Förhindra den tropiska sjukdomen malaria effektivt med läkemedlet Malarone. Läkemedlet tillhör gruppen ”malariapiller” och innehåller en kombination av de två aktiva substanserna Atovaquon och Proguanil, som förebygger och behandlar malaria orsakad av parasiten plasmodium falciparum. Denna typ av malaria är den allvarligaste och den som orsakar majoriteten dödsfallen. Därför är det viktigt att förebygga att drabbas av parasiten om du reser till högriskområden i världen. Tillsammans med andra förebyggande åtgärder minskar risken avsevärt för den dödliga parasitiska infektionen malaria från de dödligaste djuren i världen, myggorna.

Information på den här sidan

Hur fungerar Malarone?

Malariaparasiter måste använda speciella enzymer för att deras ämnesomsättning ska fungera och därmed kunna överleva. Malarone tränger in och hämmar enzymerna så att parasiterna inte kan överleva när de befinner sig i levern och blodcellerna. Det är därför en förebyggande behandling som kan fördröja parasiten om du skulle ha otur och bli smittad. Läkemedlet kan även fungera som behandling om du redan blivit smittad av parasiten.

När ska jag ta Malarone?

Om du ska resa till områden i världen där malariaparasiten Plasmodium falciparum är särskilt vanligt, kan det vara en bra idé att förebygga smitta genom att ta preventiva malariapiller. Det finns olika förebyggande behandlingar för olika typer av parasiter, men Malarone är speciellt utvecklad för de farligaste typerna av parasiterna. Denna parasit finns bland annat i delar av Afrika.

Innan du reser är det viktigt att du undersöker risken för malariainfektion i det område du ska resa till. En läkare kan hjälpa dig att klargöra risken för infektion och vilken parasit är vanligast i det området.

Hur använder jag Malarone?

Det finns olika doser för barn och vuxna. Var därför säker på att välja rätt dos för dig själv och dina barn. Börja behandlingen två dagar innan din avresa och avsluta sedan kuren sju dagar efter resans avslut. Denna behandling är inte lämplig för en långsiktig behanlding så prata med din doktor om resan är längre än 28 dagar för en annan typ av behandling.

Du bör försöka att ta varje tablett med antingen mat eller en mjölkig dryck, detta hjälper dig att absorbera tabletten och reducerar risken för biverkningar.

Malarone biverkningar

Som med alla läkemedel kan biverkningar uppstå med även detta. Vissa känner inga symtom alls medan andra lider av vissa bieffekter. Om du använt medicinen vid tidigare resor så vet du på ett ungefär vilka symtom du kommer få. Det är helt individuellt och varierar från person till person.

De vanligaste biverkningarna som fler än 10 av 100 känner är:

 • huvudvärk
 • illamående
 • kräkningar
 • magsmärtor
 • diarré

Mindre vanliga är symtom kan vara:

 • feber
 • hosta
 • depression
 • yrsel
 • hudutslag
 • allergiska reaktioner
 • onormala drömmar
 • sömnlöshet

Läs alltid bipacksedeln med alla biverkningar innan du påbörjar behandlingen.1

Resistent mot malariapiller?

Ett stort problem i världen är att vissa malariaparasiter har blivit resistenta mot olika typer av förebyggande medicin. Det vill säga, förebyggande behandling har minskad effekt eller fungerar inte alls. I synnerhet är det ett problem om den maligna parasiten Plasmodium falciparum har blivit resistent i ett visst område. Därför är det viktigt att i förväg undersöka hur situationen är i just området du ska åka till. Malarone används fortfarande mest för denna typ av malaria. Kontrollera med din läkare om det finns aktuella uppdateringar i området.

Vem kan använda malarone?

De flesta kan använda Malarone om de ska resa i ett riskområde med den skadliga malariaparasiten. Det finns dock vissa fall där det inte är lämpligt. Detta gäller om du:

 • har allergi mot någon av ingredienserna
 • är graviditet eller ammar
 • har brist på folsyra

Du ska inte ta medicinen om du använder vissa andra läkemedel som exempelvis för hiv, depression, tuberkulos och antibiotika. Informera alltid din läkare om vilken typ av läkemedel du redan tar eftersom det kan påverka effekten av malariapiller.

Fördelar och nackdelar med Malarone

Det finns både fördelar och nackdelar med att ta förebyggande malariamedicin. Naturligtvis är den största fördelen att du kan skydda dig mer effektivt mot malariaparasiter. Denna fördel överträffar långt de andra fördelarna. Det är också en relativt lätt behandling att ta eftersom det bara ska tas en gång om dagen. Det går in och förhindrar att parasiterna sprids och ser sedan till att parasiterna inte kan överleva i kroppen. Det är en relativt effektiv medicin, även om den inte kan ge 100% säkert skydd mot parasiterna.

Nackdelarna är dock att vissa får svåra biverkningar som buksmärtor och huvudvärk. Det kan vara väldigt irriterande och förstöra resan. En alternativ behandling kan övervägas om det behövs. Dessutom kan det vara ett dyrt läkemedel om du ska resa en längre period. Det kan även vara viktigt att 

Vilka andra förebyggande åtgärder mot malariainfektion?

Av alla risker med resande är så som jetlag och åksjuka och förebyggande medicin finns det andra sätt du kan skydda dig från sjukdomen. Malaria överförs via myggor, därför är skydd mot just myggor viktigt för att förhindra myggbett. Något du kan göra för att förhindra myggbett är:

 • Använd myggbalsam
 • Ha långärmat och långa byxor på från solnedgång till soluppgång, när malariamyggorna är som mest aktiva.
 • Använd speciella myggnät under natten. Kontrollera att det inte finns några hål i nätet eller några myggor innanför innan du ska sova.2

Kan man köpa malariapiller receptfritt?

Precis som alla andra läkemedel mot malaria går detta piller inte att köpa receptfritt. Dessa typer av läkemedel omfattas av skärpt övervakning av den europeiska läkemedelsmyndigheten. Det betyder inte att läkemedlet är farligt att konsumera utan att det är viktigt att det tas på rätt sätt, det är alltså viktigt att få behandlingen utskriven av en läkare så att du får rätt medicin och dos för just dig.

Kan man köpa Malarone online i Sverige säkert?

Malarone kan köpas via apotek på nätet för att sedan snabbt skickas hem till din brevlåda. Innan du köper något är det viktigt att du ser till att apoteket är licenserad av Läkemedelsverket samt att du har recept från en legitimerad onlineklinik eller din läkare.

Malarone pris

Priset på medicinen varierar från apotek till apotek.

Källor:

 1. Läkemedelsfakta om medicinen – FASS
 2. Skydd mot den farliga sjukdomen – 1177 Vårdguiden