champix er et legemiddel som inneholder Vareniklin som enkelt kan hjelpe deg til å bli røyk- eller snusfri innen 12 uker. Kliniske studier viser faktisk at hele 44% ble røykfri med dette legemidlet etter 12 uker. 1

Informasjon på denne siden

Hvordan virker champix

Champix er et legemiddel som kan hjelpe deg med å slutte og røyke. Champix inneholder det akive virkestoffet varenicilin og fungerer enkelt sagt ved at det blokkerer effekten av nikotin i kroppen. Nikotin har en sterk påvirkning på nervesystemet og hjernen. Det kan gi en gledesfølelse og en følelse av avslapning.

Dette skjer fordi stoffet etterligner et naturlig signalstoff i kroppen som kalles acetylocin, som er ansvarlig for blant annet kommunikasjon mellom nerveceller. Nikotin går inn og tar plassen til på reseptorene, og over tid så vil kroppen utviklet et ønske om få nikotin. Når man slutter å røyke opplever dermed kroppen en mangel.

Champix virker ved at den imiterer effekten nikotin har på reseptorene i hjernen,.Dette vil da kunne hjelpe mot abstinensene man kan få når man slutter og røyker, og reduserer også røykegleden. Champix hjelper dermed på to måter, den:

 • Reduserer selve røykesuget
 • Reduserer godfølelsen som nikotininntak gir

Forskning viser at å ta Champix i 12 uker kan signifikant øke sjansen for at du klarer å slutte med røyk sammenlignet med å bare kutte den på dagen eller placeboeffekten.

Hvorfor velge Champix?

Det er ikke noen hemmelighet at det ikke er sunt å bruke tobakk. Selv om man alltid får høre om farene så kan det være vanskelig å legge fra seg røykpakka en gang for alle. Det krever mer enn alminnelig viljestyrke å bare kutte ut. Dette har mange årsaker, men spesielt er det abstinenssymptomene samt mange av de rutinene man har bygget rundt sigarettpausene som gjør det ekstra vanskelig.

Kommer du deg igjennom de verste abstinensene i starten av perioden så er du på god vei mot et sunnere liv. Champix er laget for å hjelpe deg gjennom den første tiden ved å motvirke abstinenser og røyketrang slik at det blir lettere å slutte.

Hvilke bivirkninger kan man få av Champix?

Som med alle andre legemidler kommer bruken av Champix med noen bivirkninger. Det er viktig å være oppmerksom på disse innen man går i gang med behandlingen. En av grunnen til at man får bivirkninger er at Champix er et reseptbelagt legemiddel som skal godkjennes av en lege før behandlingen kan starte. Det betyr at legen vurderer om du behandlingen er egnet for deg.

Meget vanlige bivirkningen som forekommer hos mer enn 10% er blant annet:

 • Kvalme
 • Forkjølelsessymptomer
 • Hodepine
 • Søvnløshet
 • Unormale drømmer

Bivirkningen som forekommer hos 1-10% er blant annet:

 • Nedsatt appetitt
 • Tretthet
 • Vektøkning
 • Fordøyelsesbesvær
 • Svimmelhet
 • Muskelsmerter

Utover dette kan det i sjeldne tilfeller forekomme mer alvorlige bivirkninger. Det er derfor viktig å snakke med legen før du starter behandlingen for røykeslutt med champjx, og å lese pakningsvedlegget nøye og grundig.

Hvordan bruker man Champix?

Har du sammen med din lege bestemt deg bestemt deg for å prøve Champix så er det viktig at du tar pillene som foreskrevet at legen eller som pakningsvedlegget viser. Behandlingen er enkel å ta da det kun er snakk om inntak av piller.

Med mindre legen eller pakningsvedlegget sier noe annet, brukes pillene slik:

 • Dag 1-3: 0,5 mg en gang i døgnet
 • Dag 4-7: 0,5 mg to ganger i døgnet
 • Fra dag 8: 1 mg to ganger i døgnet

Siden behandlingen både hjelper med å redusere absitnenssymptomer og og å minske nytelse ved tobakksrøyking så er det smart å starte behandlingen en til to uker før man slutter. Den samlede behandlingstiden er er 12 uker. Hvis man har bruk for ekstra støtte i perioden kan behandlingen i samråd med lege forelenges med 12 uker med 1 mg to ganger i døgnet. 2

Hvem passer pillene mot røykestopp for?

Behandlingen passer for røykere og snusbrukere som har et ønske om å slutte, men som ikke har lyktes ved egen hjelp eller med ikke-medisinske midler. Dette er et reseptpliktig produkt som skal godkjennes av lege. Dette skyldes blant annet at det kan forekomme bivirkninger som tidligere beskrevet.

Utover det er det enkelte som piller mot røykestopp ikke egner seg for. Dette gjelder blant annet nyrepasienter, personer med hjerte- og karsykdommer eller personer som har tendens til å få kramper. Produktet frarådes også gravide og ammende. Man skal dessuten være oppmerksom på at Champix kan øke effekten av alkohol.

Hvis du tidligere har brukt Champix uten å lykkes og vil forsøke igjen, bør du la det gå minst seks måneder mellom forsøkene. Har du glemt en dose champix så bør du ta den straks du kommer på det. Hvis du glemmer den i en lengre periode, for eksempel flere dager, bør du kontakte lege for å høre hvordan du bør gå frem.

Tips for hvordan lykkes

Selv om Champix kan gjøre prosessen lettere ved å avhjelpe abstinenssymptomer så gjør ikke behandlingen jobben alene. Det er viktig å stadig holde motivasjonen oppe for å lykkes.

For å lykkes med å slutte og røyke – med eller uten Champix – så kan du gjøre følgende øvelser før du starter.

Øvelser for å lykkes med røykeslutt

Øvelse 1:
Lukk øynene og forestill deg at har fullført prosessen og at du er røykfri.

 • Hvordan har du det fysisk nå du er en ikke-røyker? Kanskje du føler deg friskere, sunnere og gladere?
 • Hva tenker du om deg selv? Kanskje du er stolt av deg selv?
 • Hva vil deg være mulig for deg å gjøre nå som ikke-røyker? Kanskje du kan spare opp til en ferie. Eller begynne med en ny hobby? Vil det gi en frihetsfølelse å være ikke-røyker?

Øvelse 2:

 • Lag en liste som inneholder alle fordelene du vil oppnå når du er røykfri. Det kan være alt fra å spare penger til å leve et sunnere liv. Lag en listen og heng den opp på kjøleskapet eller at annet sted hvor du ser den ofte.

Øvelse 3:

 • Beskriv for deg selv hvordan livet ditt ser ut om fem år hvis du ikke slutter å røyke. Vil du kunne leve livet slik du ønsket det?
 • Etterpå beskriver du hvordan ditt liv vil se ut om fem år hvis du slutter å røyke nå

Øvelse 4:

 • Hva er den aller viktigste grunnen til at du vil bli røykfri? Skriv setningen ned på telefonen din eller i en kalender du bruker og si den høyt til deg selv hver dag.

Hvis du går tom for motivasjon i løpet av prosessen så gjentar du øvelsene. Motivasjon er som å dusje, det fungerer best hvis du gjør det ofte.

Med motivasjonen på topp og Champix som støtte har du gode muligheter til å gjøre et røykfritt liv til en realitet.

Når begynner Champix å virke

Mange lurer på hvor fort Champix begynner å virke. Den kjemiske påvirkningen på hjernen vil starte i løpet av få dager, men som beskrevet tidligere i artikkelen kan det være fordelaktig å begynne å ta Champix før du slutter å røyke. Det er også viktig å tenkte på at det er et element av psykologi her. Champix vil redusere gleden fra røyk og redusere bivirkninger, men man må fortsatt ønske å slutte og røyke og se på Champix som en støtte og ikke noe som skal ta valget om å slutte for deg.

Kan man kjøpe Champix uten resept på nett?

Nei, man må gå igjennom lege. Det finnes likevel online tjenester hvor du kan gjennomføre en nettkonsultasjon og få resept på Champix uten å måtte oppsøke fastlegen din personlig.

Pris på Champix

Champix kan i utgangspunktet virke dyrt men dette er en kostnad du tar en gang for helsen din, se på det som en investering – og sammenlign det med hva et daglig forbruk av røyk og snus koster deg.

Prisen på Champix justeres annenhver uke og kan variere fra apotek til apotek. Du kan gå til felleskatalogen.no for å sjekke prisen på legemiddelet. I tillegg er det viktig å huske at i tillegg til prisen for Champix så kommer også kostnaden ved legekonsultasjonen.

Champix startpakke

En Champix startpakke er for de første ukene og er en bra måte å komme i gang med Champix på. For å fullføre de tolv ukene må du likevel kjøpe til en tilleggspakke, noe du kan gjøre med en gang eller etter at du har kommet i gang med startpakken med Champix.

Vanlige spørsmål og svar rundt Champix

Fungerer Champix mot snus?

Ja, Champix fungerer også mot snus da den påvirker både gleden med og virkemåten til nikotin.

Kan Champix gi vektøkning?

Vektøkning er rappotert som en mulig bivirkning av Champix, så ja det kan den. Man må imidlertid huske at vektøkning likevel handler mest om kalorier inn og kalorier ut i form av mat og aktivitet. Selv om Champix i seg selv kan bidra til noe vektøkning, er det ofte kostholdsendringer som følge av røykeslutt som kan gjøre at man legger på seg om man ikke er bevisst på kostholdet.

Kan man drikke alkohol når man bruker Champix?

Champix og alkohol er ikke rappotert som direkte farlig, men det anbefales forsiktighet da Champix kan øke påvirke hvor sterkt beruset man blir.

Kan man bruke Champix når man er gravid?

Det anbefales ikke å bruke Champix når man er gravid, man bør oppsøke lege for å eventuelt diskutere den muligheten.

Hva er forskjellen på Champix og Zyban?

Champix og Zyban er begge piller for å slutte med røyk. De har litt forskjellige virkestoffer og virkemåter. Zyban har virkestoffet bupropion mens Champix har varenicilin.

Kilder:

 1. Varenicline versus Bupropion – Am J Health Behav 2008
 2. Pakningsvedlegg – Felleskatalogen