Mirapexin är en dopaminagonist som ordineras för behandling av restless legs syndrome (ofta förkortat till RLS eller går under namnet Willis-Ekboms disease). Mirapexin är utvecklat och producerat i Sverige av läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim, kommer både som tablett och depottablett och har pramipexol som aktiv ingrediens. De flesta som behöver använda den här medicinen för att effektivt hantera deras RLS kommer att ordineras en låg dos som gradvis ökas tills att man hittar den bästa doseringen för dig. Mirapexin har licensierats och godkänts för försäljning i Sverige och anses i den medicinska sfären vara mycket effektivt för att hantera restless legs syndrome. Det är också mycket enkelt att använda, med tabletter som ska tas en gång dagligen.

Information på den här sidan:

Vad är Willis-Ekbom Disease (WED)?

Restless legs syndrom (RLS) eller Willis-Ekbom disease (WED) är ett medicinskt tillstånd som är vanligare än de flesta kan tro. Det beräknas att påverka ungefär 5-10% av den svenska befolkningen.1 Fastän det kan förekomma hos vem som helst, oavsett ålder eller kön, är tillståndet något mer utbrett bland kvinnor som drabbas nästan dubbelt så mycket som män. Det bryter också oftare ut i 30-40 årsåldern.

RLS är ibland ett symptom på ett underliggande medicinskt tillstånd, med järnbrist eller njursvikt som de vanligaste orsakerna. Men för en stor majoritet av de drabbade kan den exakta orsaken till problemet vara okänd. Vissa medicinska experter hävdar att genetik kan vara en bidragande faktor eftersom WED är känt för att ärvas inom familjer. Dessutom kan vissa kvinnor också märka symptomen under de tre sista månaderna av graviditet, vilket leder vissa forskare till en hypotes om att hormoner kan spela en roll. Ytterligare undersökningar har emellertid inte kunnat ge några slutliga slutsatser.

Är restless legs farligt?

Willis-Ekboms sjukdom är inte ett allvarligt eller farligt tillstånd, men om det lämnas obehandlat kan det förvärras och bli ganska störande i en vardagliga aktiviteter. Att leva med RLS kan påverka livskvaliteten på grund av dess potential att störa sömn när tillståndet uppnår en högre svårighetsgrad.

Hur behandlas WES?

Mildare fall av RLS behandlas oftast inte med mediciner, utan istället genom olika livsstilsförändringar. Många skadliga vanor kan bidra till försämring av tillståndet, inklusive rökning, dålig sömn eller brist på fysisk aktivitet. På grund av detta kan åtgärder såsom att sluta röka och att förbättra sin livsstil genom att stabilisera sina sömnmönster och introducera träning i sin vardagliga rutin vara mycket fördelaktiga och kan avhjälpa mildare fall av RLS. På samma sätt, om ett underliggande sjukdomstillstånd kan identifieras, kommer behandlingen av det tillståndet också att lösa problemet. Om den underliggande orsaken inte kan identifieras och livsstilsförändringar inte hjälper kan det vara nödvändigt att använda receptbelagda läkemedel såsom Mirapexin.

Hur fungerar Mirapexin?

Mirapexin klassificeras som dopaminagonist på grund av dess aktiva substans pramipexol. Denna förening kommer att stimulera dopaminreceptorerna i hjärnan och därefter leda till att nivåerna av dopamin-signalering ökar. Fastän den exakta kopplingen mellan dessa processer och RLS fortfarande inte är fullständigt förstådd kommer dessa förändringar att minska intensiteten för WED. Medan Mirapexin anses vara mycket effektivt finns det några fall där inga förbättringar kommer att ske. Detta kommer i sin tur att vara en stark indikation på att det finns ett underliggande tillstånd som bör diagnostiseras för behandling.

Kan jag köpa Mirapexin online i Sverige?

Mirapexin är en receptbelagd medicin vilket innebär att det endast kan erhållas med ett giltigt recept utfärdat av en certifierad läkare. Detta skulle inte nödvändigtvis vara ett hinder för att köpa Mirapexin online, eftersom många onlinekliniker kommer att erbjuda dig att konsultera en läkare via deras hemsida och få receptet där

Men då Willis-Ekbom sjukdom kan vara en indikation på ett underliggande medicinskt tillstånd kan läkarna vara tveksamma på att utfärda recept utan att ta viktiga prover för att eliminera andra möjliga orsaker. Det är därför det kanske inte är lika lätt att köpa Mirapexin online som det hade varit med många andra läkemedel. Men om det inte är första gången du ska köpa Mirapexin i Sverige kan läkaren som är anställd på onlinekliniken vara öppen för att förnya ditt recept så snart du har fyllt i ett detaljerat och specialiserat medicinsk frågeformulär som används för att göra en bedömning av din lämplighet för att använda Mirapexin.

Hur använder man Mirapexin?

När du har köpt Mirapexin och ska börja behandlingen, bör du först läsa igenom den officiella patientinformationen som utfärdas med varje förpackning av läkemedlet och kontakta din läkare eller sjukvårdsupplysningen om du har några frågor angående behandlingen. Instruktionerna från din läkare och de riktlinjer som beskrivs i informationsbroschyren säkerställer bästa möjliga resultat med Mirapexin, samtidigt som risken för biverkningar minskas.

  • Ta alltid Mirapexin enligt instruktionerna
  • Du ska ta en Mirapexin tablett varje dag, ungefär två till tre timmar innan du går och lägger dig
  • När behandlingen påbörjas kommer du troligtvis att instrueras av läkaren att börja med den lägsta dosen och sedan gradvis öka dosen varje vecka tills du uppnår en dosering som eliminerar dina symtom
  • Ändra aldrig din dos utan att rådfråga en läkare
  • Den maximala dosen per dag är sex tabletter
  • Om du av någon anledning skulle ta en paus i behandlingen med Mirapexin, behöver du börja om från den lägsta dosen när du börjar igen

Observera att texten ovan bara är till för illustrativa ändamål, så att du kan få en bättre bild av vad en behandling med Mirapexin kan innebära. Som sådan kan den inte ersätta den officiella informationen eller en läkarens råd.

Ger Mirapexin biverkningar?

Mirapexin kan ge vissa biverkningar, vilket gäller för de flesta läkemedel. Om den här medicinen inte fungerar för dig kan din läkare komma att skriva ut alternativa preparat, så som Ropinirole Teva (läs mer om det här) eller Neupro (läs mer här).

Vanliga (1 av 10 användare) Ovnaliga (1 av 100 användare)
·       Sömnproblem·       Utmattning

·       Starka, speciella drömmar

·       Huvudvärk

·       Förstoppning

·       Yrsel

·       Kräkningar

 

 

 

 

 

 

 

·       Dyskinesi eller hyperkinesi

·       Tvångsbeteende

·       Amnesi

·       Paranoja

·       Hallucinationer

·       Förvirrning

·       Sömnighet

·       Hjärtfel

·       Viktförändringar

·       Svimningar

·       Ångerst

·       Hicka

·       Mani

·       Delirium

Vänligen notera att detta inte är en fullständig lista över alla dokumenterade biverkningar. För en mer omfattande översikt hänvisas du till den officiella patientinformationen som utfärdas i varje förpackning av Mirapexin.2

Källor:

  1. Mer om tillståndet – Läkemedelsverket
  2. Bipacksedeln – FASS