Forebygg effektivt tropesykdommer Malaria med medisinen Malarone. Legemidlet tilhører gruppen av medisin som populært blir kalt for malariapiller.

Malarone er et legemiddel som inneholder en kombinasjon av to aktive ingredienser, Atovaquon og Proguanil, som forebygger og behandler malaria forårsaket av parasitten Plasmodium falciparum. Denne type malaria er den mest alvorlige, og den som skaper de fleste av de verste sykdomsforløpene. Derfor kan det være viktig å forebygge parasitten hvis man reiser i områder hvor parasitten er utbredt. Sammen med andre forebyggende tiltak kan det redusere risikoen for å bli smittet betydelig.

Informasjon på denne siden

Hvordan virker Malarone?

Malariaparasitten må bruke spesielle enzymer til sitt stoffskifte og dermed overlevelse. Malarone går inn og hemmer disse enzymene, slik at parasittene ikke kan overleve. Dette er i de staider hvor de befinner seg i leveren og blodet. Det er dermed en forebyggende behandling som kan slå parasitten tilbake raskt hvis man skulle være uheldig og bli smittet. 1

Samtidig kan legemidle også virke som en behandling hvis man allerede har fått parasitten inn i blodet.

Når skal man ta Malarone?

Hvis du skal ut og reise i områder i verden hvor malariaparasitten Plasmodium falciparum er særlig utbredt så kan det være en god ide å forebygge smitte ved å ta forebyggende malariapiller. Det finnes forskjellige forebyggende behandlinger til forskjellige typer parasitter, men Malarone er særlig utviklet til bruk mot de farligste parasittene. Denne paraistten er blant annet veldig utbredt over hele Afrika.

Før du skal ut og reise er det viktig at du undersøker hvilken risiko det er for malariasmitte i det området du skal reise til. En lege kan hjelpe deg med å avklare hvor risikoen for smitte er og hvilken parasitt som er mest utbredt i det gjeldende området.

Hvordan bruker man legemidlet?

Det finnes forskjellige doser til barn og voksne. Sørg derfor for å velge den riktige til deg selv og eventuelt dine barn. Det fremgår av pakningsvedlegget hvilken er den riktige og vurderes i forhold til vekten av personen.

Forebyggelse av malaria for voksne

 • Ta en tablett om dagen på samme tidspunkt hver dag
 • Innta medisinen i forbindelse med et måltid eller med fettholdige matvarer
 • Start behandlingen en dag før du reiser inn i riskoområdet
 • Forsett i sju dager etter at du har forlatt området

Er det snakk om barn så følger du anvisningen for dose i pakningsvedlegget.

Behandling med Malarone

Hvis du skal bruke Malarone til behandling av malaria skal du ta fire tabletter på samme tid en gang om dagen. Fortsett med denne behandlingen i tre dager. Innta medisinen sammen med ett måltid.

Følg pakningsvedlegget for dose hvis det er til barn.

Hvis du har mistanke om at du eller ditt barn har blitt smittet er det viktig at du oppsøker lege så raskt som mulig.

Hva er bivirkningene?

Bivirkninger kan forekomme ved bruk av Malarone. Noen har et helt problemfritt forløp, mens andre lider under generelle bivirkninger. Kanskje vet man fra tidligere reiser hvordan man reagerer på medisinen. Det er helt individuelt fra person til person.

De mest alminnelige bivirkninger er:

 • Hodepine
 • Kvalme
 • Oppkast
 • Magesmerter
 • Diare

Mer enn 10 av 100 vil oppleve disse symptomene.

Mindre vanlige symptomer som

Feber,hoste, blodmangel, depresjon, svimmelhet, hudkløe, allergiske reaskjoner, hudutslett, unormale drømmer, søvnløsthet.

Les alltid pakningsvedlegget så du er klar over dem hvis du skulle oppdage noen av disse bivirkningene under behandlingen.

Resistent overfor malariapiller

Et stort problem i verden er at noen malariaparasitter har blitt resistente overfor forskjellige typer forebyggende medisin. Det vil si at forebyggende behandling har nedsat virkning eller slett ikke virker. Spesielt er det et problem hvis den ondartede parasitten Plasmodium falciparum er blitt resistent i et område. Derfor er det viktg å undresøke på forhånd hvordan situasjonen er. Malarone blir stadig oftest brukt til denne type malaria. Forhør deg hos din lege om det er noe aktuelle oppdateringer innenfor området.

Hvem egner seg til behandlingen?

De fleste kan bruke Malarone hvis de skal reise i et risikoområde med den ondartede malaraparasitten. Det er dog noen tilfeller hvor det ikke er velegnet. Dette gjelder ved.

 • Allergi overfor innholdsstoffene
 • Graviditet og amming
 • Mangel på folsyre
 • Bruk av forskjellige andre legemidler, herunder enkelt hiv-, depresjons-, tuberkulose og antibitoka-legmidler. Informer alltid legen om hvilke typer medisin du allerede tar da det kan ha en innvirkning på malariapillenes effekt.

Fordeler og ulemper med Malarone

Det finnes både fordeler og ulemper med å ta forebyggende malariamedisin som Malarone. Selvfølgelig er den største fordelen at man kan beskytte seg mer effektivt mot malariaparasitter. Denne fordelen overskygger sterk de andre fordelene. Det er imidlertid også en relativt enkel behandling å ta fordi den skal kun tas en gang om dagen. Den går inn og forhindrer at parasittene kan utbre seg og sørger for at parasittene ikke kan overleve i kroppen. Det er en relativt effektiv medisin, selv om den ikke kan gi en 100% sikker beskyttelse mot parasittene. 2

Ulempene er derimot at noen få store plager med magesmerter og hodepine. Det kan være veldig ødeleggende for reisen. Utover dette så kan det være en litt dyr medisin hvis du skal reise over lengre tid. Man skal likevel ta malaria seriøst.

Hvordan kan man ellers forebygge smittet?

Utover å ta forebyggende medisin er det andre måte du kan beskytte deg mot sykdommen. Malaria blir overført via mygg og derfor kan effektiv forebyggelse mot myggstikk være utrolig viktig. Noe av det du kan gjøre for å forebygge myggstikk er:

 • Bruke myggmiddel
 • Ha lange ermer og bukser på fra solnedgang til soloppgang, når malariamyggen er aktiv
 • Bruk impregnert myggnetting om natten. Sjekk at det ikke er hull i nettet.

Hva koster malarone

Som tidligere nevnt kan malarone være relativt dyrt. Det biligste er å gå til legen og dra på apoteket etterpå, men du kan også vurdere en nettklinkk hvor du kan bestille behandlingen etter å ha gjennomgått en skriftlig legekonsultasjon først, og deretter få medisinen hjemsendt. Dette sparer deg for turen til legen og du får medisinen rett på døren. Det kan være noe dyrere, men husk at du har spart kostnaden for turen til legen og apoteket, og du har spart tid.

Kilder:

 1. Effektiv behandling mot malaria – NHI
 2. Bruksområde for medisin mot malaria – Felleskatalogen