Ropinirol är ett läkemedel tillgängligt i tablettformen som vanligen används för behandling av restless leg syndome (RLS), eller Willis-Ekbom’s disease (WED). Ropiniole Teva utvecklas och produceras för den svenska marknaden av läkemedelsföretaget med samma namn som medicinen, Teva. Denna medicin innehåller den aktiva ingrediensen  ropinirol vilket klassificerar den som en dopaminagonist, också kallat dopaminförstärkare. På liknande sätt som andra RLS-läkemedel ordineras Ropinirol vanligen i en låg dos som sedan gradvis ökas varje vecka tills din läkare är övertygad om att den optimala dosen för att hantera ditt tillstånd har uppnåtts.

Information på den här sidan:

Vad är Willis-Ekboms disease?

Restless legs syndrome eller Willis-Ekboms disease är ett paraplybegrepp som anger ett kluster av symtom som kan orsakas av ett antal olika medicinska tillstånd. För vissa orsakas det av njursjukdomar, anemi eller järnbrist, medan det för andra inte direkt finns någon bakomliggande orsak, vilket bidrar till klassificeringen av RLS som ett neurologisk tillstånd. I båda fallen hänvisar denna term till en obekväm känsla i benen eller armarna som ger ett överväldigande behov av att börja röra på lemmarna. Symptomen uppstår ofta när man vilar.1

Hur farligt är RLS?

WED är inte ett allvarligt eller farligt tillstånd, men om det lämnas obehandlat kan det förvärras och vara störande för ens vardagliga aktiviteter. Att leva med RLS kan påverka ens livskvalitet på grund av att det lätt kan störa ens sömn i svårare fall.

Hur behandlar Ropinirol RLS?

De flesta av de som berörs av RLS behöver inte medicinsk behandling. Lättare fall kan faktiskt förbättras genom livsstilsförändringar såsom att sluta röka, hålla en god sömnhygien eller att hitta sätt att hantera stress. Lättare aktiviteter som tai chi, promenader, yoga eller massage har visat sig vara hjälpsamma. Detta gäller dock endast de mildare fallen av RLS och de fall som inte orsakas av ett underliggande medicinskt tillstånd.

Om du drabbas av en mer allvarlig form av WED är det bästa alternativet för dig dopaminagonister såsom Ropinirole Teva. Tyvärr kan inte ens dessa läkemedel bota tillståndet, utan fokuserar istället på att behandla symptomen och att hålla tillståndet under kontroll. Ropinirol ordineras vanligtvis till patienter som drabbas av mer allvarliga fall av RLS. Ropinirol-tabletterna frisätter doser av rotigotin, den aktiva ingrediensen, vilket i sin tur stimulerar dopamin-signaleringen i hjärnan. Fastän det exakta förhållandet mellan dopaminnivåer och RLS inte är fullständigt förstått verkar studier bekräfta att ökad nivå av dopamin-signalering är framgångsrikt för att minska intensiteten av symtomen vid RLS.

Kan jag köpa Ropinirole online i Sverige?

Ja, det är möjligt att köpa Ropinirole online i Sverige, men det finns två viktiga saker som du bör tänka på. För det första är Ropinirole en receptbelagd medicin och kan därför endast erhållas med ett giltigt recept utfärdat av en certifierad läkare. Fastän det är möjligt att få tag på många olika recept utan att lämna hemmets ro, kan det vara något svårare när det gäller Ropinirol.

Det är så att WED ofta är ett symptom på ett underliggande medicinskt tillstånd, varav några kan behöva medicinsk tillsyn. Så doktorn kommer vanligtvis att försöka att utesluta andra tillstånd vilket inte går att göra utan att ta prover och göra undersökningar i person. Det är därför lättare att köpa Ropinirole online om man redan har ett recept och vill förnya det.

Hur tar man Ropinirol?

 • Ta alltid exakt enligt instruktionerna du får från din läkare och i enlighet med riktlinjerna i den officiella patientinformationen
 • Det finns ingen fast dos för alla patienter – läkaren kommer att ordinera dig en mycket låg dos och gradvis öka den varje vecka tills den optimala dosen för just dig är uppnådd
 • Ta tabletterna hela utan att tugga eller bryta dem
 • Ta tabletterna vid samma tidpunkt varje dag
 • Den bästa tiden att ta medicinen är två till tre timmar innan du går och lägger dig
 • Att ta tabletten i samband med en måltid kan minska risken för biverkningar
 • Om du glömmer att ta en dos ska du bara hoppa över det och fortsätta behandlingen som vanligt
 • Om du skulle glömma flera doser, kontakta din läkare om hur du går vidare – du kan behöva minska dosen igen och därefter långsamt bygga upp den igen, precis som när du började behandlingen
 • Sluta inte ta Ropinirole utan läkarkonsultation

Tänk på att detta bara är en sammanfattning. För en detaljerad guide, se den officiella informationen som du hittar i bipacksedeln i ditt paket av Ropinirole.

Ger Ropinirol Teva biverkningar?

Ropinirole Teva kan, liksom de allra flesta mediciner, ge vissa biverkningar. Skulle medicinen inte fungera för dig kan du få annan medicin utskriven, så som de transdermentala plåsterna Neupro eller tabletterna Mirapexin.

Förekomstfrekvens Biverkningar
Väldigt vanliga (1 av 10 användare eller fler) Illamående, hudirritation, utmattning, huvudvärk
Vanliga (1 av 10 användare eller färre) Halsbränna, irritation, sömnighet, allergisk reaktion, ökat libido, högt blodtryck, klåda, svullnade ben eller fötter, oförmåga att kontrollera infall som kan vara skadliga
Ovanliga (1 av 100 användare) Yrsel, förvirrning, agitation
Sällsynta (1 av 1000 användare) Aggression, reaktioner från levern, plötsligt insomnande
Okänd frekvens Dysregulationssyndrom för dopamin, allergisk reaktion, delirium, villfarelser, paranoia, personlighetförändringar inklusive skadliga aktiviteter

Observera att detta inte är en komplett lista över alla dokumenterade biverkningar. För en mer omfattande översikt hänvisas du till den officiella patientinformationen som finns i ditt paket med Ropinirole.2

Källor:

 1. Mer om tillståndet – WED-Förbundet
 2. Bipacksedeln – FASS