Candida eller andra svampinfektioner kan uppstå i munnen och går under namnet muntorsk eller oral muninfektion. Många människor bär på candida i munnen, men det är endast när det stör balansen i ens mun som det uppstår ett tillstånd som man märker av och som ger symptom. När en infektion dyker upp kan de se olika ut beroende på vilken svamp som orsakar den, men alltsom oftast får man vita eller gulaktiga fläckar i svalget, gommen eller tungan.

Information på den här sidan:

Infektionen orsakas av ett förvärrat tillstånd i den naturligt förekommande svampfloran som finns i munnen. Vissa ser muntorsk snarare som ett skifte av balansen i den naturliga miljön i munnen snarare än en vanlig infektion. Anledningen till att endast vissa personer får sitt tillstånd förvärrat är att inte alla former av candida har kapacitet att fastna vid munnens slemhinna.

Vad är muntorsk (svampinfektion i munnen)?

Symptom på svampinfektion i munnen är:

 • Vita fläckar som liknar filmjölk eller keso i munhålan (tunga, kindernas insida, tandköttet, tonsillerna)
 • Lätt blödning när man torkar av fläckarna
 • De påverkade fläckarna är ömma
 • Svårigheter med att svälja
 • Metallisk, bitter eller annars annorlunda smak i munnen

De skadade områdena ger oftast ingen smärta eller annat obehag, men en lätt brännande känsla kan ibland upplevas. Ett annat tydligt tecken är att man kan ha metallisk, salt eller bitter smak i munnen. I vissa fall kan man har svårt att svälja eller få hes röst. Candida kan också ge vissa andra problem, såsom inflammation i mungiporna och tandköttet, men för det mesta kommer man inte att uppleva några symptom förutom såren.

Tillståndet kan vara både kroniskt och temporärt, beroende på dess orsak. Det sitter på slemhinnan i munnen, men de olika formerna av infektioner kan ha olika karaktäristika, så låt oss titta närmre på de vanligaste sorterna.

Pseudomembran candidiasis

Den här formen av candida kan identifieras genom ett lager av vita eller gula fläckar. Fläckarna kan torkas bort och avslöjar rött och ibland blödande vävnad. Detta anses vara den vanligaste formen av muntorsk och står för ungefär 35% av alla fall av tillståndet.

Erytematös candidiasis

Den erytematösa formen av svampinfektioner manifesteras som röda och skadade sår. Om det uppstår på tungan kan det lämna släta ytor där papillerna (den sträva texturen på tungan) är försvunna. Detta är kopplat till användandet av steroidinhalatorer, kortikosteroider, antibiotika, eller tandproteser.

Hyperplastisk candidiasis

Den här formen av candida är karaktäriserad av vit plack på slemhinnan som inte kan torkas av och såren kan vara skrovliga eller ojämna. Den här formen är inte vanligt förekommande och när det uppstår är det ofta kroniskt. Det här tillståndet är ofta svårt att skilja från leukoplaki.

Barn, vuxna och sjuka: Vem kan påverkas?

Candida kan påverka vem som helst, men det är vissa gruppen som är mer mottagliga än andra. Så kan vara faller om den påverkade personen:

 • Tar antibiotika
 • Tar immunsuppresanta mediciner eller har en sjukdom som kompromissar immunförsvaret
 • Använder topiska kortikosteroider eller aerosol
 • Har en diet hög på kolhydrater
 • Använder tandprotes
 • Har en torr mun
 • Röker
 • Har diabetes

Den vanligaste åldersgruppen som påverkas är spädbarn. När kroppens naturliga försvar är nedsatt ökar risken för att få det här tillståndet, så det är vanligare hos unga, sjuka och äldre.

Candida kan spridas från person till person, till exempel genom sexuell kontakt.

Diagnos

Många gånger kan candida diagnostiseras genom dess utseende, men i vissa fall kan fler tester behövas såsom svabbtester, oral sköljning eller smältprov. I vissa situationer kan du behöva testas för underliggande tillstånd, då de candida-specifika testerna kan ackompanjeras med blodprov.

Behandling

Behandlingen av candida är baserat på antifungala mediciner i olika former, till exempel flukonazol. Efter att behandlingen har påbörjats tar det vanligtvis några veckor för svampen att försvinna. Om du har sår kan det i vissa svårare fall behövas operation om medicineringen inte fungerar.

Det finns vissa saker du kan göra för att förebygga att du får infektionen igen genom att borsta tänderna ofta och att använda antimicrobiala munskölj eller skölja med saltvatten. Det är viktigt att du behandlar din candida så snart du upptäcker det, då det kan spridas till andra delar av kroppen. Det tros att de flesta fall av candida är helt ofarliga, men vissa förvärrade fall har sjukdomen visat sig ge dödligt utfall.

Behandling vid underliggande orsaker

Om orsaken till din muntorsk är lågt immunförsvar så kan komma att få behandling för just det här tillståndet för att motverka nya infektioner. Om du har ett nedsatt immunförsvar, såsom om du skulle lida av HIV/AIDS eller har genomgått kemoterapi, så finns det medicin som behandlar hela ens system som hjälper att motverka fler infektioner.

Om kortikosteroider eller antibiotika är anledningen till att du har ett utbrott av muntorsk är det inte alltid idealiskt att avsluta behandlingen, men i vissa fall är det möjligt. Om du har använt en inhaler kan du se till att tvätta din mun efter användning för att förhindra svampinfektion i munnen.