Ett av de vanligaste sätten att beskriva en kroppsstorlek i förhållande till övervikt är att använda sig utav BMI-index. BMI, som kommer från det engelska ordet Body Mass Index, räknar genom att använda dig utav din längd samt vikt ut om du är underviktig, normalviktig, överviktig eller lider av fetma. Body Mass Index utvecklades redan 1832 av en belgisk matematiker och statistiker vid namn Adolphe Quetelet, som ursprungligen gav namnet Quetelet index till räknematrisen. Indexet var emellertid inte etablerat förrän efter andra världskriget, när förhållandet mellan fetma och hjärtsjukdom grundligt forskades på. Det noterades att Quetelet index, som hade utvecklats över hundra år tidigare, var bäst för att beskriva en hälsosam vikt. 1972 omnämndes den amerikanska nutritionisten Ancel Keys index och blev sedan body mass index, BMI förkortat.1

BMI beräknas på en enkel formel. Formeln är vikten i kg dividerad med höjden x höjd i meter. Så, om en person är 180 cm lång och väger 80 kg, är beräkningen: 80 / (1.8×1.8). Denna figur ger: 24.7. Den här personens BMI är därför 24,7.

I det här fallet betyder det att personen är normalviktig eftersom hans kroppsindex är i det normala viktintervallet 18,5 till 24,9. Det vill säga, om den här personen går upp mer i vikt kommer han troligtvis hamna i kategorin överviktig. Det är viktigt att poängtera att i detta fallet när ordet normalviktig används så menas det i förhållande till BMI-skalan. Du kan se tabellen över de olika BMI-värdena nedan och vad det betyder.

Information på den här sidan

BMI-tabell för män och kvinnor

Räkna ut BMI:

<16 Du är starkt underviktig
16.00 til 16.99 Du är måttligt underviktig
17.00 til 18.49 Du är möjligtvis underviktig
18.50 til 24.99 Du är normalviktig
25.00 til 27.49 Du är möjligtvis överviktig
27.50 til 29.99 Du är måttligt överviktig
30 til 34.99 Du är starkt överviktig
>35.00 Du lider av fetma

Vad används BMI till?

Tabellen ger inte en fullständig bild av huruvida en person är överviktig eller inte. Till exempel kommer de flesta kroppsbyggare att vara i kategorin ”överviktig” eftersom muskler väger mycket mer än fett. Det betyder inte att personen är överviktig, utan troligtvis att hans muskler väger mer än fettet. Därför är detta en relativt osäker metod, men den fungerar i de flesta fall.

Resultatet säger inget om huruvida en person är frisk eller ohälsosam. Det finns ett antal riskfaktorer att vara överviktiga. Bland annat ökar risken för typ 2-diabetes, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom och förhöjt kolesterol. En underviktig person kan dock också vara ohälsosam. Detta kan bero på brist på näring så att de inte får de näringsämnen och vitaminer som kroppen behöver.

BMI-indexet kan dock säga något om huruvida din vikt är så mycket som den ska eller om du är mycket överviktig eller underviktig. Du kan alltså få en aning om allt är okej eller om du bör vidta åtgärder. Om du är i antingen den mycket låga eller den mycket höga kategorin, kan det vara en bra idé att prata med en läkare om du ska ändra din kost eller träningsvanor för att få en mer balanserad kropp.

Det är viktigt att påpeka att denna tabell inte är lämplig för att bedöma barnens vikt. Det är endast för vuxna.2

Xenical viktnedgångspiller som hjälp

Om du är i kategorin över 30 i BMI, kan du om du anses lämplig få ett recept utskrivet från en läkare för Xenical, det enda godkända läkemedlet fö viktnedgång. Detta är en behandling som kan hjälpa dig att gå ner i vikt. Det verkar genom att hämma lite av intestinalt fettabsorption, så fettet istället kommer ut genom avföringen. Det är inte en behandling för personer som är i det normala området BMI, men endast för överviktiga eller människor som lider av fetma. Det är även viktigt att poängtera att du måste ändra kost och träningsvanor när du är under behandling med Xenical.

Källor:

  1. Råd och information om motion – 1177 Vårdguiden
  2. Rörelse är livsviktigt – 1177 Vårdguiden