Neupro är ett läkemedel som ofta ordineras för behandling av restless legs syndrome (RLS) eller Willis-Ekboms disease (WED) som det också kallas. Läkemedlet kommer i form av depotplåster och fungerar genom att frigöra en viss mängd av den aktiva ingrediensen, en dopaminagonist som kallas rotigotin, genom huden. Plåsterna appliceras direkt på huden, där de sitter under 24 timmar. Trots sin ganska okonventionella användningsform anses Neupro vara mycket effektiv och tillförlitlig när det gäller att mildra och hantera RLS som inte orsakas av ett underliggande medicinskt tillstånd.

Information på den här sidan:

Vad är restless legs syndrome (RLS)?

Willis-Ekboms sjukdom eller RLS är en medicinsk term som används för att beteckna ett tillstånd som påverkar nervsystemet och definieras av en obehaglig känsla i vader, fötter och lår som resulterar i ett överväldigande behov av att röra på benen. RLS kan påverka vem som helst, oavsett ålder och kön, men har bekräftats vara vanligare hos kvinnor än män. Faktum är att förekomsten av RLS är nästan dubbelt så hög bland kvinnor än män.1

I vissa fall orsakas rastlösa bens syndrom av ett underliggande medicinskt tillstånd såsom njursjukdom eller anemi och i dessa scenarier kan RLS  inte effektivt behandlas med läkemedel såsom Neupro. Receptbelagda läkemedel för RLS kommer endast att fungera för de personer vars WED inte kan knytas till någon underliggande orsak. I dessa fall orsakas symtomen vanligtvis av minskad dopaminsignalering i hjärnan, vilket är något som Neupro effektivt kan behandla.

Hur fungerar Neupro?

De flesta av de som berörs av RLS behöver inte behandlas med medicin. Lättare fall kan faktiskt avhjälpas med hjälp av vissa livsstilsförändringar såsom att sluta röka, god sömnhygien eller att hitta strategier för att hantera stress. Lätta övningar såväl som tai chi, promenader, yoga eller massage kan hjälpa. Detta gäller dock endast de mildare fallen av RLS och för de fall som inte orsakas av ett underliggande medicinskt tillstånd.

Om du påverkas av mer allvarlig form av RLS är det bästa alternativet för dig dopaminagonister, även kända som dopaminförstärkare, såsom Neupro. Men även dessa läkemedel kan inte helt bota utan bara behandla och hantera tillståndet. Neupro ordineras vanligtvis för patienter som drabbats av mer allvarliga fall av RLS. När de transdermala plåstren appliceras på huden, frisätter Neupro doser av rotigotin, den aktiva ingrediensen, vilket i sin tur stimulerar dopamin-signaleringen i hjärnan. Fastän det exakta förhållandet mellan dopaminnivåer och WED ännu inte är fullständigt förstått verkar de genomförda försöken bekräfta att ökad nivå av dopamin-signalering verkligen är framgångsrikt för att minska intensiteten av RLS.

Kan jag köpa Neupro online i Sverige?

Neupro är en receptbelagd medicin vilket innebär att det endast kan erhållas med ett giltigt recept utfärdat av en certifierad läkare. Detta är inte nödvändigtvis vara ett hinder för att köpa Neupro online, eftersom många onlinekliniker kommer att erbjuda dig konsultation med läkare via deras hemsida och kan få receptet på så sätt.

Men då Willis-Ekbom sjukdom kan vara en indikation på ett underliggande medicinskt tillstånd kan läkarna vara tveksamma på att utfärda recept utan att ta viktiga prover för att eliminera andra möjliga orsaker. Det är därför det kanske inte är lika lätt att köpa Mirapexin online som det hade varit med många andra läkemedel. Men om det inte är första gången du ska köpa Mirapexin i Sverige kan läkaren som är anställd på onlinekliniken vara öppen för att förnya ditt recept så snart du har fyllt i ett detaljerat och specialiserat medicinsk frågeformulär som används för att göra en bedömning av din lämplighet för att använda Mirapexin.

Hur använder man Neupro-plåster?

Neupro transdermala plåster är ganska lätta att använda och så länge du byter dem regelbundet borde du inte stöta på några problem. Men om du är osäker på någonting är det viktigt att du reder ut det innan behandlingen påbörjas. Det kan du göra genom att antingen kontakta din läkare och be om förtydliganden eller genom att läsa det officiella bipacksedeln för patienten som levereras med varje förpackning med Neupro.2 Där hittar du detaljerade riktlinjer som förklarar Neupro-behandlingen.

 • Använd alltid som instruerat av din läkare och i enlighet med riktlinjerna i bipacksedeln
 • Läkaren kommer förmodligen att rekommendera att du börjar med en mycket låg dos för att sedan öka den varje vecka tills du når den dos som effektivt hanterar din RLS
 • Plåstrena ska appliceras direkt på huden och bytas ut dagligen (varje dygn)
 • Plåstrena ska appliceras på ett rent, torrt och oskadat hudområde, till exempel axel, överarmen, mage, lår, höft eller flank som de mest lämpliga platserna
 • Ta alltid bort den gamla plåstret innan du applicerar ett nytt
 • Nytt plåster ska appliceras på ett nytt hudområde. Undvika att applicera plåstret på samma plats fram till att två veckor har passerat
 • Försök att ändra plåstret vid samma tid varje dag för optimala resultat
 • Använd inte hudprodukter på eller i närheten av Neupro-plåster eller där det snart kommer att appliceras
 • Om du måste applicera plåstret på håriga områden måste du raka det tre dagar innan du applicerar plåstret
 • Om ett plåster skulle falla av, applicera bara ett nytt för resten av 24-timmarsperioden och fortsätt sedan med behandlingen som vanligt

Observera att texten ovan bara är en sammanfattning av riktlinjerna och som sådan kan den inte användas som ersättning för den officiella informationen eller läkarens råd.

Ger Neupro biverkningar?

Förekomstfrekvens Biverkning
Väldigt vanliga (1 av 10 användare eller mer) Illamående, hudirritation, utmattning, huvudvärk
Vanliga (1 av 10 användare eller färre) Halsbränna, irritation, sömnighet, allergisk reaktino, ökat libido, högt blodtryck, klåda, svullnade fötter eller ben, oförmåga att kontrollera infall vilket kan vara skadligt
Ovanliga (1 av 100 användare) Yrsel, disorientation, ilska
Sällsynta (1 av 1000 användare) Aggression, tvångsätange, villfarelser, delirium, dysreguleringssyndrom för dopamin

Observera att detta inte är en komplett lista över alla dokumenterade biverkningar. För en mer övergripande översikt hänvisas du till den officiella informationen i bipacksedeln som du hittar i ditt Neupro-paket. Om biverkningar är för starka för dig kan din läkare ge dig mediciner med andra aktiva ingredienser, så som Ropinirole, som har en aktiv ingredients med samma namn eller Mirapexin som innehåller pramipexol

Källor:

 1. Mer om tillståndet – WED-Förbundet
 2. Bipacksedel – FASS