Pulmicort turbohaler är tillverkad av läkemedelsföretaget AstraZeneca och är ett mycket effektivt läkemedel för förebyggande av astma, utvecklat för att stoppa astmasymtom innan de uppstår, vilket lindrar inflammationen i luftvägarna i lungorna (bronkier). Administrationssättet för turbohaler liknar ganska traditionella inhalatorer men med en viktig skillnad – användaren behöver inte trycka på en knapp under användning, vilket betyder att du inte behöver oroa dig för att synkronisera dispersionen med din andningsrytm. Detta gör Pulmicort lämplig även för barn.

Information på den här sidan

Betydelsen av Pulmicort turbohaler för astmabehandling i Sverige

Otaligt många människor i Sverige är drabbade och drabbas varje år av astma. Människor reagerar och påverkas av olika så kallade “triggers”(utlösare) och reagerar sen annorlunda på olika aktiva ingredienser, därför är det viktigt att det finns många olika astmamediciner på marknaden. De grundläggande orsakerna till astma är hittills fortfarande inte helt fastställda, så tillståndet diagnostiseras genom dess symtom:

 • Andfåddhet
 • Hosta
 • Väsande
 • Plötsliga och tillfälliga förvärringar av symtom (även känd som astmaattacker)

Orsakerna till astma är inte helt klarlagt från forskare världen över. För närvarande vet vi att astma uppstår när kroppen utsätts för olika triggers. De kan vara ganska varierade, allt från yttre faktorer som rökpartiklar, allergener, ångor, damm, mögel, kemiska rök och kall luft, fysisk aktivitet och stress.

Orsakerna till astmasymptom

De olika symtomen kan förklaras av den karakteristiska inflammationen i bronkierna och luftstrupen (rör som förbinder lungorna och luftröret) och den efterföljande svullnaden i muskelväggarna som beklär dessa luftvägar. När detta händer kommer luftvägarna att bli smalare vilket gör andningen hårdare. Hos vissa patienter kan ytterligare slem utvecklas, vilket gör andningen ännu svårare.1

Hur hjälper Pulmicort turbohaler till med astma?

Kärnan av Pulmicorts effektivitet är dess aktiva ingrediens, budesonid. Detta ämne är klassificerat som kortikosteroid. Till skillnad från beta-blockerare, såsom Ventoline, fungerar denna typ av farmaceutiska föreningar genom att blockera frisättningen av vissa kemikalier genom immunsystemet som svar på en utlösare. På detta sätt lyckas Pulmicort minska inflammatoriska processer och minska sannolikheten för astmasymtom. Samtidigt har det visat sig vara ganska effektivt för att förebygga produktionen av slemhinnor.

Hur använder man Pulmicort turbohaler?

För att säkerställa optimala resultat med Pulmicort är det viktigt att noggrant följa riktlinjerna för användning som anges i bipackseden. Dessutom kommer din läkare att ge dig noggranna instruktioner, inte bara när det gäller metoden för att administrera medicinen, men också om den exakta dosen och andra variabler som kan specificeras bara för ditt specifika fall.

Använd dessa allmänna riktlinjer för användning av Pulmicort turbohaler:

 • Beroende på graden av dina symtom kommer du att ordineras en eller två inhalationer, en eller två gånger dagligen
 • Eventuella förändringar i dosen måste godkännas av din läkare
 • För att förbereda turbohaleren, vrid runt basen i en riktning och sedan den andra tills du hör ett klick
 • Skruva av och ta bort locket
 • Andas ut helt
 • Placera turbohaler mellan dina läppar
 • Inandas genom enheten
 • Andas långsamt ut
 • Upprepa ovanstående steg för en andra inandning (om så föreskrivs)
 • Byt locket efter användning
 • Överstiga aldrig den föreskrivna dosen
 • Sluta inte ta medicinen utan läkarens godkännande
 • Om du missar att ta en dos kompenserar du inte genom att fördubbla dosen nästa gång

Vad är Pulmicort turbohalers biverkningar?

Alla som använder detta läkemedel kommer inte känna av några biverkningar, men det är fortfarande viktigt att vara medveten om vad som kan uppstå innan du börjar behandlingen av Pulmocort. På det här sättet kommer du att kunna identifiera biverkningar fort om de uppträder och be om en snabb medicinsk rådgivning. Som vid all annan astmamedicin, om du märker symtom eller allergisk reaktion (eller förvärring av astmasymtom), kontakta din läkare omedelbart.

De vanligaste biverkningarna av Pulmicort är samma som för de flesta andra astmaläkemedel, inklusive muntorrhet, ont i halsen, hosta och hes röst. Men sällsynta biverkningar, observerade hos 1 av 1000 patienter kan innehålla:2

 • Sovproblem
 • Depression eller ångest
 • Rastlöshet
 • Nervositet
 • Irritabilitet
 • Blåmärken på huden

Pulmicort interaktioner

Pulmicort är känt att interagera med andra läkemedel. Vissa av dem kan ha negativ inverkan på effektiviteten i behandlingen eller till och med öka risken för biverkningar att manifestera sig. Läkemedel som du bör undvika att använda tillsammans med Pulmicort inkluderar:

 • Steroider
 • Anti-svampmedel (som itrakonazol eller ketokonazol)
 • Protenshämmare som används vid HIV-behandling (ritonavir eller nelfinavir)

Pulmicort kontraindikationer

Det finns vissa fall där användning av Pulmicort turbohaler inte rekommenderas på grund av ett redan existerande medicinskt tillstånd. Detta kan vara om du har diagnostiserats med:

 • Lunginfektioner
 • Förkylning eller influensa
 • Bröstinfektion
 • Tuberkulos
 • Leverproblem

Dessutom, i motsats till många andra receptbelagda läkemedel där ute, kommer Pulmicort inte att interagera med alkohol, och det påverkar inte din förmåga att köra eller använda maskiner. Om du är gravid eller ammar, är det dock bättre att rådfråga din läkare om säkerheten i din behandling.

Källor:

 1. Information om sjuktillståndet astma – 1177 Vårdguiden
 2. Information om läkemedlet – FASS