Det finns ett antal bantningspiller tillgängliga på marknaden, om du har fått ett giltigt recept av en läkare. På grund av detta kanske man kan gissa att inte alla är lämpliga för viktminskningspreparat. Dessa läkemedel kan hjälpa en att optimisera sina viktminskningsansträningar när de används tillsammand med en diet och en träningsrutin, men de kan endast skrivas ut till personer som:

 • Har ett BMI på 27 eller mer
 • Är äldre än 18
 • Inte har en medicinsk historia med vissa sjukdomar
 • Inte för närvarande tar vissa andra mediciner

Information på den här sidan:

Viktminskning i Sverige

I Sverige finns det ett antal medicinska sammansättningar för att gå ner i vikt, varav den störtsa är Orlistat. Orlistat är en aktiv ingrediens som kan hittas i preparatet Xenical. I vissa länder kan man också få en mindre potent version receptfritt, Alli, men det är för närvarande inte tillgängligt i i Sverige.

Dessa preparat fungerar genom att hindra fett att absorberas i magen, vilket kan dra ner fettupptaget med så mycket som en tredjedel. Resten av fettet förs ut tillsammans med avföringen.

Vem kan köpa Orlistat-baserade mediciner?

Då Orlistat-baserade viktminskningstabletter endast är tillgängliga via recept så kan inte alla använda dem. Det finns vissa kriterier som behöver mötas innan läkaren kan ordinera någon av medicinerna. En av de vanligaste indikatorerna för om en person är lämplig för viktminskningsbehandling är kroppsmasseindex, mer känt under förkortningen BMI. BMI är ett nummer som kalkyleras genom en viss formula som använder vikt och längd som variabler. Du kan läsa mer om det här

Vanligtvis är det patienter so har ett BMI på 30 eller högrem alltså någon som lider av fetma, som kan få hjälp med viktnedgång via mediciner, men ibland kan människor som har BMI 27 eller högre och samtidigt lider risk att få komplikationer av sin vikt (så som hypertoni, högt kolesterol, eller diabetes) få medicinen.

Utöver detta är mediciner så som Xenical eller generisk Orlistat ordinerat endast till de patienter som går in för att gå ner i vikt, då dessa på intet sätt är någon ”magiskt piller” som kommer att smälta bort extra kilon. Tvärt om behöver man ha en hälsosam diet och en ordentlig träningsrutin för att få de här medicinerna. Läkaren kommer troligen att hjälpa dig med att planera dessa livsstilsförändringar och deras implemention.

De första tre månaderna för din viktnedgång anses ofta vara de allra viktigare. Under den här perioden kommer din läkare troligen att övervaka dina framsteg och föreslå eventuella förändringar om så behövs. Under den här perioden kommer den önskade viktnegången vara ungefär 5% av din totala vikt. Beroende på hur nära du kommer det här målet kan läkaren bestämma förändringar i programmet eller till och med avbryta behandlingen.

Kan jag säkert använda de här medicinerna?

Som ovan nämnt så är viktminskningspiller inte användas på ett säkert sätt av vem som helst, så det kan vara så att du inte är lämplig för den här sortens behandling. Du bör inte påbörja den här behandlingen om:

 • Ditt BMI är under 25
 • Är gravid
 • Om du ammar, då spår av medicinen kan föras vidare med mjölken
 • Är under 18 år
 • Lider av kronisk absortionsstörning eller gallstas
 • Har njursjukdom, men ibland kan man få behandling under strikt övervakning
 • Får en allergisk reaktion till läkemedlet. Då bör du avbryta behandlingen direkt och undvika dessa mediciner i framtiden

Oönskade interaktioner med viktminskningsmediciner

Det har bevisats att viktminskningsmediciner kan interagera med andra mediciner som kanske tar samtidigt, vilket kan minska deras effektivitet. Såklart kommer du ock din läkare att utvärdera dessa risker tillsammans, så det är viktigt att du berättar om alla behandlingar, mediciner eller tillskott som du tar för tillfället, oavsett om dessa är receptbelagda eller receptfria.

Det är viktigt att notera att diarré är ett relativ vanlig biverkning av orlistat-baserade viktminskningspiller – en biverkning som kan påverka verkningen av p-piller. Om du använder p-piller som preventivmedel men också planerar att påbörja en viktminskningsbehandling bör du överväga att byta till annat preventivmedel, helst sådana som använder barriärer som metod.