Forebyg de ubehagelige symptomer på køresyge og andre former for transportsyge med lægemidlet Phenergan. Det er et antihistamin, der hjælper ved at hæmme histamineffekten i kroppen, så man undgår nogle af de ubehagelige symptomer ved transportsyge. Det skal tages forebyggende for at få den bedste effekt og rejsen til din destination bliver så god som mulig.1

Information på denne side

Hvordan virker Phenergan?

Lægemidlet indeholder det aktive stof Promethazin. Behandlingen er i kategorien sløvende antihistaminer, og går ind og hæmmer histaminens effekt i kroppen. Det kan mindske de generende symptomer i forbindelse med transportsyge som kvalme og svimmelhed. For at forstå helt hvordan det virker i forhold til transportsyge, må vi først se på, hvad antihistaminer er og hvordan de virker i kroppen.

Hvordan virker antihistaminer mod køresyge?

Histaminer er en type naturlige signalstoffer i kroppen, der blandt andet findes i immuncellerne. Når kroppen oplever ubalancer som ved transportsyge, vil den frigive histaminer, som binder sig til forskellige receptorer. Det kan herefter udløse generende symptomer. For en allergiker kan histaminerne give kløende øjne og løbende næse, hvorimod det for personer, der lider af transportsyge kan give kvalme, opkast og svimmelhed. Ubalancen opstår fordi der er en uoverensstemmelse mellem det som øjet ser, og den balance som det indre øre oplever.

Antihistaminer forhindrer histaminer i at binde sig til bestemte receptorer ved, at antihistaminerne binder sig til receptorerne, så der ikke er ”plads” til histaminerne. Når histaminerne ikke kan binde sig til receptorerne, så hæmmes symptomerne på transportsygen.

Virkningen er bedst, når antihistaminerne tages inden symptomerne opstår. På den måde får histaminerne ikke mulighed for at binde sig nogle steder. Dog kan det også have en effekt, hvis midlet tages efter symptomerne er startet, da antihistaminerne er så stærke, at de kan skubbe histaminerne væk fra receptorerne.

Sløvende effekt

Da Phenergan er et antihistamin i den kategori, der hedder sløvende antihistaminer, er det ikke et anbefalet lægemiddel, hvis du selv skal køre. Det kan altså kun bruges, hvis du er passager i en bil eller hvis du skal med skib, fly, tog eller bus.

Det skal dog siges, at alle oplever virkningen forskelligt, og derfor kan nogle godt føle sig friske, mens andre vil blive meget døsige.

Sådan bruger du Phenergan 25 mg

Lægemidlet fås i forskellige former både som tabletter og som oral opløsning. Den orale opløsning bruges typisk til børn – dog kun efter lægens anvisning.

Tabletterne til voksne indeholder 25 mg af det aktive stof, og indtages nemt eventuelt med et glas vand.

For at få den bedste virkning er det bedst at tage tabletten inden, du starter på transporten. Det vil sige, at 30-60 minutter inden forventet afgang, indtager du tabletten. Halveringstiden i blodet er mellem 5-14 timer, og kan derfor for de fleste holde til hele rejsen.

Husk at du måske bliver meget døsig og træt af køresygepillerne. Virkningen kan dog være forskellige fra person til person, og efter at have brugt det et par gange, vil du hurtigt kunne fornemme, hvor meget medicinen påvirker dig.

Alkohol kan forstærke den sløvende effekt i lægemidlet, og det kan derfor ikke anbefales at drikke alkohol og tage lægemidlet samtidigt.

Er der nogle bivirkninger?

Al medicin har en risiko for bivirkninger. Dette er blandt andet grunden til, at det skal købes på recept. Dette gælder også køresygemidlet Phenergan, selvom de fleste vil have et problemfrit forløb. De mest almindelige bivirkninger er mundtørhed og træthed, som allerede nævnt. Nogle få vil opleve bivirkninger som svimmelhed, manglende vandladning, uskarpt syn og forvirring.

Der kan i sjældne tilfælde opstå mere alvorlige bivirkninger som blodmangel og allergiske reaktioner. Dette hører dog til sjældenhederne. Oplever du alvorlige bivirkninger, så kontakt lægen med det samme.

Hvem egner sig til Phenergan?

De fleste der lider af køresyge, søsyge eller luftsyge kan benytte sig af denne type medicin. Dog skal der udvises forsigtighed ved forskellige sygdomme og brug af andre lægemidler. Det gælder blandt andet hvis du lider af søvnapnø, nedsat funktion i lever eller nyrer eller grøn stær. Desuden kan det virke forstærkende på nogle andre lægemidler herunder antidepressiver og beroligende medicin.

Hvad kan man ellers gøre?

Udover forebyggende medicin som Phenergan, er der andre tiltag, du kan tage for at mindske dit ubehag ved transport:

  • Sørg for at være udhvilet inden turen starter
  • Drik rigeligt med vand
  • Hvis muligt så få frisk luft – stop bilen og tag en pause, gå op på dækket på færgen eller gå udenfor i transfertiden i lufthavnen.
  • Sørg for at kunne kigge ud af vinduet og undgå at læse eller lignende.

Kan man købe Phenergan online?

Da det ikke er alle, der tåler lægemidlet skal det købes på recept. Det betyder, at der skal en læge ind over for, at du kan få udleveret køresygepillerne. Du kan gå til din egen praktiserende læge og få en recept, som du herefter kan hente på apoteket. Der er dog også mulighed for at ordne det hele online via en godkendt klinik, hvor en læge vil vurdere hvorvidt, du er egnet eller ej. Er du egnet, så kan du få udstedt en recept online, og behandlingen vil herefter blive sendt direkte hjem til dig. Det sparer dig for en masse tid, da der ofte kan være lang tid ved lægerne, og du samtidig er nødt til at tage fri fra arbejde eller undervisning for at komme til lægen.

Kilder:

  1. Mer om transportsyge – sundhed