Om du har rest mellan flera tidzoner någon gång har du säkert upplevt vad jetlag är. Tillståndet kan upplevas som bland annat trötthet, yrsel eller sömnlöshet och orsakas av att vår inre dygnsrytm rubbas, något som händer när vi reser långt åt väst eller öst. 

Att resa till en tidzon med bara någon timmes skillnad ger oftast inga symtom alls, däremot kan resor till tidzoner långt bort från din normala leda till förvirrning i kroppen med bland annat sömnproblem och allmän sjukdomskänsla som följd. Det tar oftast ett par dagar tills kroppen hunnit anpassa sig och man börjar må som vanligt igen.

Information på den här sidan:

Jetlag är i sig självt inte farligt men kan vara irriterande och leda till försämrade prestationer vilket kan vara störande i bland annat jobbsammanhang. Som turist kan det även vara jobbigt att behöva tillbringa sina första dagar på semestern åt att vänja sig vid den nya tidzonen. Som tur är finns det både husmorliga knep till receptbelagd medicin för att motverka och lindra besvären vid jetlag.

Vad är symtomen på jetlag?

Jetlag kan ge många olika symtom. Symptomen är din kropps reaktion på att plötsligt ha fler eller färre timmar på dygnet. Vår dygnsrytm styr inte bara när vi är vakna och när vi sover, utan även vårt humör, våra muskler och ämnesomsättning. Kroppen är anpassad efter våra rutiner och när dessa rubbas upplever vi de symtom som är förknippade med jetlag. Symtomen går över av sig själva efter ett par dagar då kroppen funnit sig i den nya dygnsrytmen.

De mest vanliga symtomen är:

 • Trötthet
 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Yrsel
 • Magbesvär
 • Koncentrationssvårigheter
 • Utmattning
 • Irritabilitet

Vad kan förvärra symtomen på jetlag?

När man ska resa iväg långt är det inte bara din dygnsrytm som kommer att störas, det finns många andra faktorer som kan påverka ditt allmäntillstånd och bidra till ytterligare trötthet och utmattning.

Några exempel på möjliga faktorer som kan påverka dig är:

 • Uttorkning
 • Sömnbrist
 • Stress i samband med resan
 • Många nya intryck
 • Alkoholintag
 • Lägre lufttryck i flygplanet

Efter en lång flygresa är man ofta trött och utmattad efter att inte ha kunnat sova ordentligt. Man påverkas också av kabintrycket. Kanske är man även uttorkad efter att inte ha fått i sig tillräckligt med vatten, och möjligtvis har man druckit alkohol under flygturen. Allt detta tillsammans med alla nya intryck av att vara i ett nytt land kan förvärra symtomen på jetlag.

Öst vs. väst

Vilket håll som ger den värsta jetlagen har undersökts i flertalet studier. Resultatet från flera oberoende forskningsprojekt påvisar att symtomen för jetlag tenderar att bli värre vid resor österut jämfört med västerut. Reser du från Sverige har du alltså större risk att drabbas av en kraftigare jetlag om du reser till till exempel Thailand jämfört med en resa till USA. 

Detta beror på att de flesta finner det lättare att anpassa sin dygnsrytm till en förlängning av dygnets 24 timmar än en förkortning. När man reser österut blir dygnet kortare och det är därför svårare att somna på kvällen och komma in i en ny naturlig dygnsrytm.

Jetlag behandling

Det finns inget direkt botemedel mot jetlag men det finns flera sätt att lindra och, i en del fall, få bort symtomen helt och hållet. Om du vill undvika att vara jetlaggad under den första tiden av din resa eller om du behöver prestera antingen som atlet eller i arbetet så finns det mycket du kan göra för att behandla din jetlag och förminska symtomen.

Du kan bland annat:

 • Se till att få i dig rikligt med vätska under flygturen.
 • Få rikligt med sömn innan du påbörjar din resa.
 • Undvika att dricka kaffe, cola eller andra koffeinhaltiga drycker.
 • Spara på alkoholen när du flyger – den kan göra dig uttorkad.
 • Ställ om din klocka till din destinations tidzon redan när du sätter dig på planet.
 • Se till att få så mycket solljus som möjligt när du har landat.
 • Ät lätt och nyttig mat – undvik feta och tunga måltider då dessa bidrar till obehag.
 • Om du ska resa långt, till exempel från Europa till Australien, kan det vara en bra idé att dela upp resan i flera omgångar, t.ex genom att övernatta vid mellanlandning.

Vid kortare resor på mindre än tre dagar är det oftast bäst att försöka hålla sig till sin normala dygnsrytm istället för att försöka anpassa sig till tidzonen. Ett sätt att göra detta är att undvika starkt ljus under de timmar du normalt sover. Vid vistelser på över tre dygn är det bästa att försöka komma in i den nya tidzonen så snabbt som möjligt genom att äta och sova anpassat till den lokala tiden.

Melatonin

Det finns även läkemedel som kan hjälpa dig med att snabbare skapa en ny dygnsrytm. Dessa läkemedel innehåller hormonet melatonin som skapas naturligt i kroppen och gör oss sömniga. Hormonet kan skapas på syntetisk väg och används som läkemedel i samband med sömnproblem och i behandling mot jetlag.

Läkemedlet Circadin, marknadsfört av Takeda Pharma, är ett av de mest använda produkterna i behandling mot jetlag. Läkemedlet verkar bäst vid resor österut då man behöver sona tidigare på grund av tidsförskjutningen, men kan även användas vid resor västerut. Läkemedlet tas normalt 1-2 timmar före man önskar somna. Följ alltid bipacksedelns anvisningar eller en läkares instruktioner i samband med dosering.

Läkemedel som innehåller melatonin kan bland annat vara användbart för atleter som behöver prestera efter sin normala förmåga och därför snabbt behöver anpassa sin sovrytm till den nya tidzonen.

Då vi producerar hormonet på naturlig väg av oss själva så har inga allvarliga biverkningar av läkemedlet kunnat påvisas.

Är Melatonin receptfritt?

Melatoninpiller går ej att köpa receptfritt utan måste fås utskrivna av en läkare. Flera läkemedelstjänster online erbjuder läkemedlet men det går endast att beställa om du har ett giltigt recept utskrivet av en legitimerad läkare. Ska du ut och resa långt, speciellt i östlig riktning, se till att prata med din läkare och undersök om du kan få ett recept utskrivet.

När du kommer hem

Det pratas mest om jetlag i när man är påväg att resa iväg, men det är ett fenomen som är precis lika vanligt när man är påväg hem. Symtomen är samma och kan väldigt opassande, till exempel när du precis kommit hem från en resa och dagen efter ska ha ett möte på jobbet.

Behandlingen av jetlag på hemresan är densamma som när du reser iväg. Här kan melatoninpiller också hjälpa till att lindra besvären.

Kom ihåg att få så mycket sömn som möjligt innan resan och drick rikligt med vatten för att undvika uttorkning. 1

Hoppas du lärt dig mer om vad jetlag är och hur du kan behandla dina symtom på bästa sätt. Trevlig resa!

Källor:

 1. Sömnsvårigheter – 1177