Willis-Ekboms sjukdom, också känt som under dess engelska namn Willis-Ekbom disease och  restless legs syndrome, är ett tillstånd som orsakar en oemotståndlig behov att röra sina ben eller armar. Behovet kommer ofta när man vilar, vilket kan göra det svårt för de påverkade personen att sova, arbeta eller studera. Man kan också uppleva uppleva ryckningar i lemmarna medan man sover. Det här tillståndet kan orsakas av underliggande sjukdomar men uppstår också som ett primärt tillstånd. I det senare fallet finns det inget direkt botemedel, men det finns behandlingar för att lätta symptomen.

Information på den här sidan:

Vad orsakar Wilis-Ekboms disease?

Restless legs syndrome är en livslång sjukdom men det kan försvinna under en period för att sedan komma tillbaka. Några symptom som är relaterade till det här tillståndet är:

 • Ett starkt behov av att röra sina lemmar kom ofta ackompanjeras av en obehagskänsla
 • Behovet kommer och går med olika aktivitetsnivåer
 • Förvärrat tillstånd under kväll och natt

Känslan verkar ha sin rot djupt ner i lemmarna, och längtan att röra sig kan manifesteras genom att gå, ryckningar i lemmarna och att slänga, vända på, stretcha och att gnugga benen eller armarna. Rastlösheten kan röra sig mellan lemmarna och kan påverka mer än en kroppsdel på en gång.

Upplevelsen av restless legs syndrome kan vara olika för olika individer och symptomen kan variera från att vara milda till intensiva. Vissa människor känner av det då och då medan andra upplever det dagligen. Känslan uppstår i musklerna i armarna och benen och kan variera från en krypande känsla till smärta. Att röra på kroppen kan lätta obehaget. Om symptomen är svåra kan det påverka patientens vardagsliv.

Vad orsakar restless legs?

Det finns olika teorier angående vad den egentliga orsaken bakom Willis-Ekboms disease är. En av de mest erkända teorierna är en som påstår att kroppens process där den hanterar dopamin och järn är att beskyllas. Om hjärnan inte använder järn på rätt sätt eller om man har järnbrist kan den inte producera signalsubstansen dopamin i samma utsträckning. Dopaminet är delvis det som kontrollerar rörelser då det är aktivt i den del av hjärnan som ansvarar för nervsystemet. Nivåerna av dopaminer är ofta lägre under dagen än kvällen, vilket gör att symptomen ofta blir värre under kvällen och natten.

Primär och sekundär Willis-Ekboms disease

Som ovan nämnt, Willis-Ekboms disease (WED) manifesteras ofta i två olika typer. Den första, primär WED, börjar i en tidig ålder, åtminstone innan man är 45 år. Nästan hälften av alla som påverkas av WED får det innan de är 20 år.1 Det är ofta ärftligt, då det ofta är mer än en medlem i en familj som lider av det, och det blir värre över tid.

Sekundär restless legs syndrome, den andra sorten, börjar efter 45 års ålder. Den här formen av WED håller sig på samma nivå över tid men kan plötsligt uppstå och upplevas dagligen. Den här formen är i första hand associerad med andra tillstånd.

Komplikationer

Människor med allvarlig Willis-Ekbom kan uppleva att vissa delar av deras vardagsliv påverkas av tillståndet. Detta beror i mångt och mycket på den sömnbrist som kan uppstå på grund av rörelsemönstret under natten. Detta kan ta sig uttryck genom att man är sömnig under dagen, låg energi, irritation, depression eller ångestsyndrom.

Vem kan påverkas?

Det finns ett antal faktorer som kan göra att man lider större risk för att få restless legs. Dessa inkluderar, men är inte begränsade till:

 • Järnbrist
 • Parkinsons sjukdom
 • Leversvikt
 • Diabets
 • Reumatisk artrit
 • Graviditet
 • ADHD

Vissa mediciner kan också sätta igång WED, så som antihistaminer, antidepressiva mediciner, antipsykotika och kalciumkanalblockerare.

Kvinnor är påverkade i större utsträckning än män. Det tros att tillståndet är nedärvt i ungefär 60% av fallen.

Diagnos

Diagnosen för Willis-Ekboms disese görs i första hand genom att gå igenom patientens symptom efter att man har sett till att inget annat tillstånd ligger till grund till ens problem. Det finns inga specifika test för WED, så istället tar man andra test för att utesluta andra sjukdomar. Man kan få fylla i en enkät där man får frågor om hur sjukdomen yttrar sig.2

Behandling för restless legs syndrome

Till denna dag finns det inget definitivt botemedel mot restless legs. Om Willis-Ekbom har en underliggande orsak kommer det i första hand vara den som behandlas för att bli av med dina symptom. I andra fall kommer behandlingen att fokusera på att lätta dina symptom och därmed dn livskvalitet. Dopaminagonister och gabapentin enacarbil kan användas för att hjälpa kroppens redan existerande substanser att möta efterfrågan, och i svårare fall kan opioider skrivas ut.3 Du kan behöva testa sig fram för att hitta den rätta medicinen och doseringen för just dig. Till exempel, att ta dopaminstimulerande medel har kopplats en tendens att ta sig för aktiviteter såsom överdrivet spelande, shopping eller sexuell aktivitet, vilket kanske inte är önskad effekt. Några vanliga behandlingar använder sig av läkemedlen Ropinirole, Neupro och Mirapexin

Livsstilsförändringar är en behandling för mildare former av Willis-Ekboms disease. Fysisk aktivitet såsom att ta promenader kan ge tillfällig lindring, men det rekommenderas att man tränar regelbundet. Benmassage eller varma bad kan också vara hjälpsamt. Vissa människor kan få sina symptom lättade av att ta järntillskott, speciellt om järnnivåerna är grundorsaken, men så är tyvärr inte fallet för alla patienter. Att undvika alkohol och nikotin kan också vara en utlösande faktor som kan elimineras.

Att utveckla goda sömnvanor är ett sätt att hjälpa sig själv få en god natts sömn vid restless legs. Vibrationsbrädor har utvecklats specifikt med patienter med Willis-Ekboms diseasei åtanke. Dessa anordningar hjälper dina muskler att slappna av och gör att du kan somna in.

Källor:

 1. The Night Walkers Survey – Neurology
 2. Mer om diagnos – WED-Förbundet
 3. Mer om opioider – WED-Förbundet